→O přátelství←

O přátelství

6. srpna 2007 v 10:46
-Měj mnoho známých a málo přátel.
-Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.
-Přítel - člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.
-Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel.
-Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.
-Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou.
-Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.
-Přítel všech - přítel nikoho.
-Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.
-V pohromách se většinou z přátel stávají nepřátelé.
-Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.
-Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci.
-Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírat stálo za to.
-Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.
-Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.
-Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc, než být jimi klamán.
-Přátelé mají mít přednost před králi.
-Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
-Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.
 
 

Reklama