Enter the Circus

Enter the Circus - překlad

29. července 2008 v 20:53
Překlad:
Dámy a pánové
kluci a holky
Přistupte, přistupte
Pojďte blíže, nebudete věřit očím vlastním
za touto plachtou,
bude svědkem, co jste ještě nikdy neviděli,
nikdy neslyšeli, nikdy nesnili
Nejúžasnější show na Zemi!

La la la la la la la
Je to nejúžasnější show na Zemi!
La la la la la la la

Chcete se hodně pobavit?
Lidé, co znají vaše jméno?
Dychtíte po slávě?
Nuže, říká se "věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být"
I přes vaší velkou fantazii
Nebudete věřit očím vlastním
Nerozpoznáte zázrak od lži
za třpytem a světly

Je pravda, co se říká?
Je to vše jen zábava a hry?
Nebo je více za tím make-pem,
tváře plné bolesti?

Ptám se vás, chcete přijít a hrát si?
Hahahaha
Dostaňte se do světa her
Hahahaha

Tak se usaďte, pohoda, připněte si pásy
Bude to hrbolatá cesta na druhou stranu...

Enter the Circus - text

29. července 2008 v 20:51
Text:
Ladies and gentlemen
Boys and girls
Step right up, step right up
Come closer, you won't believe your eyes
Behind this curtain,
Witness something you've never seen before,
Heard before, dreamt before
The most amazing show on earth
La la la la la la la
It's the most amazing show on earth
La la la la la la la
Do you want to be widely entertained?
People to know your name?
Do you crave fame?
Well they say "things aren't always what they seem to be"
Even your greatest fantasies
You won't believe your eyes
Won't even recognise
The wonderment that lies
Behind the shimmer and the lights
Is it true what they say?
Is it all just fun and games?
Or is there more behind the makeup,
And the faces full of paint?
I ask you, do you want to come and play?
Hahahaha
Get the world to come and play
Hahahaha
So sit back, relax, fasten your seatbelts
It's going to be a bumpy ride to the other side

Enter the Circus - song

29. července 2008 v 20:51
 
 

Reklama