Fóbie

Xenofobie

24. května 2008 v 21:27
Xenofobie je strach z cizinců a všeho cizího.
Charakteristika:Xenofobie je odborný termín ze sociologie, který v doslovném překladu znamená strach z cizinců. Obecně se slovo používá k označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a rozdílné kultuře.
Abstraktně se slovo používá jako strach z neznámého, či z cizích věcí. Na rozdíl od pojmu rasismus se může vztahovat i k jiným (inteligentním) živočišným druhům, i když takové použití se zatím objevuje převážně jen ve sci-fi nebo fantasy.Xenofobie znamená doslovně přeloženo "strach z neznámého". Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to pud sebezáchovy.Většina xenofobních pocitů je naprosto iracionálních a založených na předsudcích. Na opačných předsudcích je založen šovinismus. Xenofobní prohlášení a poznámky jsou v euroatlantické civilizaci považovány oficiálně za nemorální až protizákonné, stejně jako xenofobní humor. Mezi lidmi je povědomí o tom, že xenofobie je oficiálně nekorektní, ale v soukromém životě se většina lidí větších či menších projevů xenofobie nestraní

Triskaidekafobie

24. května 2008 v 21:24
Triskaidekafobie je strach z čísla 13.
Charakteristika: Triskaidekafobie fobie označující chorobný strach z čísla 13. Postižení se obávají jakékoliv přítomnosti čísla třináct - 13. den v měsíci je pro ně nešťastný, nemohou bydlet v hotelovém pokoji s tímto číslem apod.
Strach a pověra ze třináctky jsou tak rozšířené, že se např. v některých hotelech vůbec nevyskytuje pokoj s tímto číslem, jinde zas mezi 12. a 14. patrem zcela chybí 13. patro - na číselníku ve výtahu, fyzicky (jedná se vlastně o podvod, protože třinácté patro bude existovat i když bude označeno jinak) nebo se může jednat o neobytné technické podlaží.Tato fobie je občas mylně ztotožňována s pověrou o nešťastném pátku třináctého, kteří mnozí lidé považují za smolný den. Přitom se, jak zdůrazňují odborníci, jedná o autosugesci - člověk si zafixuje, že se mu v tento den něco nepodaří, což se také často stane.Roli může případně hrát i selektivnost paměti, tedy že kdyby se totéž stalo jiný den, člověk si ani nezapamatujeme kdy to bylo, zatímco pokud se něco stane zrovna pátek 13., takže si konkrétní smůlu s datem spojí.

Sociální fóbie

24. května 2008 v 21:20
Sociální fóbie jestrach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními.
Charakteristika: Sociální fobie je neurotická porucha, charakteristická strachem z určitého sociálního, mezilidského kontaktu, což je doprovázeno úzkostí, pramenící z vědomých a nevědomých negativních očekávání vlastního selhání v této osobní rovině.Tato očekávání pramení z často hluboce zakořeněných negativních představ o sobě, získaných především výchovou, kdy dítě nebylo rodiči přijato a milovány nepodmíněně a spontánně jakožto jedinečná lidská bytost s právem na chyby a nezískalo tak zdravý a trvalý pocit vlastní hodnoty a lásku k sobě samému. Tak jako bylo od prvopočátku nejistě zacházeno s jeho projevy, tak nejistě očekává chování i od okolí.Postupem času se tento nezdravý sebeobraz natolik vžije, že se stane nevědomým kritickým hlasem, který aniž by si člověk uvědomoval, mu v kritických okamžicích podráží kolena. Výsledkem pak není polemika s tímto hlasem, který by se snažila ospravedlnit a vyprostit z ponížení, ale úzkost.
Léčba:Nejčastěji KBT v kombinaci s farmakoterapií. Dobře léčitelné neurotické onemocnění, vyžadující ovšem rozhodné osobní nasazení.
KBT =Kognitivně behaviorální terapie, člověk zkouší situace, které mu dělají problémy, přičemž již dokáže vědomě rozpoznávat automatické myšlenky, které jej dříve v nevědomí srážely k zemi a držet si od těchto iracionálních myšlenek odstup

