Ostatní

Ostatní

12. prosince 2009 v 18:30

Nemoci

Zajímavé

Ostatní

Chytrá slůvka

26. prosince 2007 v 10:19
A
ABERACE
odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu
ABRUPTIVNÍ
náhlý, nesouvislý
AFÁZIE
přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center projevující se neschopností rozumět mluvené nebo psané řeči /sensorická afázie/ nebo neschopností hovořit a psát /motorická afázie (viz fatická dysfunkce)
AFEKT
prudce probíhající a výrazně emotivní reakce spojená s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (např. rozčilení, vztek, strach, hněv, podráždění)
AFEKTIVNÍ LABILITA
výrazná nestálost v citových projevech projevující se častou změnou nálad
AFEMIE
nemluvnost, popř. ztráta řeči
AGITOVANOST
neklid, silné rozrušení, provázené často zvýšenou pohybovou aktivitou bez jasného cíle
AGRAMATISMUS
porucha mluvnické/gramatické stránky řeči, neschopnost správně tvořit (spojovat) slova
AKOASMA
jednoduchá halucinace, halucinovaný vjem nebo přelud (např. neartikulovaný zvuk, zvonění, a pod.)
ALGOLAGNIE radost z bolesti vlastní nebo způsobené druhým lidem
ALTERACE
porucha, poškození
ANOSOGNOSIE
neschopnost náhledu klienta na nenormálnost vlastního duševního nebo tělesného stavu
APHRASIA VOLUNTARIA
dobrovolná němota (srv. mutismus)
AUTISTICKÝ
v myšlení stále soustředěný na sebe sama, snivý
B
BRADYPSYCHISMUS
zpomalené myšlení nebo jeho útlum, pomalá duševní aktivita
C
CEREBRÁLNÍ
mozkový
COPROLALIE
tendence vyslovovat obscénní (nestoudná) vulgární slova
E
EGOCENTRICKÝ
zaměřený na sebe
EGOISMUS
sobectví
ENCEFALOPATIE
poškození mozku (např.v průběhu těhotenství - perinatální)
ERETICKÝ
neklidný, neposedný, hyperagilní, dráždivý, podrážděný, verzatilní
ERUDICE
vzdělanost, znalost, dovednost
ETYLIK
alkoholik
EXPLICITNÍ
jasně vyslovený, jasně vymezený
F
FLEGMATICKÝ
lhostejný, duševně pohodlný, netečný
FONOMANIE
chorobná touha vraždit
G
GLOSOPLEGIE
obrna jazyka
H
HOSTILITA
nepřátelskost, zlostnost
HYPERSENSITIVNÍ
nadměrně citlivý, přecitlivělý
Ch
CHARAKTEROPATIE
povahová porucha
CHYBA Z FAVORIZACE
tendence odhadovat určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali dobrý první dojem, ve všech vlastnostech výše, než jim přísluší
I
IMBECILITA
středně těžká slabomyslnost, starší označení střední mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu 30 - 50 bodů, děti v tomto pásmu postižení vývojově zpravidla nepřesahují úroveň předškolního věku
INCENTIVA
vnější pohnutka chování, pobídka
INDOLENCE
tupost, netečnost, líná lhostejnost
INFANTILNÍ
dětský, dětinský, vývojově zaostalý, nezralý
INKOHERENTNÍ MYŠLENÍ
nesouvislé myšlení
INTENCE
úsilí, cíl, úmysl
INTROITUS
vstup
INTROSPEKCE
sebepozorování, psychologická metoda pozorování vlastních vnitřních psychických stavů a procesů
INVEKTIVA
ostré obvinění, útočná námitka
IREPARABILNÍ
nenapravitelný
IREVERZIBILNÍ
nevratný, nezvratný
K
KONFLIKTOGENNÍ
vyvolávající konflikty, původce sporů
KONTEMPLACE
rozjímání
KOPROLALIE
nutkavá potřeba vulgárního vyjadřování
KVERULANT
stálý nespokojenec, věčný stěžovatel
 
 

Reklama