Prvoci

Systém prvoků

29. ledna 2010 v 18:42
Kmen:praprvoci
 • Podkmen:
bičíkovci
 • Třída:
zoomastigophora
 • Řád:
trubénky

bičivky

bičenky
 • Podkmen:
kořenonožci
 • Třída:
měnavky

kryténky

dírkonošci

slunivky
Kmen:výtrusovci
 • Třída:
hromadinky

kokcidiovci
 • Podtřída:
kokcidie

krvinkovky
Kmen:hmyzomorky
Kmen:výtrusenky
Kmen:nálevníci
 • Třída:
stejnobrví

chudoblaní

mnohoblaní

Charakteristika prvoků

29. ledna 2010 v 18:06
Popis:
 • Jsou to heterotrofní organismy (nejsou schopné fotosyntézy).
 • Tělo je tvořeno jedno eukaryotní buňkou.
 • Velikost se pohybuje od 0,001 - 1 mm
 • Mohou vytvářet mnohojaderné útvary - plazmódia.
 • Na povrchu těla mají různě zesílenou membránu, která se nazývá pelikula.
 • Buňka zajišťuje všechny funkce (dýchání, reakce na podráždění, pohyb).
 • Jsou to vodní organismy nebo cizopasníci mnohobuněčných organismů.
 • Živí se bakteriemi, sinicemi, jinými prvoky anebo látkami hostitele.
 • Potravu přijímají celým tělem nebo mechanismem faqocytózy.
 • Prvoci žijící ve sladkých vodách mají tzv. pulzující vakuolu.
Rozmnožování:
 • Prvoci se rozmnožují nepohlavně i pohlavně.
 • Do nepohlavního rozmnožování patří dělení, pučení a schizogonie.
 • Do pohlavního rozmnožování patří gamogonie a konjugace.
Buňky se specifickými funkcemi:
 • Opora a ochrana - pelikula, schránky, pancířky
 • Pohyb - panožky, bičíky, brvy, vlnivé membrány
 • Trávení - buněčná ústa, buněčný hltan, potravní vakuola, buněčňá řiť
 • Smysly - stigma, brvy, bičíky
 
 

Reklama