Oh Mother

Oh Mother - překlad

29. července 2008 v 20:21
Překlad:

Byla příliš mladá s tak nevinnýma očima
Vždycky snila o pohádkovém životě
a o všech těch věcech, které si za peníze nekoupíš
Myslela si, že táta byl úžasný chlap
Pak najednou se to změnilo
Bylo to ve chvíli, kdy přijala jeho jméno
Vylil si svůj vztek na jejím obličeji
Ona potlačovala všechnu svoji bolest

Ó, matko, jsme silnější
ze všech těch slz, co jsi vyronila
Ó, matko, neohlížej se
protože on nás už nezraní
Tedy matko, děkuji Ti
za všechno, co jsi udělala a stále děláš
Ty máš mě, já mám Tebe
Spolu se ze všeho vždycky dostaneme
Vždycky se ze všeho dostaneme
Vždycky se ze všeho dostaneme
Ó, matko, ó, matko, ó, matko

V ten den, kdy zaútočil na své děti
si uvědomila, že ho prostě musí opustit
Tolik mnoho hlasů uvnitř její hlavy
říkajíc znovu a znovu a znovu
"zasloužíš si mnohem víc než tohle"
Byla tak znechucená z důvěřování lžím a ze snažení potlačovat
Schovávajíc škrábance a modřiny (škrábance a modřiny)
Tak unavená z bránění svého života, mohla zemřít
při bojování za životy svých dětí

Ó, matko, jsme silnější
ze všech těch slz, co jsi vyronila (ze všech těch slz, co jsi vyronila)
Ó, matko, neohlížej se
protože on nás už nezraní (on nás už nezraní)
Tedy matko, děkuji Ti (děkuji Ti)
za všechno, co jsi udělala a stále děláš (stále děláš)
Ty máš mě, já mám Tebe (ano, Ty máš mě, já mám Tebe)
Spolu se ze všeho vždycky dostaneme
Vždycky se ze všeho dostaneme
Vždycky se ze všeho dostaneme
Ó, matko, ó, matko, ó, matko

Celý svůj život si strávila
skrýváním bolesti a žalu
Ale mami, on už na nás nikdy nesáhne
za to, jak se Ti pořád snažil ublížit
Jen si vzpomeň, kdo je stále při Tobě
Je po všem a my jsme silnější
a nikdy se nebudeme muset znovu vrátit

Ó, matko, jsme silnější
ze všech těch slz, co jsi vyronila (ze všech těch slz, co jsi vyronila)
Ó, matko, neohlížej se (ó, matko, neohlížej se)
protože on nás už nezraní (protože on nás už nezraní)
Tedy matko, děkuji Ti (a děkuji Ti za všechno, co jsi udělala)
za všechno, co jsi udělala a stále děláš (spolu vždycky půjdeme dál)
Ty máš mě, já mám Tebe (ano, Ty máš mě, já mám Tebe)
Spolu se ze všeho vždycky dostaneme (vždycky dostaneme)
Vždycky se ze všeho dostaneme
Vždycky se ze všeho dostaneme
Miluji Tě mami

Oh Mother - text

29. července 2008 v 20:20
Text:
Whoa, oh, yeah,
She was so young with such innocent eyes
She always dreamt of a fairytale life
And all the things your money can't buy
She thought daddy was a wonderful guy
Then suddenly, things seemed to change
It was the moment she took on his name
He took his anger out on her face
She kept all of her pain locked away
Oh mother, we're stronger
From all of the tears you have shed
Oh mother, don't look back
Cause he'll never hurt us again
So mother, I thank you
For all you've done and still do
You got me, I got you
Together we always pull through
We always pull through
We always pull through
Oh mother, oh mother, oh mother
It was the day that he turned on his kids
That she knew she just had to leave him
So many voices inside of her head
Saying over and over and over,
"You deserve much more than this."
She was so sick of believing the lies and trying to hide
Covering the cuts and bruises (cuts and bruises)
So tired of defending her life, she could have died
Fighting for the lives of her children
Oh mother, we're stronger
From all of the tears you have shed (all of the tears you have shed)
Oh mother, don't look back
Cause he'll never hurt us again (he'll never hurt us again)
So mother, I thank you (thank you)
For all that you've done and still do (still do)
You got me, I got you, (yeah you got me and I got you)
Together we always pull through.
We always pull through
We always pull through
Oh mother, oh mother, oh mother
All of your life you have spent
Burying hurt and regret
But mama, he'll never touch us again
For everytime he tried to break you down
Just remember who's still around
It's over, and we're stronger
And we'll never have to go back again
Oh mother, we're stronger
From all of the tears you have shed
Oh mother, don't look back (oh mother don't look back again)
Cause he'll never hurt us again (cause he'll never hurt us again)
So mother, I thank you (and I thank you for everything you've done)
For all that you've done and still do (together we always move on)
You got me, I got you, (you got me, I got you)
Together we always pull through (always pull through)
We always pull through
We always pull through
I love you mom

Oh Mother - song

29. července 2008 v 20:19
 
 

Reklama