Drogy

Lysohlávky

5. října 2008 v 19:30
Psychoaktivní houba, obsahuje psilocybin a psilocin. Halucinogenní účinky se jeví jako potenciálně perspektivní v psychodiagnostice a snad i v psychoterapii. Nutné je ale varovat před požitím těchto hub bez lékařského příkazu, neboť jde o látky rizikové (účinky jsou podobné LSD) a hrozí předávkování. Mohou způsobovat žloutenku (ne hepatitidu). V dnešní době je často pro své psychoaktivní účinky užívána jako halucinogenní droga.

Heroin

5. října 2008 v 19:22
Popis→Heroin, neboli diacetylmorfin je polosyntetický opioid, derivát alkaloidu morfinu, z něhož se připravuje acetylací. Bílá krystalická forma je většinou jeho sůl s kyselinou chlorovodíkovou, diacetylmorfin hydrochlorid. Je silně návykový. Jeho trvalé užívání způsobuje poměrně velkou toleranci v porovnání s jinými látkami, ačkoliv bylo zaznamenáno občasné užívání bez odvykacích příznaků.Tzv. český heroin (slang. braun) ve skutečnosti není heroinem. Jde o směs opioidů (hydrokodon, dihydrokodeinon) vyrobených z kodeinu. Účinky je podobný spíše morfinu.
Heroin je klasická tvrdá droga. Funguje podobně jako morfin, ale stačí pětkrát až desetkrát menší dávka. Heroin proniká do mozku lépe než morfin, působí prudčeji, ale jeho účinek je kratší. Při podání má náhlý nárazový účinek. Heroin (diacetylmorfin) se získává acetylováním z morfinové báze. Z 1 kg morfinu se získá asi 100 g heroinu. Heroin vypadá jako hnědý, někdy bílý prášek se slabou octovou vůní. Heroin se šňupá, vdechují se páry při zahřívání nebo se vpichuje do svalu nebo žíly. Prášek se s přidáním citrónové šťávy rozehřeje ve vodě na lžičce nad plamenem, přefiltruje přes vatu a injikuje. Běžná dávka bývá 10 mg čistého heroinu, účinek se projevuje od 2,5 mg. Smrtelná dávka je 50 - 70 mg, při kombinaci s alkoholem a jinými látkami ovlivňujícími dýchací centrum je ještě nižší. Bylo zjištěno, že ke komplexní závislosti dochází po deseti heroinových injekcích. Heroinismus se pokládá za nejtěžší toxikomanii.

Účinky→Heroin je nezákonně široce zneužíván jako silná a návyková droga, vyvolávající silnou euforii, která často mizí spolu se zvyšováním tolerance. Předpokládá se, že oblíbenost heroinu narkomany, v porovnání s morfinem nebo jinými opiáty, pramení z poněkud odlišného vnímání jejich účinků. Tělo odpovídá na přítomnost heroinu v mozku snížením (a někdy zastavením) produkce endogenních opioidů. Endorfiny jsou pravidelně uvolňovány v mozku a nervech, aby mírnily bolest.

Návykovost→U uživatelů heroinu snížená produkce endorfinu vytváří závislost na heroinu a vysazení heroinu způsobuje silné příznaky jako bolest (dokonce i při absenci fyzických příčin). Tyto příznaky nazýváme odvykací (abstinenční) příznaky. Následují 6 až 8 hodin po podání poslední dávky heroinu.Bylo zjištěno, že stačí deset heroinových injekcí, aby došlo ke kompletní závislosti. Kromě všech nebezpečí způsobovaných morfinem je zde ještě riziko přenosu nemocí sdílením stříkaček a jehel mezi závislými.

Pervitin

4. října 2008 v 9:30
Popis→Metamfetamin (též pervitin, péčko, piko, peří, párno) je syntetická stimulační droga, rozšířená především na území bývalého Československa, kde ji z efedrinu (buď extrahovaného z léků, nebo ukradeného z farmaceutických provozů) podomácku vyráběli tzv. "vařiči". Droga má formu bílého prášku nebo bílých krystalků. Velmi účinná pravotočivá forma (D-metamfetaminhydrochlorid, (S)-metamfetamínium chlorid) vypadá jako tříštivé lesklé krystalky a nazývá se ice (led). Dávka (100mg nebo i více) může být užívána inhalací, šňupáním, nebo nitrožilně, a působí obvykle 3 až 12 hodin.

