→O všem možném←

Čínská přísloví

1. března 2011 v 11:09
*I cesta tisíc mil dlouhá začíná prvním krokem.
* Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí.
* Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.
* Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.
* Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.
* Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
* Trpělivost je hradbou moudrého.
* Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii.
* Ani nejrychlejší kůň nedostihne slovo vyřčené v hněvu.
* Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.
* Dobré zprávy se z domu nedostanou, špatné se rozletí tisíce mil.
* Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně. Trvá-li něco moc dlouho, poznáš srdce člověka.
*Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci.
*Moudrý člověk požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.
* Člověk, který má pravdu, nepotřebuje zvyšovat hlas.
* Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý.
* Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
* Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
* Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku.
* Jeden vykope studnu - tisíce z ní pijí tisíc let.
* Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda.
* Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
* Kdo důvěřuje sobě, předstihuje ostatní.
* Poznat svou chybu znamená opravit svou chybu.
* Moudrý může být jen ten, kdo se nepovažuje za moudrého.
* Nejlépe zavřené dveře jsou ty, které můžeme nechat otevřené.
* Kdo mnoho začíná, máloco dokončí.
* Dejte si pozor na to, co není.
* Snadno se naverbuje deset tisíc vojínů, obtížně se hledá jeden vojevůdce.
* Důkazem velkého uměleckého díla je to, že z něho není možné nic vynechat.
* Až na vrch vystoupáš s nadějí, jako s holí - srazí tě zklamání zas dolů do údolí.
* Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
* Velké neštěstí rozměň na malé, na malé zapomeň.
* Je možné omylem koupit, je nemyslitelné omylem prodat.
* Lepší jeden den na tomto světě, než deset tisíc dní na onom.
* Velmi jest bohat, kdo nemá, čeho ztratit.
* Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem.
* Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.
* Neboj se tygra, kterému se narodila tři mláďata, ale boj se člověka, který má v hrudi dvě různá srdce.
* Peníze vidí i slepí.
* Zachránit život jednomu člověku je víc než vystavět pagodu o sedmi patrech.
* Srdce jsou si podobná, stejně jako jejich tváře.
* Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
* Lékař je jako střecha, která tě chrání před deštěm, ale ne před bleskem.
* Poklona je jako mince. Má dvě strany.
* Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit.
* Jak se ubránit opilství? Pohledem na opilce.
* Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
* Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem.
* Bída mění svobodu v otroctví.
* Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu.
* Nepřítomnost naplňuje srdce láskou
* Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod.
* Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.
* Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
* Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
* Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností.
* Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit jedinou svíčku.
* Měj v mysli několik málo svých opravdových přátel! Ti ostatní, kterých je vždy mnoho, se ozvou sami.
* Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje.
* Bohatství a sláva jsou jako plynoucí obláčky.
* Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké.
* V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
* Vzdělanec je pokladem své země.
* Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka.
* Hlupák má sto tisíc životů.
* Jazyk je dýkou žen, proto ho nenechávají nikdy rezivět.)
* Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
* Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč.
* Jestli můžete člověka naučiti dobrému a neučiníte toho - ztrácíte bratra.
*Co jsi sto pochopit, snaž se chápat, co nejsi, nechej být.
* Kdo otevírá své srdce ctižádosti, zavírá ho klidu.

