Slovníček

Slovníček C

19. prosince 2009 v 9:51
CEREBRÁLNÍ - mozkový

Slovníček B

14. prosince 2009 v 17:37
BEHAVIORISMUS - směr psychologie, zabývá se lidským chováním
BRADYPSYCHISMUS - zpomalené myšlení nebo jeho útlum, pomalá duševní aktivita
BULIMIE - porucha příjmu potravy typická přejídáním a následným zvracením

Slovníček A

12. prosince 2009 v 18:47
ABERACE - odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu
ABRUPTIVNÍ - náhlý, nesouvislý
AFÁZIE - přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center projevující se neschopností rozumět mluvené nebo psané řeči /sensorická afázie/ nebo neschopností hovořit a psát /motorická afázie (viz fatická dysfunkce)
AFEKT - prudce probíhající a výrazně emotivní reakce spojená s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (např. rozčilení, vztek, strach, hněv, podráždění)
AFEKTIVNÍ LABILITA - výrazná nestálost v citových projevech projevující se častou změnou nálad
AFEMIE - nemluvnost, popř. ztráta řeči
AGITOVANOST - neklid, silné rozrušení, provázené často zvýšenou pohybovou aktivitou bez jasného cíle
AGRAMATISMUS - porucha mluvnické/gramatické stránky řeči, neschopnost správně tvořit (spojovat) slova
AKOASMA - jednoduchá halucinace, halucinovaný vjem nebo přelud (např. neartikulovaný zvuk, zvonění, a pod.)
ALGOLAGNIE- radost z bolesti vlastní nebo způsobené druhým lidem
ALTERACE - porucha, poškození
ANOSOGNOSIE - neschopnost náhledu klienta na nenormálnost vlastního duševního nebo tělesného stavu
APHRASIA VOLUNTARIA - dobrovolná němota (srv. mutismus)
ARCHETYPY - pravzory jednání a pocitů a vůbec celého fungování lidské společnosti, které se opakovaly a opakují po celou dobu lidské existence
asimilace - získávání a osvojování věcí
AUTISTICKÝ - v myšlení stále soustředěný na sebe sama, snivý
 
 

Reklama