Účinky→Mezi účinky patří pocit zvýšení výkonnosti (jak fyzické, tak psychické), hovornost, potlačení pocitu únavy a chuti k jídlu, zvýšená bdělost, při vyšších dávkách potřeba překotné činnosti, neklid a nespavost. Viditelné příznaky užívání zahrnují rozšířené zornice, zrychlený tep, třes, pocení, bledost a hubnutí. Předávkování se projevuje těžkou bolestí hrudníku a bezvědomím trvajícím 1-2 hodiny. Po odeznění účinků nastává "dojezd": skleslost, deprese, strach a vyčerpání. Metamfetamin (stejně jako vedlejší produkty domácího "vaření") poškozuje srdce, játra a zubní sklovinu, oslabuje imunitní systém. Hlavním psychickým rizikem je plíživě rostoucí paranoia, deprese, úzkost a halucinace.

Návykovost→Droga nemá fyzické abstinenční příznaky (někdy může být pociťován jen slabý pocit nedostatku), dávky se nemusí zvyšovat. Pervitin ale vyvolává silnou psychickou závislost - člověk ztrácí zájem o cokoli jiného kromě drogy, časové úseky mezi jednotlivými dávkami se postupně zkracují.
Psychická závislost a tolerance na látkách typu amfetaminu se vyvíjí rychle a přetrvává i díky silné touze dosáhnout maximální euforie a vzrušení. Pro dosažení požadovaného účinku musí být množství zneužívané látky zvyšováno. Užívané dávky mohou být i mnohonásobně vyšší než dávky počáteční, látka vyvolává akutní chronické otravy, při kterých se objevují gastrointestinální poruchy, bušení srdce, arytmie, vzestup krevního tlaku, neklid, nespavost, myšlenkový trysk, dráždivost, kolaps, jež může vést až ke smrti. Teprve po odeznění intoxikace se uživatel cítí unavený a vyčerpaný, což samozřejmě vede k užití další dávky.

Kokain

3. října 2008 v 20:08

Popis→Kokain je práškovitá, bílá, krystalická hmota nejrozšířenější jako droga. Jde o alkaloid jihoamerického keře Koka pravá (starý český název Rudodřev koka).
Volná báze kokainu Crack vzniká smícháním s alkalickým činidlem (nejčastěji sodou, ale používá se např. i vápno nebo prášek do pečiva), dále pak s éterem nebo méně častým čpavkem a následnou tepelnou úpravou. Na výrobu 1 kg kokainu je třeba 100 - 170 kg lístků.Kokain byl poprvé vyroben německým chemikem Albertem Niemannem v roce 1860. V roce 1862 byla zahájena komerční výroba v německém městě Darmstadt firmou Merck.
Lidské tělo kokain, rozpustný ve vodě, přijímá všemi sliznicemi, nejčastější je proto vdechování práškového kokainu trubičkou, tedy takzvané lajny, případně vtírání do jiných sliznic.
Injekční aplikace roztoku je méně obvyklá. Pro ní je charakteristický rychlý nástup účinků (vrchol nastává průměrně asi 3 minuty po aplikaci).
Často se kouří, někdy spolu s tabákem nebo marihuanou. Účinky to nemá veškeré žádné, protože hydrochlorid alkaloidu se vypaří při nižší teplotě než je teplota při které hoří. Pokud si uživatel chce "dopřát" jeho účinků kouřením, je nutné jako přísadu použít volnou bázi neboli crack. K aplikaci cracku kouřením je často užívána skleněná trubička o vnitřním průřezu asi 6mm.
Úplně nejstarším způsobem aplikace je žvýkání listů koky, což vede k uvolnění šťávy obsahující požadované účinné látky. Tento způsob aplikace má za následek pomalejší a pozvolný nástup účinků.Účinky→Kokain působí na centrální nervový systém jako stimulant, jeho požití způsobuje pocity euforie, neúnavnosti, hyperaktivitu, zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence. Dochází také ke zvýšení sexuálního zájmu a potěšení ze sexu. To je ale vzápětí následované hlubokým propadem (což ovšem vede k touze drogu znovu použít). Zvyšuje totiž chvilkově produkci dopaminu a serotoninu, ale po odeznění účinků tato klesá pod původní úroveň. Tím způsobuje trvalou návykovost a poškozuje mozek. Nebezpečí návykovosti je extrémní. Mezi vedlejší efekty patří paranoia a škubání sebou. Míra vedlejších příznaků se s častějším používáním zvyšuje.
V případě použití velké dávky se dostavují halucinace, tachykardie, svědění a mravenčení kůže.
Předávkování způsobuje vysoké zvýšení krevního tlaku a abnormality ve funkci srdečního svalu (kontrakce probíhají buď extrémně rychle nebo pomalu; příliš silně nebo slabě). To může vést ke smrti obzvláště u lidí, kteří už nějakou srdeční chorobou trpí. Při předávkování je nejlepší dotyčné osobě zklidnit puls tzn. ledový obklad krku a dát mu napít mléka které pomáhá neutralizovat účinky.. To samé platí u ostatních stimulantů tohohle typu, např. pervitin.