Česká rčení

1. března 2011 v 10:47
*Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.
* Naděje umírá poslední.
* Když někdo mlčí, ještě to nemusí znamenat, že nemá co říci.
* Kdo v lásce dlouho váhá, nakonec prohrává.
* Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví.
* Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere.
* Kdo o kom před tebou, jistě o tobě u jiných.
* Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.
* Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
* Dobré slovo hubu nespálí.
* Škoda krásy, kde rozumu není.
* Humor je kořením života.
* Komu není rady, tomu není pomoci.
* Každé hrábě hrabou k sobě.
* Kam tě nezvou, tam se nehrň.
* Láska je jako louže - neodteče, ale vyschne.
* Prázdný sud nejvíce duní.
* Když jsou noci nejdelší, lidé jsou si nejbližší.
* Líná huba holé neštěstí.
* Kozel nebezpečen zpředu, kůň zezadu, zlý člověk odevšad.
* Práce kvapná málo platná.
* Pozdní hosti jedí kosti.
* Pýcha předchází pád.
* Na každém šprochu pravdy trochu.
* Mluviti stříbro, mlčení zlato
* Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl.
* Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí.
* Sejde z očí, sejde z mysli.
* Hněv je špatný rádce.
* Žádný učený z nebe nespadl.
* Přátelské služby se neúčtují.
* Na cizím dvoře jehňata tučnější.
* Lepší moci hrst než práva pytel.
* Kdo myslí na sebe, když se má dobře, zůstane sám, upadne-li do bídy.
* Člověka při víně poznáš.
* Do očí bratr, za zády had.
* Neštěstí netřeba hledat, samo od sebe přijde.
*Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří.
* Nakřápnutý hrnec nejdéle vydrží.
* Sytý hladovému nevěří.
* Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.
* Kam čert nemůže, nastrčí bábu.
* Host do domu, bůh do domu.
* Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.
* Štěstí má mnoho přátel.
* Blázen každého za blázna soudí.
* Podvod a klam zradí se sám.
* Všechna sláva, polní tráva.
* Nehraď se plotem, hraď se přáteli.
* V hněvu vyvře, co na srdci vře.
* Pro smrt není léku, byť člověk snědl apatéku.
* Čím kdo zachází, tím také schází.
* Má dost, kdo je spokojen s málem.
* Proti věku není léku.
* Svěř se tetě, roznese tě po všem světě.
* Zlý člověk, když sám hyne, rád by celý svět zahubil.
* Naděje má hluboké dno.
* Nohy natahuj, jen co peřina stačí.
* Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily.
* Každé pachole plno svévole.

Světová přísloví 2

12. února 2011 v 17:51
* Každé zlo, jenom ne špatnou ženu! Babylónské přísloví
* Těžké pravdu povědět a neurazit. Běloruské přísloví
* Ke psaní musí být tři věci: pero, inkoust a rozum. Bengálské přísloví
* Hlupák zvýší hlas, moudrý se usměje. Bengálské přísloví
* Tygr chrání les a les tygra. Bengálské přísloví
* Co žena neslyší, to dále nepoví. Bosenské přísloví
* Strom oblečený v pěkném listí nerodí vždy sladké ovoce. Brazilské přísloví
* Lépe je svůj kříž nést, než ho vléci po zemi. Bretaňská přísloví
* Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje. Buddhistická přísloví
* Co bylo, viděli jsme; co je, to vidíme; a co bude - že nás nebude. Bulharské přísloví
* Na něco si zvyknout je těžké, ale odvyknout je ještě těžší. Bulharské přísloví
* Na chválené hrozny ber malý košík. Bulharské přísloví
* Sousedova slípka snáší vždy větší vejce. Bulharské přísloví
* Nikdy přesně nevíš, kdy najdeš a kdy ztratíš… Bulharské přísloví
* Pohrdáš-li lékařem, pohrdej také nemocí. Buntuské přísloví
* Hloupý, když nemluví, podobá se moudrému. Cikánské přísloví
* Dvě oči k vidění, dvě uši ke slyšení a jedna ústa k mlčení. Cikánské přísloví
* Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. Cikánské přísloví
* Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li hlupák, opatří si druhou ženu. Čečenské přísloví
* Když z domu vyženeš zlo, nečekej, že dobro se ti tam samo nastěhuje. Čečenské přísloví
* Nebuď jako med, sic tě mouchy sežerou. Černohorské přísloví
* Člověka z pralesa můžeš vyrvat snadno, hůř vyrveš prales z člověka. Černošské přísloví
by ~Kaywa

Arabská přísloví

10. února 2011 v 18:30
* Když už mluvíš, musí být tvá řeč lepší než mlčení.
* Loď se dvěma kapitány jde dvakrát rychleji ke dnu.
* Člověk se směje, aby nemusel plakat.
* Nevědomost není hanba, ale hanba je, když znalost odmítneš.
* Půjdeš pomalu, neštěstí tě dohoní - půjdeš rychle, dohoníš neštěstí.
* Člověk se učí jen na vlastní útraty.
* Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá, a srdce, které trpí.
* Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící.
* Ptej se zkušeného, a ne učeného.
* Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.
* Cizí chyby máme na očích, svoje za zády.
* Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel.
* Srdce hloupého je v jeho jazyku a jazyk moudrého je v jeho srdci.
* Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží.
* Když se necháš vést krákajícím havranem, dojdeš k mršině.
* Mlčení je zlato, proto někteří lidé chtějí nás soudit za to.
* Sláva patří prvnímu, i když následovníci to umí lépe.
* Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven.
* Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje.
* Prohra se smířením je lepší než výhra s nepřátelstvím.
* Rozum svítí i v noci a nevědomí působí tmu i ve dne.
* Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku.
* Nesplněné sliby způsobují bezdůvodná nepřátelství.
* Smrt je jediná spravedlnost.
* Nezlob se na růži, že má trny; raduj se, že tak trnitý keř má růže.
* Žert má mít zuby ovčí, ne vlčí.
* Svíce, která vrhá světlo, nemůže to dělat jinak, než že přitom stravuje sama sebe.
* Plod závisti je věčná únava pro srdce.
* Děti jsou křídla lidstva.
* Pozorný posluchač je lichotníkem beze slov.
* Splatit za dobro dobrem dokáže každý chám, dobré za zlo jen velikán.
* Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je.
* Neříkej svému příteli to, co nechceš, aby slyšel tvůj nepřítel.
* Když se objeví slunce, zmizí hvězdy.
* Lepší sto nepřátel za plotem, než jeden v domě.
* Láska se dopouští i nejhoršího beztrestně.
* Smrt můžeš podstoupit jen kvůli své zemi, nebo kvůli své hrdosti.
* Kultura člověka je lepší než jeho zlato.
* Svěř ženě tajemství, ale nejdřív jí vyřízni jazyk.
by H7umak

