Anatomie

DNA a geny

4. ledna 2010 v 18:59
Každý živý organismus je tvořen specifickou řadou molekul, jejichž uspořádání je podmíněno určitým chemickým kódem. Tento kód je neobyčejně složitý a je uložen v molekulách DNA, které tvoří dvě spirální vlákna otáčející se kolem společné osy. Ke každé molekule DNA se pojí čtyři báze - adenin, cytosin, guanin a thymin. Tyto báze vytvářejí doplňkové dvojice, adenin se váže s thyminem a cytosin s guaninem. Pořadí bází představuje genetický kód každé buňky. Buňky lidského těla kóduje 20 000 - 25 000 jednotlivých instrukcí. Tyto instrukce zvané geny podmiňují různé znaky. Může to být i tvorba určité bílkoviny, ale i zbarvení duhovky našich očí. Genetika zkoumá dědičnost vloh a proměnlivost organismů.
 
 

Reklama