I turn to you

I turn to you - překlad

24. července 2008 v 18:38
Překlad:

Když jsem ztracena v dešti
V tvých očích já vím najdu světlo pro světlo na mou cestu.
A když se bojí a ztrácím půdu
Když můj svět se stává šíleným, umíš to všechno okolo změnit
A když jsem dole jsi tady; tlačíš mě na vrchol.

Jsi stále tady; dáváš mi všechno co máš.

Za štít proti bouřce
Za přátele; za lásku
Držet mě v bezpečí a teplu,
Obrátím se na tebe.
Za sílu být silný,
Za úmysl to nést;
Za všechno co si udělala;
Za všechno co je pravda,
Obrátím se na tebe.

Když ztrácím svůj úmysl vyhrát,
Dosáhnu toho jenom pro tebe a ty zase umíš dosáhnout nebes
Můžu dělat cokoliv
Protože tvoje láska je tak úžasná; protože tvoje láska mě inspiruje
A když potřebuju přítele, jsi stále na mé straně
Dáváš mi víru že mě provedeš nocí

Za paže které budou mít úkrytem skrz všechen déšť;
Za pravdu že se nikdy nezmění;
Za někoho k opření;
Za srdce můžu se spoléhat na všechno
Za to jediný jsi ty ke komu můžu utéct
Obrátím se k tobě.

Za všechno co jsi udělala;
Za všechno to je pravda;
Obrátím se k tobě….

I turn to you - text

24. července 2008 v 18:34
Text:
When I'm lost...in the rain
In your eyes I know I'll find the light
To light my way
When I'm scared
Losing ground
When my world is going crazy
You can turn it all around
And when I'm down you're there
Pushing me to the top
You're always there giving me all you've got
For a shield, from the storm
For a friend, for a love
to keep me safe and warm
I turn to you
For the strength, to be strong
For the will to carry on
For everything you do
For everything that's true
I turn to you-ooh
When I lose...the will to win
I just reach for you
And I can reach the sky again
I can do anything
'Cause your love is so amazing
'Cause your love inspires me
And when I need a friend
You're always on my side
Giving me faith
taking me through the night
(Joined by Background Vocals)
For a shield, from the storm
For a friend, for a love
To keep me safe and warm
I turn to you
For the strength, to be strong
For the will to carry on
For everything you do
I turn to you-ooh, yeah ooh
For the arms to be my shelter
Through all the rain
For truth that will never change
For someone to lean on
For a heart I can rely on through anything
For the one who...I can run to...oh
I turn to youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
For a shield from the storm
For a friend, for a love
To keep me safe and warm, yeah yeah
I turn to you
For the strength to be strong
For the will to carry on
For everything you do
For everything that's true
For everything you do
For everything that's true
I turn to you...ooh.

I turn to you - song

24. července 2008 v 18:32
 
 

Reklama