Klaustrofobie

24. května 2008 v 21:12
Klaustrofobie je strach z uzavřených prostor.
Charakteristika:Klaustrofobie je strach z uzavřených nebo omezených prostor. Pro klaustrofobiky jsou kritická především místa jako výtahy, letadla, vlaky. Tato choroba se může projevovat pouhými pocity nejistoty, ale také třeba silnými záchvaty.Klaustrofobií trpí na světě asi 5% lidí. Život s touto nemocí nemusí být nijak výrazně odlišný od života nepostiženého člověka, vždy ale představuje jistý psychický blok.
Léčba:Většinou se léčí postupným pobytem ve stále více uzavřenějších prostorách.

Hierofobie

24. května 2008 v 21:09
Hierofobie je strach z posvátných věcí.
Charakteristika: Hierofobie je chorobný strach z posvátných předmětů nebo před kněžími. Patří mezi specifické (izolované) fóbie.Je charakterizována obdobně jako ostatní fobie. Postižený jedinec trpí úzkostnými pocity - bušením srdce, pocením, chvěním, suchem v ústech při spatření sakrálního předmětu. Příčinou může být vrozená úzkostnost nebo traumatický zážitek. Strach je přítomen nejen při vystavení se těmto předmětům, ale i při očekávání (anticipaci) či pomyšlení na takovou situaci.

Hexakosioihexekontahexafobie

24. května 2008 v 21:06
Hexakosioihexekontahexafobie je strach z čísla 666.
Charakteristika: Vznik této fobie umocňují nejrůznější filmy, které toto číslo zprofanovaly jako symbol veškerého zla. V praktickém životě se fobie projevuje např. odmítáním registračních značek s číslem 666, vírou v negativní vliv sídel s tímto číslem popisným či obavou, že dítě narozené 06.06.2006 bude vtělením ďábla.
Lidé trpící touto fobií jsou schopni vidět číslo 666 kdekoliv, např. podle biblického kódování ve zkratce WWW. "Příbuznou" fobií je triskaidekafobie, chorobný strach z čísla 13.

Dysmorfofobie

19. května 2008 v 19:34
Dysmorfofobie je strach z deformace či vlastní ošklivosti.
Charakteristika: Dysmorfofobická porucha je onemocnění charakterizované tím, že daný jedinec je přesvědčený o tom, že má jednu či více deformit na povrchu těla. V důsledku toho opakovaně vyhledává lékaře - zejména dermatology , plastické chirurgy a stomatology k odstranění různých nedostatků. I přes opakované zákroky pacient není nikdy s výkonem spokojen.
Jedná se vlastně o poruchu hodnocení vlastního těla a jako taková přetrvává po jakémkoliv zdokonalení. Toto může dosáhnout až takové intenzity, kdy to splňuje kritéria pro jinou chorobu - poruchu s bludy
Typické je kontrolování, zakrývání, líčení, vyhýbání se styku s lidmi apod.
Jiná varianta: Variantou dysmorfofobické poruchy je muskulární dysmorfie, která je charakterizovaná tím, že daný jedinec je přesvědčen, že má nedostatečně vyvinuté svalstvo. Tito jedinci často navštěvují posilovny a i přes enormní nárůst svalové hmoty jsou stále přesvědčení, že jejich svalstvo je nevyvinuté. Rovněž často užívají anabolika.