Anglická přísloví

7. února 2011 v 10:22
*Moudrý člověk bere věci, jak přicházejí.
* Člověk nikdy neví, co dovede, dokud to nezkusí.
* Valouny v pohybu neobrůstají mechem.
* Čím více poznávám lidi, tím mám raději psy.
* Nejhorší způsob chudoby - chudoba ducha.
* Samota je často nejlepší společností.
* Nikdy bychom neměli sny, kdybychom neměli sílu je uskutečnit.
* Když začne opadávat spodní listí, to nahoře by se tomu nemělo začít smát.
* Kdo uteče, může se ještě popřípadě vrátit.
* S moudrými rozmlouvati - rozhled rozšířiti, s hlupáky se baviti - vlastního rozumu pozbýti.
* Žádné zprávy - dobré zprávy.
* Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
* Žárlivost sladí lásku, ačkoliv sama žárlivost je trpká.
* Kdo se chce dožít stáří, musí s tím začít už v mládí.
* Komu není nic dobré, není dobrý sám.
* Mluvit o lásce znamená podněcovat ji.
* Milujícím rostou růže pod nohama.
* Důvěřovat každému je stejně pochybné jako nedůvěřovat nikomu.
* Kde je stáří zlé, tam se mládí nic dobrého nenaučí.
* Co platit musíš, plať s úsměvem.
* Starosti jsou jako naše děti - za pečlivého ošetřování zdárně rostou.
* Kde není lásky, vynikne každá chyba.
* Kdo miluje, lépe žije, právě tak jako ten lépe chodí, kdo umí tančit.
* Kdo jiné nemiluje, sám sobě ubližuje.
* Oddávej se lži jen, dokud paměť slouží.
* Neplačme nad rozlitým mlékem - bylo v něm beztoho vody dost.
* Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším.
* Když už psa bít, nejlépe cizí rukou.
* Kdo nemá bohatých rodičů, může mít bohaté srdce.
* Pěstounem svědomí je stud.
by AprilGhoul

Americká přísloví

7. února 2011 v 10:13
* Mnoho lidí volá lékaře, ač potřebují jen posluchače.
* Dělej, nebo udělej místo.
* Poplácání po ramenou nám často ušetří pozdější kopnutí do zadnice.
* Peníze nás nedělají šťastnými, umožňují nám však být nešťastnými poměrně příjemným způsobem.
* Při tolika nemocech ať naše zdraví raděj ani nevystrčí nos z těla.
* Dělej vskutku, co dělat chceš, abys nemusel dělat, co nechceš.
* Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali.
* Pravda lež nikdy nedohoní.
* Ideologie byly vynalezeny pro uspokojení ambicí politiků a náboženských vůdců.
* Když slepice snese vejce, dělá velký povyk. Snese-li vejce kachna, ani nepípne. A výsledek? Na celém světě se jedí jen slepičí vejce.
* Ženy dokážou zachovat tajemství, ale je k tomu třeba velkého množství žen.
* Dlouho očekávané dary už nejsou dary, ale splátky.
* Muž s lanem se ptá ženy visící ze skály: chcete pomoci nebo jste feministka?
by Prinzeschen