Toluen

3. října 2008 v 19:38
Popis→Toluen patří do skupiny organických rozpouštědel. Patří mezi těkavé látky. Zneužívání této drogy není, jak by se zdálo, jen naší specialitou. Vyskytuje se relativně často i v západní Evropě, hlavně v USA / zde jsou to hlavně lepidla, používaná k výrobě plastikových modelů letadel apod./. Tím je vyvráceno tvrzení, které se zde dlouho tradovalo, že totiž ,,čichání" /sniffing/ toluenu je jen jakousi náhražkou za ,,opravdové" drogy, které u nás nebyly k dostání. Uživatelé jsou prakticky bez výjimky vždy nejmladší věkové skupiny jedinců. Setkáváme se i s případy ve věku 12-13 let.Riziko ostatních drog je ve srovnání s toluenem téměř vždy nižší. Toluen je organické rozpouštědlo a jako takové hrubě poškozuje tkáně organismu, se kterými se setkává. Vdechování koncentrovaných par toluenu /pro zvýšení koncentrace často pod dekou či s hlavou v igelitovém pytlíku/ vede k poškozování dýchacích cest. Postupně dochází k prokazatelnému poškození jaterní tkáně. Nejzákeřnější je však druhé riziko. Na rozdíl od všech ostatních drog jde totiž při čichání toluenu jen těžko odměřit přesnou dávku. Tím se markantně zvyšuje riziko nechtěného předávkování. O tomto faktu svědčí skutečnost, že naprostá většina úmrtí prokazatelně u nás spojená s předávkováním drogou není zapříčiněna pervitinem či heroinem, ale toluenem.Právě proto je toluen látka, kterou lze bez nadsázky nazvat drogou hloupých. Příliš málo dává a příliš mnoho bere. Jde o jednu z nejtvrdších drog.

Účinky→Kýženým efektem čichání toluenu je stav jakéhosi polospánku, polovědomí, provázeného živými, Barevnými ,,sny". Při čichání dochází k postupnému zakalování vědomí, a jestliže je již toxikoman neschopen dalšímu přísunu drogy zabránit /pod dekou či igelitovou taškou/, pak se spánek prohlubuje do bezvědomí, kómatu a dochází k zástavě dechu a oběhu. Právě takto dochází nejčastěji k úmrtí , A to právě u dětí. Ještě smutnější je skutečnost, že pokud k předávkování dojde v partě, a nastane skutečně zástava dechu a oběhu, tedy stav tzv. klinické smrti, lze ještě pomoci. Bohužel se ale tak nestává. Místo, aby ostatní v takové situaci /pokud jsou schopni si ji všimnout/, vytáhli postiženého na čerstvý vzduch a zahájili první pomoc dýcháním z úst do úst a nepřímou srdeční masáž, často se polekají a rozutečou.

Návykovost→
Na těch, kteří čichají delší dobu a často, jsou patrny zjevné následky. Dochází k prakticky totálnímu omezení výkonnosti a jiných zájmů. Jedinec se postupně izoluje a tíseň izolace od okolí opět ulehčují opakované toluenové intoxikace. Postupně dochází k patrnému celkovému otupění , labilitě, plačtivosti, podrážděnosti a agresivitě vůči okolí. Čichači jsou nápadní při prvním kontaktu, protože kolem sebe vydechují výrazný pach toluenu. Toluen je cítit z dechu po masivních intoxikacích i po 10 až 12 hodinách.

