Bezobratlí

Bezobratlí

21. ledna 2010 v 18:45

Kmeny

Charakteristika

6. ledna 2010 v 18:29
Popis:
 • Bezobratlí nemají páteř ani obratle.
 • Tvoří naprostou většinu živočichů.
 • Rozmnožují se i nepohlavně, typické je rozmnožování pohlavní.
 • Častý je hermafoditismus - jeden jedince má samčí i samičí pohlavní orgány.
Opora těla:
 • Nemají kostru tvořenou kostmi.
 • Mají vnější nebo vnitřní skelet.
 • Tato kostra je tvořena různými materiály - minerální látky, chitin.
 • Tvar těla některých organismů udržuje tuhá a ohebná kutikula.
 • Souměrnost těla je různá - jak radiální, tak dvoustranná.
Smysly:
 • Mají nejrůznější smyslové ústrojí - od jednoduchý ch po složité.
 • Dokážou vnímat chemické látky ve vodě nebo ve vzduchu, změny atmosférického tlaku, zemské pžitažlivosti nebo elektromagnetického spektra.
 
 

Reklama