Arachnofobie

15. května 2008 v 18:27
Arachnofobie je strach z pavouků.
Charakteristika: Arachnofobie je specifická fóbie,úzkostí provázený abnormální strach z pavouků. Je to nejčastěji se vyskytující fobie obvykle provázející neurózy.
Reakce arachnofobiků často připadají ostatním iracionální (a někdy i trpícímu samotnému). Lidé s arachnofobií se obvykle necítí dobře v jakékoli oblasti, kde by podle nich mohli být pavouci nebo kde jsou viditelné známky jejich přítomnosti, jako například pavučiny. Jakmile vidí pavouka, nemohou se k němu ani přiblížit, dokud nepřekonají panický šok, který často doprovází tuto fobii. Mohou se cítit ponížení, když taková situace nastane v přítomnosti přihlížejících lidí nebo členů rodiny.
Příčinou tohoto chorobného strachu může být traumatický zážitek z dětství, nápodoba chování rodičů (pokud se matka bojí pavouků, dítě se bude vysoce pravděpodobně bát taky).

Agorafobie

15. května 2008 v 18:20
Agorafobie- strach z velkého prostoru nebo velkého davu lidí
Charakteristika: Agorafobie patří k úzkostným poruchám. Obecně je chybně považována za strach z otevřených prostranství. V podstatě jde ale spíše o strach z veřejných prostranství, míst, kde by nebyla rychle dostupná pomoc, a situací s nimi spojených. Tyto obavy mohou způsobit, že osoba trpící agorafobií se bojí opustit domov. Přitom ale může například přijímat návštěvy a pracovat, aniž by se porucha projevila - pokud ovšem zůstává ve své "bezpečné zóně".
Lidé trpící agorafobií mívají těžké záchvaty paniky pokud se cítí lapeni, nedostatečně chráněni, pokud mají pocit, že ztrácí kontrolu nebo jsou příliš daleko od své "bezpečné zóny". Během silných záchvatů úzkosti mohou být agorafobici uvězněni v domě, v určitém pokoji nebo i upoutáni na lůžko, než se jejich podrážděný nervový systém uklidní a hladina adrenalinu se vrátí na normální úroveň.
Lidé trpící touto poruchou jsou často přecitlivělí na své tělesné reakce a podvědomě přehnaně reagují na úplně normální situace. Například úsilí vynaložené na vyjití schodů si může agorafobik vyložit jako příčinu záchvatu paniky, protože zrychluje puls a dýchání. Počátek poruchy je většinou po třicátém roce života. Jen zřídka vzniká v dětství nebo po dosažení 45 let. Průběh agorafobie je chronický, intenzita přitom kolísá.
Kritéria:
 • pacient pociťuje úzkost v situacích ze kterých by, v případě záchvatu paniky, bylo obtížné uniknout nebo by nebyla dostupná pomoc.
 • pacient má strach vycházet sám z domu, stát ve frontě nebo v davu, cestovat vlakem, autobusem, autem atd.
 • pacient se těmto situacím vyhýbá nebo je snáší s úzkostí nebo obavami ze záchvatu paniky popřípadě vyžaduje doprovod
 • úzkost a vyhýbavé chování nejsou způsobeny jinou poruchou
Rozšíření:
 • ženy 3-4 %
 • muži 1-2 %
 • agorafobie bez panické poruchy (5 %)
 • agorafobie s panickou poruchou (95 %)

Fóbie od V,W,X,Z

14. května 2008 v 17:11

V

 • vacciofobie - strach z očkování
 • venerofobie - strach z pohlavních nemocí
 • venustrafobie - strach z krásných žen
 • vermifobie - strach z červů a střevních parazitů
 • vertigofobie - strach ze závrati
 • vestifobie - strach z šatů
 • virginitifobie - strach ze znásilnění
 • vitricofobie - strach z narození nevlastnímu otci
W
* wiccafobie - strach z čarodějnic a kouzelnictví
X
* xanthofobie - strach ze žluté barvy nebo slova žlutý
* xenofobie - strach či odpor k cizincům, až strach ze všeho cizího
* xerofobie - strach ze střízlivosti
* xylofobie - strach z dřevěných předmětů a lesů
Z
* zelofobie - strach z žárlivosti
* zemmifobie - strach z velikých hlodavců, např. krys
* zeusofobie - strach z Boha nebo božstev
* zoofobie - strach ze zvířat

