I'm OK

I'm OK - překlad

29. července 2008 v 19:25
Překlad:
Byla jednou jedna dívka
V jejich raných letech musela se naučit
Jak vyrůstat ve válce, kterou nazývala domov
Nikdy nevědět do jakého úkrytu skrýt se před bouří
Bolí mě vidět bolest v matčině tváři
Neustále ji pěst mého otce klátila na zem
Slyšící všechen ten křik plakala jsem v mém pokoji
Doufajíc, že už to brzo skončí

Modřiny blednou otče, ale ta bolest zůstává
A já si pořád pamatuju jak jsi mě děsil
Pevná je má matka pro všechnu lásku kterou dala
Každé ráno když se probudím ohlédnu se za včerejškem
A jsem Ok

Často jsem v údivu proč přijímám všechnu vinu
Když jsi to Ty kdo pomohl mi vztyčit všechny ty zdi které jsem postavila
Stíny se mihotají škvýrou ve dveřích
Ozvěny zlomeného dítěte křičící "prosím už ne"
Tati, copak nechápeš jakou škodu jsi způsobil
Pro tebe jsou to jenom vzpomínky, ale pro mne to stále žije

Modřiny blednou otče, ale ta bolest zůstává
A já si pořád pamatuju jak jsi mě tolik, tolik vyděsil
Silná je má matka pro všechnu lásku kterou dala
Každé ráno když se probudím ohlížím se za včerejškem

Není snadné zapomenout
Všechny šrámy které jsi zanechal na jejím krku
Když jsem byla hozena proti chladné zdi
A každý den se bojím přijít domů
Ze strachu z toho co bych mohla uvidět

Modřiny blednou otče ale ta bolest zůstává
A já si pořád pamatuju jak jsi mě děsil
Pevná je má matka pro všechnu lásku kterou dala
Každé ráno když se vzbudím ohlížím se za včerejškem
A jsem Ok
Jsem Ok

I'm OK - text

29. července 2008 v 19:24
Text:
Once upon a time there was a girl
In her early years she had to learn
How to grow up living in a war that she called home
Never noticed just where to turn for shelter from the storm
Hurt me to see the pain across my mother's face
Everytime my father's fist would put her in her place
Hearing all the yelling, I would cry up in my room
Hoping it would be over soon
Bruises fade father, but the pain remains the same
I still remember how you kept me so afraid
Strength is my mother, for all the love she gave
Every morning that I wake, I look back at yesterday
And I'm Ok
I often wonder why I carry all this guilt
When it's you that helped me put up all these walls I've
built
Shadows stir at night through a crack in the door
Echos of a broken child screaming please no more
Daddy don't you understand the damage you have done?
To you it's just a memory but for me it still lives on
Bruises fade father, but the pain remains the same
I still remember how you kept me so, so afraid
Strength is my mother, for all the love she gave
Every morning that I wake, I look back at yesterday
It's not so easy to forget
All the marks you left along her neck
When I was thrown against cold stairs
And everyday afraid to come home in fear of what i might
see there
Bruises fade father but the pain remains the same
And I still remember how you kept me so afraid
Strength is my mother for all the love you gave
Every morning that I wake, I look back at yesterday
And I'm ok

I'm OK - song

29. července 2008 v 19:22

 
 

Reklama