What a Girl want

What a girl wants - překlad

24. července 2008 v 18:30
Překlad:
Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě dělá šťastnou a osvobozuje tě.
Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě drží ve tvé náruči.
A děkuji ti za tvou existenci.

Jako skála tak trpělivě čekáš, zatímco jsem to dostala současně.
Když jsem pochopila, jen se dívala, ale nedotkla,
Protože v mém srdci byl náš obraz :
Držení rukou, plánování,
A to je pro mě štestí, rozumíš.

Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě dělá štastnou a osvobozuje tě.
A děkuji ti za přesné vědění ...
Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě drží ve tvé náruči.
A děkuji ti za tvou existenci.

Slabý muž směl chodit pryč, ale tys měl víru
Dost silný k pohybu a porozumění, zatímco já to dostala současně.
Zatímco jsem pochopila, říkali : "Když něco miluješ jdi do toho.
Jestli se něco vrátí jsi to ty a to je vše co víš.
Je to navždy, je to jistý."
A ty jsi připravený a ochotný dát mi víc (než) ...

Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě dělá šťastnou a osvobozuje tě.
A děkuji ti za přesné vědění ...
Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě drží ve tvé náruči.
A děkuji ti za tvou existenci.

Někdo citlivý a pevný;
Tady někdo se stane hrubým;
Každou noc bude dávat jeho lásku
Jenom jedné dívce...jedné dívce...jedné.
Někdo chladný, ale také opravdu něžný;
Někdo, baby, právě jako ty
Může mě vzít a zavěsit okolo s jediným kdo vždycky věděl.
Děkuji ti za tvou existenci.

Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě dělá šťastnou a osvobozuje tě.
A děkuji ti za přesné vědění ...
Co dívka chce, co dívka potřebuje,
Všechno mě drží ve tvé náruči.
A děkuji ti za tvou existenci

What a girl wants - text

24. července 2008 v 18:29
Text:
What a girl wants, what a girl needs;
Whatever makes me happy sets you free
What a girl wants, what a girl needs
Whatever keeps me in your arms (yeah come on)
ooohhh yeaah,
I wanna thank you for giving me time to breathe,
Like a rock, you waited so patiently, while I got it together,(mmm)
While I figured it out
I only looked, but I never touched
'Cause in my heart was a picture of us
Holding hands, making plans
And it's lucky for me, you understand
Refrén:
What a girl wants, what a girl needs
Whatever makes me happy and sets you free
And I'm thanking you for knowing exactly
What a girl wants, what a girl needs
Whatever keeps me in your arms
And I'm thanking you for being there for me
ooohhhh yeeah,
A weaker man might have walked away, but you had faith
Strong enought to move over and give me space
While i got it together (yeah)
While i figured it out
They say if you love something let it go
If it comes back it's yours and that's how you know
It's for keeps (yeah) it's for sure
And you're ready and willing to give me more than
Refrén:
What a girl wants, what a girl needs
Whatever makes me happy and sets you free
And I'm thanking you for givin' it to me
What a girl wants, what a girl needs
Whatever keeps me in your arms
And I'm thanking you for being there for me
Oh baby! (oh baby)
Oh darlin'! (oh darlin')
I thank you, thank you oohhh
A girl needs somebody sensitive but tough
Somebody there when the going gets rough
Every night he'll be giving his love (he'll be givin' his love)
To just one girl
Somebody cool but real tender too
Somebody baby just like you
Can keep me hanging around
You were the one who always knew
Refrén:
What a girl wants, what a girl needs
Whatever makes me happy sets you free
ooohhhhhh i'm thanking you for being there for me
What a girl wants, what a girl needs
Whatever keeps me in your arms
Whatever keeps me in your arms is what i neeeeeeeed (oohhhh)
Refrén:
What a girl wants, what a girl needs
Whatever makes me happy and sets you free
And I'm thankin' you for giving it to me
What a girl wants, what a girl needs
Whatever keeps me in your arms
And I'm thanking you for being there
What a girl wants, what a girl needs (what you got is what i need)
Whatever makes me happy sets you free (what i want)
And i'm thanking you for knowing exactly
OH baby!
OH darlin.! Thank you, thank you for givin' me what i need
and what i want
ooohhhhhhhh

What a girl wants - song

24. července 2008 v 18:27
 
 

Reklama