Fóbie od R,S,T,U

14. května 2008 v 17:08

R

 • radiofobie - strach z ozáření
 • ranidafobie - strach z žab
 • rektofobie - strach z onemocnění konečníku
S
* siderodromofobie - strach z vlaků, ze železnice
* siderofobie - strach z hvězd
* sichmofobie - strach z ostří
* sitofobie - strach z jídla
* skotofobie - strach z temnoty
* sociální fobie - strach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními
T
* tabofobie - strach před vysycháním míchy
* tafefobie - strach před možností být pohřben zaživa
* tanatofobie/thanatofobie - strach ze smrti
* teofobie - strach z božího trestu a hněvu
* tokofobie - ženský strach z porodu
* trichofobie - strach z vlasů
* triskaidekafobie - strach z čísla 13
U
* uranofobie - strach z nebe
* urofobie - strach z moči či pomočení se

Fóbie od N,O,P

14. května 2008 v 17:06

N

 • nebulafobie - strach z mlhy (homichlofobie)
 • nekrofobie - strach ze smrti
 • nelofobie - strach ze skla
 • nosofobie - strach z nemocí a jejich následků
 • nomatofobie - strach z jmen
 • nomofobie - strach ze ztráty, odcizení mobilního telefonu (strach z nedostupnosti, ztráty kontaktů s jinými osobami...)
 • nucleomitufobie - strach z nukleárních zbraní
 • nyktofobie - strach před tmou a nocí, vyskytuje se zejména u neurotických dětí

O

 • obesofobie - strach z tloustnutí (pocrescofobie)
 • octofobie - strach z čísla 8
 • ofidiofobie - strach z hadů
 • olfaktofobie - strach z hluku
 • olfaktofobie - strach z některých pachů (podle některých zdrojů i z hluku)
 • onomatofobie - strach z vyslovení určitého čísla nebo slova
 • ornitofobie - strach z ptáků jakéhokoliv druhu
 • oxyfobie - strach z ostrých nástrojů

P

 • pagofobie - strach z sněhu a mrazu
 • panofobie/pantofobie - strach ze všeho
 • paraskevidekatriafobie - strach z pátku 13.
 • parazitofobie - strach z parazitů
 • patofobie - strach z nemoci, choroby
 • pedikulofobie - strach z zavšivení
 • pedofobie - strach z dětí
 • pocrescofobie - strach z tloustnutí (obesofobie)
 • potamofobie - strach z tekoucí vody
 • pseudofobie - strach ze lži
 • pyrofobie - strach z ohně

Fóbie od K,L,M

14. května 2008 v 16:59

K

 • kairofobie - strach ze zmeškání správné příležitosti
 • kakotechofobie - strach z nemotornosti
 • karcinofobie/kancerofobie - strach před rakovinou
 • klaustrofobie - strach z uzavřených prostor
 • kleptofobie - strach z okradení či kradení
 • koumpounofobie - strach z knoflíků [1] [2] [3]
 • kremofobie - strach z pohledu do hloubky
 • kyesofobie - strach z těhotenství
 • kynofobie - strach ze psů
L
* lalofobie, laliofobie - strach z hovoru
* logofobie - strach z vlastního mluveného projevu, často provázen koktavostí
* logizomechanofobie - strach z počítačů či práce na nich
* lutrafobie - strach z vyder
* lyssofobie - strach ze vztekliny
M
* macrofobie - strach z dlouhého čekání
* mageirocofobie - strach z vaření
* maieusiofobie - strach z porodu
* maniofobie - strach ze zbláznění se
* megalofobie - strach z velkých věcí
* melofobie - strach z hudby
* musofobie - strach z myší
* myzofobie - strach před špínou, nákazou, znečištěním

