Červen 2011

Vykoupení z věznice Shawshank

12. června 2011 v 8:56 Oblíbený filmy
Popis: Strach dělá z lidí vězně. Naděje jim dává křídla. Strhující příběh o přátelství, naději a moudrosti s velmi výraznými hereckými i charakterovými osobnostmi. Andy Dufresne přichází do vězení v Shawshanku jako nový vězeň podezřelý z vraždy. Spřátelí se s doživotně odsouzeným Redem a společně se snaží přežít v nelidském prostředí vězeňského systému. Odmítají upadnout do rezignace a dodávají naději sobě i spoluvězňům. Film získal mnoho ocenění filmové kritiky a díky svému hluboce humánnímu poselství, skvělým hereckým výkonům a působivému zpracování byl 7 x nominován na Oscara - za nejlepší film, herce v hlavní roli (Morgan Freeman), nejlepší scénář, kameru, hudbu, střih a zvuk.
Fotky:
Můj názor: Jeden z nejlepších filmů, jaké jsem viděla. Příběh i atmosféra vás naprosto pohltí. A pak přichází ten bravurní konec líčící, jak se Andy vypořádal s vězením a s ředitelem, který byl hajzl - načež se setkává se svým nejlepším přítelem Redem a padnou si do náruče. Snad i slza by na konci mohla ukápnout a nikdo by se nemusel stydět...

Julius Caesar

12. června 2011 v 8:49 →Knížky←

DĚJ:

Římské ulice zaplní veselící se občané, protože probíhají Luperkálie - výročí vzniku Říma. Je však ještě jeden důvod k oslavě: Julius Caesar se vrací z vítězné bitvy proti Pompejovi. Caesara zdraví jásající dav. Náhle uslyší, jak na něj někdo volá: "Id březnových se střez!" Caesar tomu však nevěnuje pozornost. Průvod pokračuje, ale dva římští šlechtici zůstávají vzadu. Je to Brutus a Cassius, kteří se obávají, aby Caesar nezačal být příliš ctižádostivý.
Nebezpečný Cassius Caesar není spokojen. Vidí Cassia a hned vysvětluje mladému vojákovi Marcu Antoniovi, proč ho nemá rád. Caesar jde dál, ale Casca, další senátor, vypráví Brutovi a Cassiovi, že Caesar třikrát odmítl korunu jen proto, že si to lid nepřál. Důvodem Cassiovy zlosti je tedy zklamání.
Spiknutí Cassius si dohodne schůzku s Cascou. Oba se shodují na tom, že Caesar je hrozbou pro Řím a musí tedy zemřít. Potřebují však také Brutovu podporu, protože ten je velmi oblíbený mezi lidem. Brutus nechce, aby Římu vládl tyran, ale Caesara má rád jako přítele. Dohaduje se sám se sebou, ale nakonec se rozhodne, že Caesar musí být zabit. Právě když žádá svého služebníka, aby zjistil přesné datum (zrovna nastávají březnové idy), buší na vrata Cassius se skupinou mužů. Těmi jsou další spiklenci z řad římské šlechty - Trebonius, Decius, Casca, Cinna a Metellus. Cassius vysvětluje, že chtějí Caesara zabít ještě téhož dne na Kapitolu. Brutus souhlasí, ale prohlásí, že při tom nesmí zemřít Marcus Antonius.
Calpurniin sen Caesarova žena Calpurnina má noční můru. Viděla ve snu, jak socha jejího muže krvácí. On jí odpoví, že jestli jí to udělá radost, na Kapitol nepůjde. Když to uslyší spiklenec Decius, řekne mu, že senátoři mu chtějí okamžitě nabídnout korunu. Caesar okamžitě mění své rozhodnutí a odchází. Nic nedbá na varování svého učitele Artemidora, který se o spiknutí doslechl.
Caesarova smrt Spiklenci obklopí Caesara, Brutus mu poklekne u nohou a společně vrazí své dýky do Caesarova těla. Ten ještě spatří, že mezi vrahy je i starý přítel Brutus a pronese slavnou větu: "I ty, Brute?" Vražda vyvolá mezi senátory vřavu, kterou se snaží uklidnit Brutus. Rozhněvaný Marcus Antonius jen žádá, aby směl promluvit na Caesarově pohřbu.
Pohřeb CaesaraShromáždil se obrovský dav o čeká na Brutovo vysvětlení, proč musel Julius Caesar zemřít. Brutus říká, že Caesar by nadělal ze všech otroky, a lid mu uvěří. Pak se však objeví Marcus Antonius, jenž nese Caesarovo tělo. Pláče nad ním a oznamuje, že Caesar odkázal veškeré své bohatství lidu. Občané jsou dojati a slibují mu podporu.
Občanská válka Antonius se spojil s Caesarovým synovcem Octaviem a se statečným generálem Lepidem. Toho chce ovšem odstavit, aby získal větší moc a více peněz. Brutus a Cassius uprchli z Říma a sbírají vojsko. Brutus ale odmítne strategii Cassia a rozhodne se pro vlastní, méně rozumný plán. Mají se utkat s nepřáteli u Filipp. Brutus najednou uslyší Caesarova ducha, který prohlásí, že se s ním u Filipp shledá. Duch zmizí a vyděšený Brutus se těžko vzchopuje.
Na filippské pláni Vojevůdci nepřátelských armád se naposledy pokoušejí dojednat mír. Je však jasné, že dojde k boji. V průběhu bitvy jsou Cassiovy jednotky rozprášeny Antoniovým vojskem. Brutova armáda ale vítězí nad Octavianovou. Zoufalý Cassius prchá a vidí, že se blíží nějací vojáci. Posílá svého druha Titinia, aby zjistil, zda jde o spojence nebo nepřátele. Cassius je krátkozraký, a tak nařizuje sluhovi Pindarovi, aby mu řekl, co se děje. Pindarus vidí, že Titinius je obklopen vojáky a domnívá se, že byl zajat nepřítelem. Pro Cassia to je poslední rána, prosí Pindara, aby mu podržel meč, jímž zabil Caesara, a spáchá sebevraždu. Vojáci kolem Titinia byli však Brutus a jeho muži. Když uvidí Titinius svého přítele mrtvého, i on si vezme život. Ve druhé části bitvy se Brutus s hrstkou věrných marně brání, a když jednoho po druhém prosí, aby ho zabili, všichni odmítají. Naléhá na ně, aby uprchli. Zůstává jen sluha Strato, který Brutovi podrží meč, kterým se následně Brutus zabije.
Přicházejí vítězové Poté, co naleznou Bruta mrtvého, dávají Octavianus s Antoniem milost všem jeho věrným. Antonius vzdává hold Brutovi za to, že Caesara zabil pro dobro státu a ne pro osobní zisk.