Africká přísloví

7. února 2011 v 10:05
* Člověk nemyslí na to, co mu dají, ale na to, co mu nedopřejí.
* Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí.
* Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy.
* Každý člověk je zrozen pro druhého.
* Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět. Haň sebe sama a ostatní tě budou milovat.
* Smích čistí zuby.
* Oheň se vrací k tomu, kdo ho zapálil.
* Starostlivost je jako cenný poklad, který člověk ukazuje jenom těm, které miluje.
* I když si sedneš na dno moře, rybou se nestaneš.
* Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny.
* Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny.
* Nevíš, jak je těžké břímě, které neneseš.
* Uhlí se vysmívá popelu.
* Člověk je člověku nejlepším lékem.
* Když stavíš past z pomluv, ulovíš neštěstí.
* Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi.
* Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají.
* Dané slovo platí víc než slonovina.
* Naděje je pilířem světa.
* Láska je kráva, která se dojí mezi trním.
by dawlaz

Světová přísloví

6. února 2011 v 17:59
* Hledali býka a nebyl nikde k mání, no a tak kohouta vzali na orání. Abcházské přísloví
*Vtip je půlka pravdy. Abcházské přísloví
* Krev ze sebe nesmyješ krví. Afghánské přísloví
* Bitím křivého nenarovnáš. Afghánské přísloví
* Provaz je tvůj, ale krk je můj. Afghánské přísloví
* Růže se přátelí s trny. Afghánské přísloví-
* Zloděj se nestydí krást a ty se nestydíš ho chytat? Afghánské přísloví
* Skromný se ostýchal a hlupák řekl: On se mě bál. Afghánské přísloví
* Pracuj jako otrok a jez jako pán. Albánské přísloví
* Křivé dříví se narovná až v ohni. Albánské přísloví
* Prázdný žaludek nemůže dobře skákat, plný už vůbec ne. Albánské přísloví
* Kořalenku nalévají do kalíšku, myšlenku do přísloví. Amcherské přísloví
* Milující srdce na krásu nehledí. Asyrské přísloví
* Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen. Asyrské přísloví
* Půjč mi svůj rýč - já ti odvedu vodu z tvé strouhy. Asyrské přísloví
* Hloubku v řece měř s jednou nohou na břehu.
Ašantské přísloví
* Žena je jako přikrývka - jsi pod ní, je nepohodlno, jsi bez ní, je chladno. Ašantské přísloví
* Had mění kůži, ne povahu. Ázerbájdžánská přísloví
* Člověk buď musí mít jazyk, nebo něco umět. Ázerbájdžánská přísloví
* Slitovat se nad vlkem - poslat na smrt ovci. Ázerbájdžánská přísloví
* Oheň a střelný prach se nemohou přátelit. Ázerbájdžánská přísloví
* I když sadař spěchá, hruška dřív neuzraje.
Ázerbájdžánská přísloví
by *Culpeo-Fox

O náboženství

6. února 2011 v 10:10
* Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné. Charles Spurgeon
* Náboženství je víc než popření světa a života. Albert Schweitzer
* Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů. Osho
* Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou. G.B. Shaw
* Náboženství nás nutí věřit, že lidé jsou nerovni proto, že tomu chtěl bůh, když vymanil lidi z přírodního stavu hned po jejich stvoření. Jean-Jacques Rousseau
* Náboženství je opium lidstva. Karl Marx
* Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost. John Ruskin
* Náboženství jsou psychoterapeutické systémy. Carl Jung
* Člověk se může vzdát náboženství, ne svého slova. Turecké přísloví
* Náboženství prokázalo lásce velkou službu tím, že ji prohlásilo za hřích. Anatole France
* Každé vládnoucí náboženství se snaží postupně likvidovat všechny knihy, až na jednu, kterou tím diskredituje. Gabriel Laub
* Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení. Osho
* K čemu náboženství hladovému? Perské přísloví
* Hluboké, často neuvážené úctě k starým zákonům, starým zvykům a starému náboženství děkujeme za všechno zlo na světě.
*Ke kolika špatnostem již dokázalo radit náboženství! Lucretius
by fL0urish