Fóbie od H,CH,I

14. května 2008 v 16:56

H

 • hamarkofobie - strach z omylů
 • heliofobie - strach ze slunečního světla
 • hematofobie - strach z krve
 • herpetofobie - strach z plazů
 • hexakosioihexekontahexafobie - strach z čísla 666
 • hierofobie - strach z posvátných věcí
 • hippopotomonstrosesquippedaliofobie - strach z dlouhých slov ( sáhodlouhých shluku písmen)
 • homichlofobie - strach z mlhy (nebulofobie)
 • hydrofobie - strach z vody či koupání
 • hypnofobie - strach ze spánku
 • helmintofobie - strach z červů

CH

 • chromofobie - strach z barvy

I

 • iatrofobie - strach z ordinace lékaře nebo doktorů
 • ictofobie - strach z mozkové mrtvice
 • idrosofobie - strach z pocení
 • ichtyofobie - strach z ryb
 • iofobie - strach z otravy jedem

Fóbie od E,F,G

13. května 2008 v 19:10

E

 • ekleziofobie - strach z kostela
 • elektrofobie - strach z elektrických spotřebičů
 • entomofobie - strach z hmyzu
 • ephebifobie - strach z teenagerů (z náctiletých lidi)
 • equinofobie - strach z koní
 • eremofobie - strach ze samoty
 • ereutofobie (erytrofobie) - strach z (nebo při) červenání
 • ergofobie - strach z jednání, konání

F

 • farmakofobie - strach z léků
 • felinofobie - strach z koček (taky (ailurofobie, elurofobie, galeofobie, gatofobie)
 • filemafobie - strach z líbání
 • fobofobie - strach z vlastního strachu
 • fotofobie - strach ze světla
 • frigofobie - strach z chladu nebo chladných věcí
 • frankofobie - strach z Francouzů

G

 • gamofobie - strach ze sňatku
 • gefyrofobie - strach z mostů
 • gynofobie - strach mužů z žen

Fóbie od B,C,D

13. května 2008 v 19:05
B
 • bacilofobie - strach z bacilů a mikrobů či nákazy
 • bakteriofobie - strach z bakterií či nákazy
 • barofobie - strach z gravitace či atmosférického tlaku
 • basifobie/basofobie - strach z chůze, neschopnost stát - obava upadnutí
 • batofobie - strach z hloubek
 • batrachofobie - strach z obojživelníků
 • belonefobie - strach z jehly
 • botanofobie - strach ze sazenic či rostlin
 • brontofobie - strach z hromu

C

 • cacofobie - strach z šerednosti
 • cenotofobie - strach z čehokoli nového
 • cibifobie - strach z jídla
 • coulrofobie - strach z klaunů

D

 • démonofobie (i demonofobie či daemonofobie) - strach z démonů, duchů či strašidel
 • decidofobie - strach z rozhodování
 • defecaloesiofobie - strach z bolestivých stolic
 • deipnofobie - strach z jídelny
 • demofobie - strach z lidí
 • dendrofobie - strach ze stromů
 • dromofobie - strach z ulic
 • dysmorfofobie - strach z deformace či vlastní ošklivosti

Fóbie od A

12. května 2008 v 20:50
*ablutofobie - strach z prádla nebo koupání
• acarofobie - strach z hmyzu a štípnutí hmyzem
• acerofobie - strach z kyselosti
• acrofobie - strach z výšky
• aerofobie - strach z proudícího vzduchu
• agorafobie - strach z velkého prostoru nebo velkého davu lidí
• achluofobie - strach z temnoty
• aichmofobie - strach ze špičatých předmětů
• ailurofobie - strach z koček
• akrifobie - strach pisatele, že napsal něco nesprávně či nevhodně
• akrofobie - strach z hloubky
• akustikofobie - strach z hluku
• alektorofobie - strach ze slepic
• androfobie - strach žen z mužů
• antropofobie - strach z lidí
• apifobie - strach ze včel
• arachnofobie - strach z pavouků
• astrofobie - strach z přírodních úkazů, např. bouřky
• autofobie - strach ze sebe sama
• aviafobie - strach z létání
 
 

Reklama