Mnohobuněční

Systém mnohobuněční - 1

8. února 2010 v 19:56
Skupina:Diblastica
Kmen:vločkovci
Kmen:houby (houbovci)
Třída:vápenaté houby

rohovité houby

křemité houby
Kmen:žahavci
Třída:polypovci

medúzovci

korálnatci
Kmen:žebernatky
Skupina:Triblastica (prvoústí)
Kmen:morulovci
Kmen:ploštěnci
Třída:ploštěnky

motolice

tasemnice
Skupina:hlísti
Kmen:
strunovci
Kmen:měkkýši
Podkmen:paplži
Podkmen:skořápkatci
Třída:přílipkovci

plži
Podtřída:předožábří

zadožábří

plicnatí
Řád:stopkoocí

spodnoocí
Třída:mlži
Třída:hlavonožci
Podtřída:čtyřžábří

dvoužábří
Kmen:kroužkovci
Třída:mnohoštětinatí

opaskovci
Podtřída:máloštětinatci

pijavice
Kmen:drápkovci
Kmen:želvušky
Kmen:
jazyčnatky
Kmen:
členovci
Podkmen:trojlaločnatci

klepítkatci
Třída:hrotnatci

pavoukovci
Řád:štíři

štírci

roztoči

sekáči

solifugy

pavouci
Podkmen:žabernatí
Třída:korýši
Podtřída:žábronošky

lupenonožci

klanonožci

kapřivci

rakovci
Řád:desetinožci

stejnonožci

různonožci
Podkmen:vzdušnicovci
Třída:stonožky

mnohonožky

hmyzenky

chvostoskoci

hmyz
Podtřída:bezkřídlí

křídlatí
Řád: (proměna nedokonalá)
jepice

vážky

švábi

kudlanky

všekazi

škvoři

rovnokřídlí

strašilky

vši

třásnokřídlí

ploštice

stejnokřídlí
Podřád:kříši

mšice

molice
Řád: (proměna dokonalá)
střechatky

dlouhošijky

síťokřídlí

srpice

chrostíci

motýli

dvoukřídlí
Podřád:
dlouhorozí

krátkorozí
Řád:
blechy

blanokřídlí
Podřád:
širopasí

štíhlopasí
Řád:
brouci
Kmen:
chapadlovci
Třída:
chapadlovky

mechovky

ramenonožci

Systém mnohobuněční - 2

8. února 2010 v 19:56
Kmen:bradatice
Kmen:ploutvenky
Kmen:ostnokožci
Třída:sumýši

ježovky

hvězdice

hadice

lilijice
Kmen:polostrunatci
Kmen:strunatci
Podkmen:bezlebeční

pláštěnci

obratlovci
Nadtřída:bezčelistnatci
Třída:kruhoústí
Nadtřída:čelistnatci
Třída:paryby
Podtřída:příčnoústí

chiméry
Třída:ryby
Podtřída:dvojdyšní

lalokoploutví

paprskoploutví
Nadřád:násadcoploutví

chrupavčití

mnohokostnatí

kostnatí
Řád:bezostní

máloostní

hrdloploutví

holobřiší

gavúni

lalůčkožábří

ostnoploutví

platýsové
Třída:obojživelníci
Podtřída:bezocasí

ocasatí

červoři (beznozí)
Třída:plazi
Řád:haterie

želvy

krokodýli

šupinatí
Podřád:ještěři

hadi
Třída:
ptáci
Nadřád:
běžci

plavci
Řád:
tučňáci
Nadřád:
letci
Řád:
trubkonosí

potáplice

potápky

veslonozí

brodiví

plameňáci

hrabaví

dravci

krátkokřídlí

dlouhokřídlí

měkkozubí

papoušci

kukačky

sovy

svišťouni

srostloprstí

šplhavci

pěvci
Třída:
savci
Podtřída:
vejcorodí
Řád:
ptakořitní
Potřída:
živorodí
Nadřád:
vačnatci
Řád:
vačice

vačíci

kolokolové

kunovci

bandikuti

vakokrti

dvojitozubci
Nadřád:
placentálové
Řád:
chudozubí

letuchy

tany

primáti

hlodavci

zajíci

hmyzožravci

letouni

luskouni

šelmy

lichokopytníci

sudokopytníci

kytovci

bércouni

afrosoricidi

hrabáči

damani

chobotnatci

sirény

Charakteristika mnohobuněčných

8. února 2010 v 18:04
Vývoj:
Mnohobuněční se vyvinuli před více než 600 miliony lety. Docházelo ke zdokonalování jedné buňky, až se nakonec vyvinulo buněk více a vznikli mnohobuněční. Existují dva modely posuzující vývoj. Kohézní model hovoří o vývoji z koloniálních prvoků.Syncytiální model hovoří o vývoji u mnohojaderných prvoků. Vývoj byl doprovázen specializací a kombinací mnohobuněčných organismů.

Dělení podle symetrie a počtu zárodečných listů:
  • Parazoa - houby, vločkovci; tělní není symetrické, buňky v těle jsou pohyblivé, tyto organismy mají vysokou regenerační schopnost a nemají tkáně.
  • Eumetazoa - mají tkáně, trávení probíhá v tělní dutině nebo v láčce vně buněk, vyskytují se u nich dva druhy symetrie: radiální (paprsčitá) a bilaterální (dvoustranná). Eumetazoa se dělí na diblastica a triblastica.
  1. Diblastica - vyvinuly se ze dvou zárodečných listů → entoderm a ektoderm, mají radiální symetrii.
  2. Triblastica - vyvinuly se ze tří zárodečných listů → entoderm, mezoderm a ektoderm, mají bilaterální souměrnost (vzácen se objevuje druhotná rádiální symetrie). Triblastica se dělí podle vzniku tělní dutiny na tři skupiny:
  • Schizocoelia - mají vyvinutý schizocoel (dutinky mezi ektodermem a entodermem), tělo vyplňuje mezenchym s množstvím prostůrku vyplněných tělní tekutinou
  • Pseudocoelia - mají vyvinutý pseudocoel, velká dutina je vyplněna tekutinou, která není vystlána epitelem. Orgány jsou volně uloženy
  • Coelomata - vyvinut coelom( pravá tělní dutina s výstelkou)
Charakteristika:
Tělo mnohobuněčných je tvořeno velkým množstvím buněk s rozdílnými tvary, specializací a funkcí. Soubory buněk stejných funkcí tvoří tkáně, tkáně tvoří orgány a orgány celé orgánové soustavy.
Mnohobuněční se rozmnožují pohlavně, někteří k tomu i nepohlavně. Pohlavní rozmnožování je zahájeno vznikem pohlavních buněk, poté dochází k oplození a vzniku zygoty. Následuje zárodečný vývin, růst, pohlavní dospělost a smrt. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vzniklý jedinec nese stejnou genetickou informaci jako jeho rodiče. Děje se buď dělením nebo pučením.
 
 

Reklama