Fighter

Fighter - překlad

21. července 2008 v 18:28
Překlad:
Myslela jsem si, že tě znám, žes byl správnej
Nemohla jsem věřit žes mě oklamal , to už skončilo
Měla sem dost
Byl si tu po mém boku, vždycky si přijel
Ale tvoje radost po příjezdu se ztratila v plamenech,
protože bys mě radši prodal

Po všem tom okrádání a podvádění si asi myslíš, že
K tobě cítím zlost
Ale uh, uh, oh, ne, mýlíš se
Protože kdyby se nestalo všechno co si udělal, nevěděla bych
Jak schopná sem všechno zvládnout
Takže ti chci poděkovat
Protože mě to

Refrén:
Dělá o tolik silnější
Nutí tvrdě pracovat
Dělá mě to o tolik chytřejší
Takže dík, že ze mě děláš bojovníka
Přimělo mě to učit se rychleji
Moje kůže je silnější
Dělá mě to o tolik bystřejší
Tak dík, že ze mě děláš bojovníka

Nikdy jsem neviděla přicházet tvoje rány do zad
Mohl si toho využít než jsem poznala tu tvojí hru
Slyšela jsem, že se teď snažíš hrát si na oběť
Ale to nezkoušej, sem jediná, kdo může někoho obviňovat

Po všech těch bojích a lžích mě chceš pořád navštěvovat
Ale to už se nestane nikdy, nikdy víc
Je konec
Kdyby se nic z toho tvýho mučení nestalo
Tak bych teď nevěděla jaký to je bejt tady a nikdy se
nevracet zpátky dolů
Takže ti chci poděkovat
Protože mě to

Refrén

Jak jsem si mohla myslet, že tohohle chlapa znám
Vyšla najevo ta nespravedlnost, že je surovej
Mohla jsem v tobě vidět jen to dobrý
Nepředstírala jsem, že nevidím skutečnost
Snažil ses skrýt svoje lži, oblékal sis masku
Nejdřív neuznávanej život
Ale teď uvidíš
Že mě nezastavíš

Jsem bojovník a
Nikdy se nezastavím
Není tu nic pro co se vrátit
Měla jsem dost

Refrén 2x

Fighter - text

21. července 2008 v 18:28
Text:
(After all you put me through,
you think I'd despise you,
but in the end, I wanna thank you because you make damn much stronger!)
Well I though I knew you, thinkin' that you were true
Guess I, I couldn't trust called your bluff time is up
Cause I've had enough
You were there by my side, always down for the ride
But your joy ride just came down in flames cause your greed sold me out in shame
After all of the stealing and cheating you probably think that I hold resentment for you
But uh uh, oh no, you're wrong
Cause if it wasn't for all that you tried to do, I wouldn't know
Just how capable I am to pull through
So I just wanna say thank you
Cause it
Refrén:
Makes me that much stronger
Makes me work a little bit harder
It makes me that much wiser
So thanks for making me a fighter
Made me learn a little bit faster
Made my skin a little bit thicker
Makes me that much smarter
So thanks for making me a fighter
Never saw it coming, all of your backstabbing
Just so you could cash in on a good thing before I'd realize your game
I heard you're goin round playin, the victim now
But don't even begin feeling I'm the one to blame
Cause you dug your own grave
After all of the fights and the lies cause you're wanting to haunt me
But that won't work anymore, no more,
It's over
Cause if it wasn't for all of your torture
I wouldn't know how to be this way now and never back down
So I wanna say thank you
Cause it
Refrén
How could this man I thought I knew
Turn out to be unjust so cruel
Could only see the good in you
Pretended not to see the truth
You tried to hide your lies, disguise yourself
Through living in denial
But in the end you'll see
YOU-WONT-STOP-ME
I am a fighter and I
I ain't goin' stop
There's no turning back
I've had enough
Repeat Refrén x2

Fighter- song

21. července 2008 v 17:12

 
 

Reklama