LSD

3. října 2008 v 19:14
Popis→Je to halucinogen. Neznamená to, že by díky němu někdo viděl věci, které neexistují, spíš mění vidění a slyšení skutečných předmětů a zvuků tak, že se třeba barvy zdají být výraznější. Mění způsob jakým lidé okolní svět vnímají stejně jako čas nebo vzdálenost. Tripy jsou tablety, či malé čtverečky papíru, které mají většinou barevný potisk napuštěný účinnou látkou. Jsou poměrně levné, což je další důvod, proč jsou tak oblíbené. Průměrná dávka LSD v jednom tripu je dnes kolem 100 mg, což představuje asi polovinu z toho, co rozložilo mozky lidí jako Brian Wilson nebo Dennis Hopper v 60. letech.

Účinky →Zážitku spojenému s užitím LSD se říká trip (výlet), protože je to jako cesta na jiné místo Může to být zážitek mystický, fascinující, ale také velmi strašidelný (tzv.horortrip). Nevypočitatelnost je jedním z hlavních rizik LSD. Účinek může být ovlivněn dávkou, rozpoložením mysli, místem nebo dalšími přísadami. I když se psychické poruchy způsobené LSD projevují až při pravidelném užívání (jednou nebo vícekrát za týden), někteří lidé mohou mít už po jedné dávce takové problémy, jako jsou halucinace nebo paranoia po dobu i dvou let! Někteří také pak trpí tzv. flashbacky - návraty obrazů, které měli, když byli na tripu.Ty se objevují dny, týdny i roky. Tato nepředvídatelnost flashbacků může docela nahánět strach. Roste obava, že stále více mladých lidí, kteří berou LSD, kouří také konopí, a to proto, aby urychlily dojezd (nepříjemná fáze, kdy už droga přestává působit). Nastaly případy, kdy nemocnice přijímaly lidi s psychózou, která byla způsobena právě užitím těchto dvou drog dohromady. Projevy: LSD má více vliv na psychiku než na tělo. Protože je v ní obsažen strychnin, i když velmi malé množství, může způsobit nevolnost a žaludeční křeče.

Extáze

3. října 2008 v 19:10
PopisExtáze patří mezi syntetické (uměle připravené) drogy, která většinou vypadá jako neškodná pilulka či tobolka. Vyvolává velké stimulační účinky s nimiž je člověk schopen neustálé fyzické aktivity až do fyzického vyčerpání organismu. Účinná látka je tzv. MDMA neboli chemicky 3,4-methylendioxy-N-methylamfetamin.
Extáze se většinou prodává ve formě pilulek nebo kapslí pro snadné spolknutí. Tabletky které velikostně nepřekračují jeden centimetr. Díky potravinovým barvivům mívají různé barvy a díky novým lisům i různé tvary se známými motivy. V kapslích většinou bývá čistá MDMA. Původní výroba byla pouze jako prášek na hubnutí už v roce 1912, v 60. létech ji dokonce testovala americká armáda jako rychlou pomoc pro svoje vojáky. Veřejnost extázi znovuobjevila v 80. létech 20. století - v době rozvoje Hippies a House Parties. Během několika málo let se rozšířila jako velice účinný (leč zakázaný) stimulant.

Účinky→Do hodiny po spolknutí se začnou projevovat účinky - člověk je odnesen do růžového světa, kde mu každý rozumí a vše mu hned jde, zvláště v seznamovacích vztazích - extáze totiž podporuje vnější citové vnímání. Z tohoto důvodu se extázi říká také droga lásky. Dále extáze podporuje fyzickou aktivitu - dostavuje se obrovské množství energie a to se musí nějak vyplýtvat - obyčejně tancem na rytmickou hudbu. Účinky jsou znatelné po dobu dvou až šesti hodin, následuje takzvaný dojezd - návrat do šedivého smutného světa, občas se mohou dostavit depresivní nálady a černé myšlenky. Z vědeckého hlediska je tlumen vegetativní nervový systém a to s sebou nese změny tepelné regulace a absence pocitu žízně. Proto je po odeznění účinku člověku zima a má pocit velké žízně. Dalším z nežádoucích efektů je neurotoxicita (poškození nervových buněk), která byla prokázána na zvířatech a na lidech se předpokládá obdobný efekt.

