Kmenyb

Členovci

10. ledna 2010 v 10:12
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Charakteristika:
 • Největší kmen živočichů.
 • Dvoustranně souměrné článkované tělo.
 • Tělo rozdělené do několika částí, mění se podle třídy.
 • Tělo je pokryté kutikulou - pevná a lehká vnější kostra tvořená bílkovinou a chitinem.
 • Tento plášť několikrát za život svlékají, protože s nimi neroste.
 • Členovci mají článkované končetiny, počet kráčivých nohou je proměnlivý.
 • Cévní soustava je otevřená.
 • Dýchací soustava - žábry, plicní vaky, vzdušnice.
 • Nervová soustava je tvořena nadhltanovou mozkovou uzlinou, která se napojuje na břišní nervovou pásku.
Dělení:
 • Dělí se na čtyři podkmeny - trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí a vzdušnicovci.

Ostnokožci

10. ledna 2010 v 9:39
Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)
Charakteristika:
 • Mořští živočichové.
 • Mají paprsčitě souměrné tělo.
 • Většinou ostnití živočichové.
 • V podkoží vytváří vápenité destičky.
 • Tělo mají rozdělené do pěti stejných částí kolem středu.
 • Mají zvláštní soustavu vodních chodeb - ambulakrální soustava, která jim slouží k pohybu a pomáhá při dýchání a získávání potravy.
 • Ústní otvor mají umístěný na spodní části těla, trávicí soustava je trubicovitá nebo vakovitá.
 • Jsou ro většinou gonochoristé.
 • Mají nepřímý vývoj.
Dělení:
 • Dělí se na dva podkmeny - stvolovci a volnoživci.
 • Kmen stvolovci se dělí na třídu lilijice.
 • Kmen volnoživci se dělí na čtyři třídy - hvězdice, hadice, ježovky a sumýši.
Zástupci:
 • hadice černá (Ophiocomina nigra)
 • hadice křehká (Ophiotrix fragilis)
 • hvězdice (Henricia oculata)
 • sumýš (Pseudocolochirus tricolor)
 • ježovka jedlá (Echinus esculentus)

Ploštěnci

6. ledna 2010 v 18:52
Kmen: ploštěnci (Platyhelminthes)
Charakteristika:
 • Jednodušší živočichové.
 • Dvoustranně souměrní
 • Mají odlišený hlavový konec.
 • Jejich tělo je zploštělé, nečlánkované a prodloužené.
 • Nemají dýchací ani cévní soustavu.
 • Dýchají povrchem celého těla nebo anerobně.
 • Slepě zakončená trávicí soustava.
 • Vylučovací soustava je tvořena protonefridiemi.
 • Nervovou soustavu tvoří ganglia (mozková zauzlina) a nervové provazce.
 • Žijí jako paraziti nebo ve vodním prostředí; někteří jsou závislý na symbiotických řasách.
 • Obvykle jsou to hermafrodité, ale mohou být i gonochoristé.
 • Nepřímý vývoj.
Dělení:
 
 

Reklama