Věda

6. února 2011 v 9:42
* Věda dospěla; nejsem si jist, jestli vědci taky. Victor Frederic Weisskopf
* Neexistuje žádná národní věda, jako neexistuje národní násobilka. A.P. Čechov
* Věda je zbraň. I v rukou hlupáka. Tomáš Janovic
* Astronomie je asi věda, ve které bylo nejméně věcí objeveno náhodně, v níž  se lidský rozum zjevuje v celé své velikosti a kde člověk může nejlépe poznat, jak je malý. Georg Christoph Lichtenberg
* Věda žádá celého člověka bez postranních myšlenek, ochotného obětovat všechno a dostat za to jako odměnu těžký kříž střízlivého poznání. A.I. Gercen
* Věda je špičková moderní metoda, s jejíž pomocí lze vlastní zvídavost ukájet za státní peníz. Lev Andrejevič Arcimovič
* Věda správně chápaná léčí člověka z jeho pýchy. Halldór Laxness
* Věda nikdy nevyřeší jeden problém, aniž by vyprodukovala deset dalších. G.B. Shaw
* Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda. Alexandr Puškin
* Věda nám slíbila pravdu, nikdy neslibovala ani pokoj, ani štěstí. Gustave Le Bon
* Teprve smrtí dogmatu rodí se věda. Galileo Galilei
* Věda zjistila, že nic nemůže zmizet beze stopy. Příroda nezná zničení, pouze změnu. Wernher von Braun
* Věda není nic jiného než co nejpřesnější obraz skutečnosti, tedy pravda. I.P.Pavlov
* Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snésti může. J.E. Purkyně
* Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě už není zdráv. Aldous Huxley
* Náboženství slibují, ale nikdy zboží nedodají. Věda nikdy neslibuje, ale vždycky zboží dodá. Osho
* Věda nemůže předcházet myšlení. Jules Verne
* Věda je účinná protilátka proti jedu nekritického nadšení a pověr. Adam Smith
* Věda je národům nezbytná. Stát, který ji nerozvíjí, se nevyhnutelně mění v kolonii. Joliot-curie Frédéric
* Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka. Jan Pavel II.
by S-t-r-a-n-g-e

Albert Einstein

2. února 2011 v 17:35
* Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost - u té první si tím však nejsem tak jist.
* Představivost je důležitější než vědomosti.
* Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
* Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.
* Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!
* Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.
* Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález.
* Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
* Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.
* Lidské poznání má přece jen své hranice, a bude je mít vždy.
* Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.
* Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.
* Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.
* Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.
* Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý.
* Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.
* Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.
* Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.
* Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.
* Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.
* Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou; minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita.
* Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.
* Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.
* Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.
* Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.
* Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.
* Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.
* Hlavní příčinou rozvodů je manželství.
* Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.
* Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.
* Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.
* Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí.
* Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.
* Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.
* Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.
* Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné.
* Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.
* Skutečná hodnota člověka je v prvé řadě určována tím, nakolik a v jakém smyslu se dokázal osvobodit od svého já.
* Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.
* Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.
* Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího.
* Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.
*Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.
* Nikde neleží pravda na povrchu.
* Ne dokonalost, nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír.
* Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.
* Člověk ostře, ale bez jakékoliv lítosti vnímá, že srozumění a soulad s jinými má své hranice.
by altriar

Leonardo da Vinci

2. února 2011 v 17:22
*Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.
* Neděláš dobře, když chválíš to, čemu nerozumíš, ale ještě horší je, když to haníš.
* Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.
* Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.
* Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
* Schopnost představivosti je jak kormidlem, tak uzdou smyslů.
* Nenalhávej si minulost podle potřeby.
* Bez otáčení jde, kdo míří ke hvězdám.
* Kdo málo myslí, často se mýlí.
* Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
* Věda je velitel a praxe vojáci.
* Když umírají naděje, začíná slavnostní představení.
* Není hoden života, pro koho nemá život cenu.
* Nejrychleji se rodí strach.
* Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.
* Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mě nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný.
* Touha po penězích ponižuje velké mistry, ba i umělecké řemeslníky, na obyčejné chamtivce.
* Dobře prožitý život je dlouhý.
* Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý
* Čím větší muž, tím hlubší jeho láska.
* Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.
by ~aeon-100

