F.U.S.S. (Interlude)

F.U.S.S. - překlad

29. července 2008 v 19:53
Překlad:
Ty víš, kdo jsi
Tohle je pro Tebe

Myslela jsem si, že Tě znám
Teď vidím, že jsi byl lekce k ponaučení
a vše, co jsem teď pro Tebe, je most, jenž byl spálen
Vlastně jsem Ti nejdříve věřila
Učinila jsem Tě součástí svého hudebního snu
A Tvůj vděk přišel bez omluvy

Napsali jsme Loving Me 4 Me, neodcházej (Walk Away),
Can't Hold Us Down, to vše součástí naší minulosti
Nezapomeň na okouzlení (Infatuation), jsem bojovník (Fighter)
cítící se nedoceněný (Underappreciated)

Ano, tato skladba je pro Tebe, aby Ti připomněla,
že jsem se posunula dál, zpívala své skladby
Nepociťuji smutek

Doufám, že Ti to za to stálo
Zdá se, že jsem Tě nepotřebovala
Ale stále se to album prodává...

F.U.S.S. - text

29. července 2008 v 19:52
Text:
You know who you are
This is for you
Hmmm, yeah, ooh yeah, ohh
I thought I knew who you were
I see now you were a lesson to learn
And all I am to you now is a bridge that's been burned
Now I was the first to believe
I made you part of my musical dream
And your thanks to me, came without an apology, yeah
We wrote Loving Me 4 Me, don't Walk Away
Can't Hold Us Down, all part of our history
Don't forget Infatuation, I'm a Fighter
Feeling Underappreciated
Yeah, this song is for you to remind you
That I moved on, sang my songs,
I've got no regrets
Mmhmm, ohh
Hope it all was worth it, uh
Looks like I didn't need you
Still got the album out
Ha

F.U.S.S. - song

29. července 2008 v 19:51

A zkratka písničky? FUCK YOU SCOTT STORCH
 
 

Reklama