O ostatním

Charles Manson

12. srpna 2008 v 20:36
Satanistická sekta, která sama označovala jako "Rodina", byla vedena Charlesem Mansonem a fungovala v letech 1967-1969 v USA. K životnímu stylu "Rodiny" patřilo žebrání, používání LSD i nevázaný sex. Postupem času se sekta stávala stále více radikálnější a radikálnější. Členem skupiny byl například i Tex Watson, bývalá fotbalová hvězda.
Počátkem roku 1969 začal vůdce skupiny Charles Manson začal sepisovat "seznam prasat", tedy lidí určených k likvidaci. První vražda se uskutečnila 25. července 1969, kdy hudebníkovi Gery Hinmanovi v jeho bytě Charles Manson nejprve usekl ucho a až po několika hodinách utrpení dal příkaz k jeho zabití. Neodešli ale vychutnali si jeho smrt až do posledního vzdychu. Svoji nejslavnější vraždu spáchali o přibližně dva týdny později 8. srpna 1969, kdy vtrhli do vily manželů režiséra Romana Polanského a herečky Sharon Tateové. Slavný režisér byl v tu dobu v Anglii, doma byla jenom jeho manželka v osmém měsíci těhotenství se svými třemi přáteli. Skupina všechny povraždila a na stěnu pokoje jejich krví napsala "Smrt Prasatům". Skupina vykonala ještě jednu dvojnásobnou vraždu a 1. prosince 1969 byli všichni účastníci vražd zadrženi a odsouzeni k trestu smrti, avšak v průběhu procesu byl zastaven výkon trestu smrti, proto vykonávají pouze doživotí. Během procesu zůstala skupina a zvláště Charles Manson věrni svému stylu a například Manson začal vyznávat fašistickou a rasistickou ideologii. Také u soudu prohlásil: "Jestliže je třeba násilí a strachu, aby se té dolarové společnosti otevřely oči, zosobnění tohoto strachu může být jméno Charles Manson ".

Satanismus

12. srpna 2008 v 20:33
Jako satanismus se označuje kult křesťanského "padlého anděla" Satana, chápaného jako protiklad Boha. Protože pro křesťany je Bůh zdrojem veškerého dobra, je Satan naopak ztělesněním zla, a satanismus proto lze ve většině jeho forem chápat mj. jako negaci tradičního křesťanství, touhu vymezit se proti němu a do značné míry i znechucení většinovou společností. Pro tento negativní charakter se satanismus obvykle nezařazuje mezi křesťanské směry, i když z křesťanské teologické tradice vychází a v řadě svých směrů je ideově na křesťanství závislý.
Satanismus není organizačně ani myšlenkově jednotný, během historie vzniklo mnoho různých hnutí, sekt a ideologií označovaných jako satanistické. V současné době je satanistické hnutí v anglosaském světě silně ovlivněno dílem Antona Szandora LaVeye, který vycházel z antického hedónismu a Nietzscheho nihilismu. Vedle tohoto filozofičtějšího satanismu ovšem existovaly a existují i satanistické socio-patologické skupiny a jedinci, pro něž satanismus mimo jiné znamená přinášení krvavých obětí nebo páchání jiných zločinů.

Zamilovanost z biochemického hlediska

6. června 2008 v 21:00
Když poprvé spatříme nějakého člověka, lidské oko přenese jeho obraz do mozku, který vyhodnotí zda se tento člověk hodí právě k nám. Někteří psychologové se domnívají, že nosíme ve svém podvědomí zapsány určité charakteristické rysy. Všechny tyto rysy dáváme najevo řečí těla - tím jak se pohybujeme, tváříme a chováme.
Když se na nás podívá osoba opačného pohlaví, její mozek během vteřiny vyhodnotí, jestli neseme stejné znaky. Pokud mozek vyhodnotí, že jsme osobou vhodnou k seznamování, spouští se další reakce v lidském těle.
Vzruchy přenesou do nadledvinek pokyn, aby začaly produkovat hormon adrenalin. Dále se uvolňuje fenylethylamin (C8H11N). Fenylethylamin vyvolává euforii podobně, jako droga amfetamin. Dalšími uvolňovanými látkami jsou dopamin, který zlepšuje náladu a nonadrenalin, jenž se podílí na přenosu vzruchů do mozku. Na tváři zamilovaného člověka se objeví malé červené flíčky, což je zase způsobeno prokrvením cév.
Zamilovaný člověk začíná být postupně na fenylethylaminu závislý. Pokud nedostane svojí dávku, tak nejí, nespí a nepracuje.
Fenylethylamin se vylučuje pokaždé, když jsme v přítomnosti milované osoby. Vylučování fenylethylaminu se později snižuje a nahrazuje jej jiný hormon - endorfin. Pokud nejsou lidé připraveni na fakt, že jejich láska pomalu vyprchá (snížení hladiny fenylethylaminu), dochází k rozchodu.
Významným hormonem v procesu lásky je oxytocin, kterému se též říká "hormon lásky". Má výraznou roli jak v mateřské lásce, tak v erotické lásce a pravděpodobně i v dalších typech lásky.