Příroda

22. ledna 2011 v 10:12
*Příroda spasí vás. V té bibli čtěte! Svatopluk Čech
* První, co člověku poskytuje příroda, je přítel. Lope de Vega
* Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu. Finská přísloví
* Láska zušlechťuje vše, čemu příroda odmítla krásu. William Blake
* Nějakou chybu přec dala příroda každému tvoru. Sextus Propertius
* Dva štastní milenci neznají smrt a zánik, rodí se, umírají v životě bez přestání, jak sama příroda zůstávají věční. Pablo Neruda
* Největší pojišťovací podvod v dějinách lidstva - jako náhradu za fyzické nedostatky dala příroda člověku rozum. Gabriel Laub
* Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou. Isaac Newton
* Přirozené právo je takové právo, jemuž příroda naučila všechny živočichy. Ulpian
* Příroda je vychytralá síla, která pomocí několika rafinovaně umístěných oblastí dokáže pro svůj záměr zachování rodu získat i toho, kdo o zachování rodu vůbec neuvažoval. Jiří Suchý
* Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince. Voltaire
* Dějiny nás učí ctnosti, příroda nás ustavičně nabádá k hříchu. Ludwig Börne
* Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama. Friedrich Engels
* Nechá-li příroda v něčím rozumu mezeru, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti. Henry Wadsworth Longfellow
* Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší věže fantazie, zůstává pro mě, stejně jako pro tolik lidí z mé země, velkou knihou moudrosti. Geo Bogza
*Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset nebo za patnáct let "naráz zestárne", jako kdyby na něj příroda zapomněla a pak se zničehonic upamatovala a honem ho posadila na úroveň jeho skutečného stáří. Jean Dutourd
* Příroda je soběstačná, proto menší, ale pevnou silou přemáhá větší sílu naděje. Démokritos
* Nic netrvá věčně, ani příroda ani lidský život, jediná trvalá je změna. August Bebel
* Že příroda nečiní skoků, to je jedna z líbivých lží, jež spolu dohromady nazýváme klasickým vzděláním. Příroda činí vždy skoky. Snad potřebuje dvacet tisíc let, než se k něčemu rozkývá, ale když už se konečně rozhodne, je ten skok velký, že nás přenese do zcela nové doby. G.B.Shaw
* Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost. Juvenal
* Lidé často žijí v dojemné důvěře, že když vedou spořádaný život, tak nemohou onemocnět. Tak spravedlivá příroda bohužel není. Vladimír Vondráček
* Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme. Carl Jung
* Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena. Giacomo Leopardi
* Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst. Antonio Gaudí Y Cornet
* Dobrá vůle nezachrání tam, kde příroda nám brání. Bidpaj
* Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu. Démokritos
* Je zřejmé, že sama příroda dala nám hudbu jako dar, abychom lépe snášeli strasti. Quintilian
* Příroda nám dala iluze jako náhradu za to, co nejsme a smysl pro humor jako náhradu za to, co jsme. Sebastian Roch Chamfort
* To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. Cicero
* Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme. Jaromíra Kolářová
* Příroda cokoliv říká, je moudré. Juvenal
* Lékař léčí, příroda uzdravuje. Staročeské přísloví
* Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo. Michel de Montaigne
* Věda zjistila, že nic nemůže zmizet beze stopy. Příroda nezná zničení, pouze změnu. Wernher von Braun
* Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny. Karel Čapek
* Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje zřídka. Albert Einstein
* Příroda se snaží lhát vám přímo do očí. Charles Darwin
* Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galileo Galilei
* Příroda neustále začíná znova a stále totéž, roky, dny, hodiny, a rovněž prostory. Blaise Pascal
* Příroda nedovoluje, aby kdokoli z nás byl zcela svoboden. George Bernard Shaw
* Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda bohem ničemů. G.B. Shaw
* Příroda a srdce jsou nevyčerpatelné.
* Rozum nás klame častěji než příroda. Luc Clapiers De Vauvenargues
* Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží. Robert Fulghum
* Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil. Jean Galbert De Campriston
* Jedině příroda ví, co chce… nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang von Goethe
* Jedině příroda dělá velké věci zadarmo. René Descartes
* Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet. Marcel Pagnol
* Příroda nám klade do cesty naši tupost jako past. Grahan Greene
* Jediný azyl, vždy a všude otevřený pro všechny trpící, je příroda. Max Lingner
* Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk. Karel Čapek
* Na milování je příroda štědrá, na lásku skoupá. Largo Francisco Caballero
by Prinzeschen

Honoré de Balzac II.