Návykovost →Dlouhodobé časté užívání může vyústit v toxickou psychózu; pravidelní uživatelé MDMA také častěji sahají po silnějších stimulantech (pervitinu, kokainu), což je vcelku logický důsledek vyčerpání synapsí, na kterých MDMA účinkuje, ale závislost na extázi není přímo prokázána - je sice jasné že člověk v "šedivém světě" nevydrží dlouho, ale po vícero dávkách zasebou již člověka pěkné pocity omrzí, dostavují se deprese a tíživé pocity, ale do několika měsíců je daný jedinec celkově v pořádku. Nové studie dokonce ukazují, že je extáze méně škodlivá mozku než se předpokládalo, nicméně stále je to uměle připravená droga, a proto je důležité dodržovat několik pravidel při jejím užívání:
  • Častým pitím se dá předejít dehydrataci organismu a následnému selhání - člověk totiž žízeň nepociťuje, přesto pijte, i když nemáte žízeň, MDMA tyto pocity potlačuje. Pozor, při vypití mnoha litrů hypotonické tekutiny dojde k rozvratu iontového hospodářství organismu a může dojít ke kolapsovým stavům, proto se nedoporučuje pít minerálku nebo iontové nápoje. Důležité je také pít s mírou, neboť lidské tělo pod vlivem této drogy likviduje sůl mnohem pomaleji, a tak může být přílišné pití nebezpečné.
  • Oproti ostatním drogám ve své skupině je extáze látka s mírným průběhem (halucinace, etc.), přesto není od věci mít s sebou někoho v normálním stavu.
  • Kombinace extáze s jinými drogami jako alkohol, pervitin či LSD zvyšuje pravděpodobnost nežádoucích účinků. MDMA se ale většinou už při výrobě kombinuje s jinými látkami pro dosažení silnějšího efektu.
  • V nebezpečnosti je vědci řazena poměrně nízko (hodnotí se faktory psychologické závilosti a negativních sociálních dopadů), např. alkohol je v této tabulce na vyšší příčce.

Hašiš

22. srpna 2008 v 18:30
Popis →Jedná se o lepkavou pryskyřici z rostlin konopí setého, která bývá stlačena do malých kousků. Velké množství drogy se vyrábí v Afghánistánu a Maroku. Účinou látkou je rovněž THC jako u marihuany, ovšem u hašiše se jedná o silnější verzi. Hašiš se získává buď třením květenství samičích rostlin (na rukou se vytváří vrstva pryskyřice) nebo musí být extrahován s tuky ve vařící vodě a následně krystalizován. Droga je pevného skupenství, má hnědou nebo tmavě zelenou až černou barvu a po zahřátí měkne.Dále existuje hašišový olej, který se získává buď destilací pomocí butanu (v plynném skupenství) nebo jiných látek. Hašišový olej je silnější než hašiš v pevném skupenství.

Účinky →Při užívání hašiše bývají účinky popisovány podobně jako při užívání marihuany, ovšem rozdíl je v tom, že prožitky jsou poněkud intenzínvější, uživatel hašiše prožívá větší uklidnění a pohodu, ovšem stejně jako u marihuany zde platí, že povaha účinků drogy závisí na uživateli samotném, jeho momentální náladě a okolí.Po nástupu účinků se dostavuje zkreslené vnímánmí času, který se zdá, že plyne velmi pomalu. Též dochází ke zvýšení citlivost smyslů, přičemž zvuky a barvy jsou vnímany jasněji. V případě požití větších dávek se mohou dostavit zrakové nebo sluchové halucinace s případnými poruchami paměti . Dlouhodobí uživatelé mívají běžné problémy spojené s kouřením, ostatní negativní vlivy nejsou známy.

Marihuana

21. srpna 2008 v 19:33
Popis →Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého (Cannabis sativa), konopí indického (Cannabis indica) případně konopí rumištního (Cannabis ruderalis) s obsahem nad 0,3 % THC.