Jin a Jang

6. června 2008 v 20:47
Koncept Jin a Jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru.
Jin (čín. 陰/阴; "tmavé místo, severní svah (kopce), jižní břeh (řeky), zamračené, zahalené") je tmavší element; působí smutně, pasivně, tmavě, žensky a koresponduje s nocí. Jin je často symbolizovaný vodou a zemí.
Jang (čín. 陽/阳; "světlé místo, jižní svah (kopce), severní břeh (řeky), sluneční světlo") je světlejší element; působí vesele, aktivně, světle, mužsky a koresponduje se dnem. Jang je často symbolizovaný ohněm a větrem.
Jin (ženskost, tma, pasivní síla) a Jang (mužská, světlá, tvořivá síla) jsou popisem doplňujících se opaků a nejsou absolutní - proto jakákoliv dichotomie Jin a Jang bude z jiné perspektivy vypadat opačně. Proto se výše uvedené pojmy k Jin a Jang neberou doslovně.. Všechny síly v přírodě mají oba dva stavy a tyto stavy jsou v neustálém pohybu. Na západě se často Jin a Jang zobrazuje nepřesně jako "zlo" a "dobro". Nesprávná je i interpretace symbolu ve smyslu barev - Taijitu nesymbolizuje černou a bílou (nebo červenou) barvu jako opak (černá není neexistence bílé), ale symbolizuje v analogii tmu a světlo (tma je neexistence světla a naopak).

Nespavost

27. března 2008 v 18:50
Co je to:Přítomnost nespavosti definují jako dobu usínání trvající více než 30 minut anebo jako více než 4 probuzení během noci, které trvají déle než 3 minuty, t.j. dostatečně dlouho aby si člověk uvědomil, že je vzhůru. Obdobně, časné ranní probuzení například 1 hodinu před plánovanou dobou vstávání také odpovídá definici nespavosti.Nespavost také vede k významnému narušení výkonu během následujícího dne. Může vést k trvalému pocitu únavy, k poruchám nálady či paměti atp. Konečně je nespavost definována svou frekvencí - alespoň 3 epizody týdně během jednoho měsíce - a svými přímými následky - jasná osobní nepohoda či narušení osobního denního výkonu.Epidemiologické studie kvantifikovaly význam těchto příznaků. V populaci trpící nespavostí více než polovina postižených hlásí výskyt několika příznaků, a to buď obtížné usínání (trvající déle než 30 minut), obtížné setrvání ve spánku, příliš brzké probouzení ráno anebo celkově špatnou kvalitu spánku
Jak dlouho trvá:Nespavost představuje nejčastější typ poruch spánku a postihuje 20-30% populace, převážně ženy. Tato čísla rostou s věkem. Nespavost lze charakterizovat jejím trváním. Může být přechodná a občasná, trvající jen několik dní, tak jak to každý z nás už někdy zažil, zejména v určitých životních situacích. Někdy může trvat několik týdnů, a to když vyvolávající podnět trvá. Méně obvykle se může stát chronickou záležitostí a trvat i několik let.
Faktory:Nespavost může způsobit velké množství faktorů. Jak již bylo zmíněno určité životní situace mohou vést ke krátkodobé či přechodné nespavosti. Výskyt nespavosti lze zvláště přičíst nesprávné hygieně spánku, t.j. nedodržování následujících základních pravidel, které podporují odpočinek. Například konzumace stimulancí (kafe, čaj, alkohol, léky), intenzivní fyzická aktivita pozdě večer či intelektuální aktivita na konci dne mohou podpořit přetrvávání stavu bdělosti.Vnější faktory mohou též sehrát roli. Každý již zažil obtíže se spánkem v nové posteli, v novém pokoji, v novém prostředí, v novém podnebí atd. Přechodné onemocnění či bolest mohou spánek též ovlivnit. Nicméně jak jistě víte nespavost se nejčastěji vyskytuje v souvislosti s pracovním či osobním stresem. Může se pak stát chronickou záležitostí, jelikož obava před špatným spaním sama může vyvolat nespavost!

Hypnóza

25. srpna 2007 v 12:17
Hypnóza je léčebná metoda, kterou běžně používají lékaři, zejména psychiatři a psychoterapeuti.Téměř každého pacienta lze uvést do hypnotického stavu buď přímo nebo v obtížnějších případech za použití určitých léků z rukou příslušného lékaře.

Pomáhá překonávat psychické potíže, zejména různé fóbie, mírní bolesti, léčí nespavost, kožní problémy, deprese a drogovou závislost.
Hypnóza je stav podobný transu nebo stavu náměsíčnosti. Je to stav, během kterého lze výrazně působit na zdraví našeho organismu, naprogramovat různé tělesné i duševní změny, vyléčení nemocí, utlumení bolesti, prožití minulých událostí, které vedou k opětnému získání sebedůvěry atd. V minulosti se hypnózy využívalo zejména během operací k utlumení bolesti operovaného. Hypnóza a autohypnóza jsou účinné zejména v léčbě některých kožních obtíží, bolesti hlavy, depresí, stresu, nespavosti, a různých fóbiích. Mohou také výrazně usnadnit porod nebo napomoci k odstranění zlozvyků, zejména kouření, alkoholismu a drogové závislosti.
Hypnóza je prostředkem, jak s nevědomím navázat spojení, osvobozuje nevědomí od nadvlády vědomí.


Hypnoterapeut dává pacientovi sugesce, že má svou nevědomou mysl nechat pracovat a nerušit ji, a sám s ní navazuje kontakt:Nevědomí zde slouží k samostatnému řešení problémů a odstranění potíží.


Nevědomí je pozitivní životní silou, která dovede vše dobře zařídit, přestane-li mu v tom svou vědomou činností bránit.


Člověk se může přestat snažit o dosavadní křečovitý a neúčinný boj se svými problémy. Hypnoza vytváří uvolnění, v němž se daří novým formám přizpůsobení a řešení.
 
 

Reklama