20. ledna 2011 v 18:24
* Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.
* Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus.
*Svědomí … to je hůl, kterou každý obrací na svého souseda, ale na sebe nikdy.
* Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.
* Nejobtížněji snášejí lidé šťastného člověka.
* V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy.
* Milenka, která není vším, není ničím.
* Naděje je paměť, která touží.
* Lhostejnost je jako led na pólu, zabíjí všechno.
* Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu.
* Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem.
* Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.
* Život má takovou cenu, jakou mu člověk přikládá.
* Člověk, který se něčeho dopracuje, budí tolik žárlivosti, kolik závisti!
* Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.
* Láska, která hledí, jak by se ušetřila, není nikdy opravdová.
* City se projevují o to méně, čím jsou hlubší.
*Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí.
* Odpykat neznamená smazat.
* Mít děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.
* Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit.
* Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.
* Není již života tam, kde není lásky.
* Člověk nemůže říci nic zlého o lidech, které nezná.
* I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.
* Nadměrné štěstí se řídí týmiž zákony jako nadměrná bolest.
* Rozkoš je závislá na obrazotvornosti.
* Muži už jsou takoví, že dovedou vzdorovat pádnému argumentu, avšak vzdávají se významnému pohledu.
* Ctnost není absolutní, ale příležitostná.
* Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.
* Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.
* Radost je dokonalost.
* Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.
* Svět je sud zevnitř pobitý noži.
* Talent u člověka je něco podobného, jako krása u ženy. Je to jenom slib.
* Člověk dokáže vyniknout jen pod železným tlakem nutnosti.
* Lichocení nikdy nevyzařuje z velkých duší, je výsadou malých lidí, kterým se podaří se zmenšit ještě víc, aby mohli lépe vejít do životní sféry jiné osoby, kolem níž krouží.
* Láska je poezií činů.
*Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.
* Svět není klášter.
* Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.
* Cit zmenšuje mravní vzdálenost, kterou vytvořila společnost.
* Čest je nad peníze.
* Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem.
by =chriissis

Honoré de Balzac

20. ledna 2011 v 18:22
* Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.
* Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
* Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene.
* Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.
* Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.
* Nejslavnější lidé své doby bývají nuceni žít v ústraní. Jsou jak ptáci v lese, zpívají, oblažují přírodu a nikdo je nevidí.
* Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořena právě z Adamova žebra.
* Láska je jediná věc, při níž i hlupáci nabývají jisté velikosti.
* Bez velké vůle neexistují velké talenty.
* Nenávist má lepší paměť než láska.
* Ideje mohou být zneškodněny zase jenom idejemi...
* Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
* Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.
* Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší.
* Kritika je jako kartáč. U příliš jemných látek se nedá použít, protože pak by z nich nic nezbylo.
* Láska se nikdy nechodí dívat do matriky. Nikdo nemiluje ženu proto, že je tak a tak stará, proto, že je krásná nebo ošklivá, hloupá nebo duchaplná. Miluje, protože miluje.
* Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.
* Co se dělá, má se vždycky dělat pořádně, i když je to pošetilost.
* Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.
* Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.
* Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?
* Sobectví je jed každého přátelství.
* Láska žije jen z důvěry.
* Není špatných dětí bez špatných matek.
* V pozadí každého velkého majetku je zločin.
* Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.
* Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát.
* Sláva se získává jen útrapami.
* Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.
* Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.
* Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.
* Copak má dnes někdo názory! Dnes jsou jen zájmy.
* Svět je prostě krutý. Možná, že je závistivější jako celek, než jako jedinec.
* Jaké štěstí mít každý okamžik naplněný obrovským zájmem, jímž srdce roste a rozšiřuje se, když člověk nemůže být k ničemu lhostejný.
* Závist rozváže právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.
*Klíč ke vší vědě je otazník.
* Člověk je často šťastnější v neštěstí než ve štěstí: jen si vzpomeňte na mučedníky.
* Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.
* Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.
by ~s-o-f-i-e

Sigmund Freud

20. ledna 2011 v 17:34
*Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
*Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je "dobrým" v určitém vztahu a v jiném "zlým", nebo je "dobrým" za takových a takových  vnějších podmínek a za jiných  jednoznačně "zlým".
* Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.
* Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
* Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.
*Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
* Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.
* V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
* Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.
* Nesmíme se nechat zmást důkazy.
* Pravá láska je velké umění být činným v duši.
* Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.
* Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...
*Jako by se probudil dříve, když ostatní ještě spali. (o Leonardu da Vincim)
* Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.
* Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.
* Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.
* Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.
* Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.
* Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.
* Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.
* Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.
* Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.
* Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.
* Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.
* Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.
* Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.
by sourcow

Émile Zola

20. ledna 2011 v 16:16
*První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.
*Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti.
* Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
* Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným.
* Duch skrývající se za tělesnou schránkou, a ne tělesná dokonalost, vyzdvihuje ženu nad její ostatní družky.
* Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmi.
* Jací jsou padouši, ti počestní lidé!
* Nevědomost, blud a nízká pověra činí člověka celkem bezmocným.
* Se dvěma láskami v srdci, k ženě a ke krásnu, není k zoufalství pražádný důvod.
* Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!
by StyxCornix