Účinky → Účinky v případě kouření se dostavují po 5-10 minutách (u silnějších vzorků i po pár sekundách, po kouření z bongu téměř okamžitě po vydechnutí kouře) a účinek může přetrvávat 1-4 hodiny. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování, pocitem hladu, zejména chuti na sladké. Změny ve smyslovém vnímání, živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho vyjadřování. Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná "vysmátost", kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Po stavu euforie nastává stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci. V případě, že se marihuana jí, nastupuje účinek později (hodina i více) a efekt trvá déle (dvanáct hodin i více). U dlouhodobých uživatelů je stav poklidnější a mizí vysmátost.Kromě rekreačního užívání je konopí často využíváno i pro své terapeutické efekty, které zahrnují zmírnění subjektivně nepříjemných symptomů u řady onemocnění nebo zmírnění vedlejších účinků řady léčiv. Mezi nepříjemné symptomy, které jsou různé konopné preparáty schopny zmírnit, patří nechutenství, deprese, křeče, bolesti kloubů, alergie a některé psychotické stavy. Odstranění nepříjemných symptomů je subjektivní pocit, který ještě nemusí automaticky znamenat odstranění příčiny zdravotních problémů - proto je tento způsob využití uveden odděleně od sekce zabývající se využitím konopí v oficiální medicíně.U některých lidí droga vyvolává pouze slabý účinek, popřípadě ho nevyvolává vůbec. Kouření zvyšuje riziko bronchitidy a jiných plicních onemocnění. Pravidelní uživatelé bývají apatičtí a letargičtí, zanedbávají svou práci i osobní vztahy. Nebylo zatím jednoznačně prokázáno, zda výskyt psychických poruch - např. paranoie - souvisí bezprostředně s užíváním konopí, nebo naopak zda jedinci se sklony k psychickým poruchám vyhledávají konopí kvůli možným psychoterapeutickým účinkům. Zvyšuje a následně snižuje krevní tlak a zvyšuje tepovou frekvenci srdce. Existuje teorie, podle kterých u mužů snižuje plodnost, ale ta není všeobecně přijímána. Metabolické produkty rozkladu účinných látek obsažených v konopí se z těla vylučují jen velmi pomalu, mají tendenci se ukládat v tukové tkáni. Uživatelé mají často zarudlé oči. Dosud není znám případ smrti z předávkování.

Návykovost →U marihuany byla dokumentována pouze návykovost psychická - znamená to, že si konzument nemůže vybudovat návyk jako např. u cigaret , kdy se při dlouhodobé abstinenci objevují fyziologické příznaky (svalové tiky, nervozita a další). Psychický návyk se projeví jen tím, že závislý má chuť na jointa. Tato závislost jde většinou lehce přemoci vůlí. Zatím nebyl nalezen případ předávkování vedoucího ke smrti nebo trvalému zdravotnímu poškození: pocitu že už máte dost se totiž dá předejít tím, že prostě přestanete kouřit. Vyšší riziko předávkování hrozí u perorální aplikace, kde celková tělem přijatá dávka účinné látky vyžaduje delší dobu k zapůsobení, působí silněji než stejné množství inhalované a poté co se psychoaktivní účinky požitých konopných produktů dostaví už je nelze žádným jednoduchým způsobem zastavit, a je nutné počkat i několik hodin, než odezní. Není ale znám případ, kdy by předávkování produkty z konopí požitými v potravě způsobilo smrt nebo mělo trvalé zdravotní následky.

Dělení drog

21. srpna 2008 v 19:27
Hlavní dělení →
* měkké drogy - látky obsažené v konopí, kofein (obsažený v kávě nebo čaji), látky obsažené v čokoládě atd.;
* tvrdé drogy - heroin, kokain, alkohol, nikotin (obsažený v tabáku), fencyklidin atd.
Dělení podle účinků
* psychedelika - LSD, extáze, látky obsažené v konopí atd. - někdy jsou označované též jako halucinogeny, pozměňují vědomí;
* stimulanty - kokain, metamfetamin, nikotin, kofein atd. - stimulují fyzické a psychické schopnosti organismu, vyvolávají návyk;
* opioidy a benzodiazepiny - heroin, morfin, buprenorfin (Subutex), léky podobné diazepamu (Valium) atd. - tlumí bolest, úzkost nebo depresi, vyvolávají návyk;
* organická rozpouštědla - toluen, alkohol atd. - mají různé účinky, poškozují tkáně a orgány, vyvolávají návyk;
* někdy se vyčleňuje skupina tanečních drog, které zahrnují stimulanty a psychedelika a které se někdy řadí mezi měkké drogy a jiné mezi tvrdé. Do této skupiny se obvykle řadí LSD a extáze, které mají jak psychedelické, tak i stimulující účinky.
 
 

Reklama