Back in the Day

Back in the day - překlad

29. července 2008 v 19:50
Překlad:
Co se chystáme udělat, je jít zpět,
cestou zpět, zpět do těch časů.
Yeah, yeah, yeah.
(Donny Hathaway, Leena Horne, Miss Aretha - The Real Thing, James Brown, Billie Holiday, Stevie Wonder, Gladys Knight, Louis Armstrong, Minnie Riperton, Otis Redding, Etta James)
Zpět v tom dni, říkávali,
zahraj ten song, ať to jede, skupina hraje.
A i dnes, jste zvyklí to slyšet.
Hraj ten song celou dlouhou noc, pane DJ.
I když časy se změnily, je tohle pořád stejné.
Potřebujeme jen minutku, abych vyrazili.
Tak to nech být a pociťuj tu jízdu.
A jestli máš duši nech svět, aby věděl.
Snažíme se naladit náladu (naladit tu správnou náladu)
Chystáme se jít do zvyků starý školy (jít do zvyků starých škol)
Chystáme se vrátit čas, když tvůrci, zlepšovatelé stále žili, ano.
Teď tady říkáme, ať vypukne čas Marvina Gaye a Etty James, tvůj Lady Day a Coltrane.
Otoč se o 45 stupňů a vrať se zpět do života.
Zvuk a vibrace dne včerejšího.
Otevři svou mysl, užij si tu jízdu, přežij dnešní noc a čapni ten Soul Train.
Vem to zpět, vem to zpět do toho dne, zpět do toho dne. Oh, lásko.
Zpět do toho dne, zpět do toho dne.
Nevezmeš to zpět do toho dne?
Zpět do toho dne, zpět do toho dne.
Já ale jdu. Zpět do toho dne, zpět do toho dne.
Ohh, yeah. Všichni pamatujete ty dny dřívejší, co jste milovali.
Ray Charles, Nat King Cole, Miles Davis, Ella Fitzgerald. Yeah.
Teď Chain od Fool a Respect.
To byla hymna jedné ženy, Aretha řekla: Whats going on, Lets Get It On.
Takový klasický song, nezapomenutelný. I když časy se změnily.
Oni stále zůstanou mojí inspirací každý den.
Nevzdám se lidí, co přišli dříve a otevřeli ty dveře.
Snažíme se naladit náladu (naladit tu správnou náladu)
Chystáme se jít do zvyků starý školy (jít do zvyků starých škol)
Chystáme se vrátit čas, když tvůrci, zlepšovatelé stále žili, ano.
Teď tady říkáme, ať vypukne čas Marvina Gaye a Etty James, tvůj Lady Day a Coltrane.
Otoč se o 45 stupňů a vrať se zpět do života.
Zvuk a vibrace dne včerejšího.
Otevři svou mysl, užij si tu jízdu, přežij dnešní noc a čapni ten Soul Train.
Vem to zpět, vem to zpět do toho dne, zpět do toho dne. Oh, lásko.
Zpět do toho dne, zpět do toho dne.
Nevezmeš to zpět do toho dne? Zpět do toho dne, zpět do toho dne.
Já ale jdu. Zpět do toho dne, zpět do toho dne. T
ak vstaň, oživ to znovu, musíš se tím nechat unést.
Vzdej se chvály, oslavuj. Jen vstaň, pokračuj v tom, nech se zavést na parket.
Nevracej se zpět (nevracej se zpět)
Musíš oslavovat (chystej se oslavovat)
Teď tady říkáme, ať vypukne čas Marvina Gaye a Etty James, tvůj Lady Day a Coltrane.
Otoč se o 45 stupňů a vrať se zpět do života.
Zvuk a vibrace dne včerejšího.
Otevři svou mysl, užij si tu jízdu, přežij dnešní noc a čapni ten Soul Train.
Vem to zpět, vem to zpět do toho dne, zpět do toho dne. Oh, lásko.
Zpět do toho dne, zpět do toho dne.
Nevezmeš to zpět do toho dne?
Zpět do toho dne, zpět do toho dne. Já ale jdu.
Zpět do toho dne, zpět do toho dne.
Oh, lásko, já jdu. Oh, lásko, ohh, yeah, yeah, woah, woah, woah.

Back in the day - text

29. července 2008 v 19:42
Text:
What we're gonna do right here is go back
Way back, back into time
Yeah, yeah-yeah
(Donny Hathaway, Leena Horne)
(Miss Aretha, (The Real Thing) James Brown, Billie Holiday)
(Stevie Wonder, Gladys Knight, Louis Armstrong)
(Minnie Riperton, Otis Redding, Etta James)
Back in the day, they used to say
Play that song, get it going, and the band played
And still today, you hear us say
Play that song all night long, Mr. DJ
Though times have changed,
It's still the same
We all need a minute to get away
So let it go and feel the flow
If you've got soul, let the world know
We're gonna set the mood (set the mood off right)
Gonna go back to an old school groove (go back to an old school groove)
Gonna rewind to another time
When the originators, innovators were alive, yeah
Here we say now
So break out the Marvin Gaye and Etta James
Your Lady Day, and Coltrane
Turn up your 45's, bring back to life
The sound and vibe of yesterday
Open your mind, enjoy the ride,
Live out tonight and grab that Soul Train
Take it back, take it
Back in the day, back in the day
Oh baby
Back in the day, back in the day
Won't you take me back?
Back in the day, back in the day
I'll do it
Back in the day, back in the day
Ohh yeah
Y'all remember back in the day, you dig
Ray Charles, Nat King Cole, Miles Davis, Ella Fitzgerald
Yeah
Now "Chain Of Fools" and "Respect"
Was the anthem of a woman, Aretha said
"What's Going On", "Let's Get It On"
Such classic songs, don't forget them
Though times have changed
They still remain my inspiration everyday
So give it up for the ones
Who came before, opened up that door
We're gonna set the mood
(we're gonna) (set the mood)
Gonna go back to an old school groove
(go back) (to an old school groove)
Gonna rewind to another time
(rewind) (another time)
When the originators, innovators were alive
So break out the Marvin Gaye and Etta James
Your Lady Day, and Coltrane
Turn up your 45's, bring back to life
The sound and vibe of yesterday
(the sound and vibe of yesterday)
Open your mind, enjoy the ride,
Live out tonight and grab that Soul Train
Take it back, take it
Back in the day, back in the day
Oh baby
Back in the day, back in the day
Won't you take me back?
Back in the day, back in the day
I'll do it
Back in the day, back in the day
So get up, re-live it
Gotta let yourself flow
Give up your praise
Come celebrate
Just get up, get on it
Get yourself on the floor
Don't back away (don't back away)
Come celebrate (gonna celebrate, yeah)
So break out the Marvin Gaye and Etta James
Your Lady Day, and Coltrane
Turn up your 45's, bring back to life
The sound and vibe of yesterday
(the sound and vibe, alright yeah)
Open your mind, enjoy the ride,
Live out tonight and grab that Soul Train
Takin' back in the day, day
Back in the day, back in the day
Back in the day, back in the day
Back in the day, back in the day
Back in the day, back in the day
Oh baby, I'll do it
Oh baby, ohh yeah yeah woah woah yeah

Back in the day - song

29. července 2008 v 19:42
 
 

Reklama