Salvator Dalí

20. ledna 2011 v 16:12
*Žárlivost ostatních malířů byla vždy teploměrem mého úspěchu.
* Jen hlupák si může myslet, že se řídím radami, které dávám jiným.
* Slzy velkých lidí jsou z krve.
* Sláva, podobně jako slunce, se odráží ve všech vodách, v těch nejčistších i v těch zahnívajících.
*Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter.
* Krutost je přímočarostí lásky.
* Opravdová sláva, to je skutečná nesmrtelnost.
* Sláva se má ke krutosti jako růže k růžovému keři.
by HiLaRioNxx87

Poezie

17. ledna 2011 v 19:28
*Poezie je samou krví svobody. František Halas
* Poezie vytváří druhou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských smyslů. Josef Hora
* Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí. Karel Čapek
* Dějiny jsou vlastně realizovaná poezie. Jan Neruda
* Poezie musí být stará jako skála a mladá jako příboj. R.W. Emerson
* Boj za právo je poezie života. Karolina Světlá
* Poezie žije z ustavičné nespavosti. René Cher
*Poezie je láva obraznosti, jejíž výbuch odvrací zemětřesení. George Gordon Byrne
* Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna. František Halas
* Duch poezie se skládá z hlubokomyslnosti filozofa a z radosti dítěte nad pestrými obrázky. Franz Grillparzer
* Láska a poezie jsou vlastně spojenci na život a na smrt - poezie je láskou ducha a láska poezií těla. F.P.Guizot
*Pravda zbavuje život veškeré poezie. Konfucius
* Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. T. Mommsen
* Malířství je poezie, která se vidí, ale necítí. Poezie je malířství, které se cítí, ale nevidí. Leonardo da Vinci
* Každý zdravý člověk vydrží dva dny bez jídla, ale ne bez poezie. Charles Baudelaire
* Představivost je velkým nástrojem dobra; a poezie k tomu notně přispívá. Charles Baudelaire
* Poezie navrací slova tichu. Otakar Matušek
by anniecarter

Básník

17. ledna 2011 v 19:21
* Co říká jeden básník o druhém, lze říci, aniž by byl člověk básníkem. Stanisław Jerzy Lec
* Básník musí víc než kdokoliv jiný svá slova dokázat. Salvator Dalí
* V umělci jsou dva lidé - básník a dělník. Básníkem se člověk rodí, dělníkem se teprve stává. Émile Zola
* Básník cítí se hloupým nejspíš tenkráte, když má napsat nad prostičkou lyrickou píseň titul. Jan Neruda
* Básník - věčné světlo svobody v zlé době. Sándor Petőfi
* Opravdový básník se málo stará o poezii. Stejně tak zahradník neparfémuje své růže. Podrobí je určitému řádu, který dá jejich vzhledu a jejich dechu maximum barvy a vůně. Jean Cocteau
* Poezie podstupuje boj, aby svedla dohromady lidi. Básník si chce zasloužit jméno člověk. Jean Paul Eluard
* Básník musí být záměrným kormidlem své lodi, v poezii musí přijít ke slovu i mocný a důsledný intelekt, třebas podřízený obraznosti.  Podřízený? Ne. Sloučený s ní v jednotu. František Xaver Šalda
* Každý básník je do jisté míry reformátor, který se snaží zachránit svět před hříchem ošklivosti. George Gordon Byrne
* Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti. Sigmund Freud
* Básník neumírá svým tělem, ale na nezájem čtenářů. Miroslav Horníček
* Básník, který čte, vypadá jako kuchař, který jí. Karl Kraus
* V každém člověku je skryt básník. Ale musí bezpodmínečně ven? Claus Wendt
* Básník se nesmí opakovat. Karel Čapek
* Jde o to, aby básník ukázal to, po čem sklouzává denně jeho zrak a jeho srdce, pod takovým zorným úhlem a s takovou rychlostí, aby se mu zdálo, že to vidí a dojímá se tím poprvé. Jean Cocteau
* Básník je ten, kdo inspiruje, mnohem spíše než ten, kdo je inspirován. Jean Paul Eluard
* Básník bez lásky - to by byla fyzická i metafyzická nemožnost. Thomas Carlyle
* Básník si nehlídá, co objevuje; záhy po napsání to ztrácí. V tom spočívá jeho novost, jeho nekonečnost, jeho nebezpečí. René Cher
* Krásný verš je jako smyčec klouzající po našich ozvučných strunách. Básník v nás nerozeznívá své myšlenky, nýbrž naše. Anatole France
* Básník rozumí přírodě lépe než učenecká hlava. Novalis
by junest
 
 

Reklama