Moje hodnocení: 90%

Alenka v říši divů

11. června 2011 v 8:48 Oblíbený filmy
Popis:Devatenáctiletou Alenku, občanským jménem Alice Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti na její počest požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za králíkem v saku a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat po louce.
Bílý králík záhy zmizí do králičí nory. Alenka najednou pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhové místnosti s celou řadou dveří. Poté, co si zkusí lahvičku s nápisem "Vypij mě", jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a koláčem, na kterém je zdobeně napsáno "Sněz mě" a po kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohromujícím a fantastickém světě.
Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od vychloubačného Plcha až po vyšinutého Kloboučníka, od zubící se kočky Šklíby až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku, od podivné Bílé královny až po její zlou starší sestru Srdcovou královnu.
Fotky:
Můj názor: Alenka tak trochu jinak - jako akční hrdinka v rytířské zbroji. Úžasné počítačové efekty, animace a výborný Johnny Depp. Všechny tyto atributy u mě vynesly film hodně vysoko...

Prokletý ostrov

11. června 2011 v 8:45 Mix
Popis:Detektiva Teddyho Danielse a jeho kolegu Chucka Auleho přivedlo na prokletý ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando, která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně skrývá. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpamatovala z následků Druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii domnělého i skutečného komunistického ohrožení. Daniels je učebnicovou obětí téhle doby. Válečný veterán stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc se musí vyrovnat se smrtí manželky. Až by se dalo sarkasticky říct, že v rámci vyšetřování dorazil na správné místo. Jenže na tomhle ostrově něco smrdí a zkušený detektiv to instinktivně vycítí. Například je přesvědčený o tom, že léčebné metody, které zdejší lékaři vedení doktorem Johnem Cawleym aplikují na pacienty, nejsou zcela v souladu s Hippokratovou přísahou. Druhou stranou mince je ale otázka detektivovy příčetnosti, jež je vlivem traumatických prožitků z minulosti a poměrně děsivé a skličující přítomnosti vystavována čím dál vetším otřesům.
Fotky:
Můj názor: Co k tomuhle filmu říct - bože, ten mě dostal. Ale rozhodně ne v kladném slova smyslu. Nejdřív jsem se skoro dvě hodiny nudila, hrozila se dialogů a nakonec jen šokovaně hleděla na konec, který byl mezi námi tím jediným, co tenhle film může nabídnout. Ještě do teď si ale utahuju z výkřiků do tmy hlavního hrdiny tvořených jménem jeho parťáka - CHUCKU!!! :D

Romeo a Julie

8. června 2011 v 8:47 →Knížky←

DĚJ:

Světově známy příběh lásky z angličtiny přeložil a poznámku překladatele napsal Martin Hilský. V Poznámce překladatele Martin Hilský píše: "Obrovská síla a univerzálnost této tragédie spočívá v tom, že intimní příběh osudové lásky je zmarněn intolerancí a nenávistí lidí kolem. Klíč ke konkrétní podobě této nenávisti není v Shakespearově textu, ale ve společnosti, v níž se tato tragédie hraje a v níž je vnímána. Shakespeare nemusel napsat konkrétní důvody sváru Monteků a Kapuletů, protože ty si každá doba a každá společnost, včetně té dnešní, vždycky napíše sama."

Moje hodnocení: 99%

Poprask v lunaparku

6. června 2011 v 8:51 →Knížky←

DĚJ:

První tajný deník desetileté Flippi, mladší sestřičky Jojo, kterou čtenářky dobře znají už z předchozích vyprávění Hortense Ullrichové vycházejících v edici Romana. Flippi ve svém deníčku vylíčila svoje nezapomenutelné prázdniny plné taškařic. Strávila je v zábavním lunaparku, kde její maminka šije kostýmy pro strašidla, čarodějnice, duchy a kouzelníky. Flippi je tu samozřejmě ve svém živlu a co chvíli způsobí nějakou pohromu. a také poprvé pozná, že kluci nejsou jen pro zlost.

Moje hodnocení: 90%

A kdo má rád mě?

4. června 2011 v 8:42 →Knížky←

DĚJ:

Sven je fakt boží a Jojo to dobře ví. Ve svých deníkových zápisech od nového roku do předvečera svátku zamilovaných to nijak neskrývá. Nebyla by to ale ona, kdyby její šťastné dny neprovázely všemožné patálie. A za všechno může její kamarádka a odbornice přes romantiku Lucila: pořád jim dělá třetího, radí jim a stýská si, že ona kluka nemá. A tak jí musí Jojo nějakého najít, třeba i s pomocí třeštidla Flippi. Jestlipak to boží Sven všechno vydrží?

Moje hodnocení: 90%

300: Bitva u Thermopyl

2. června 2011 v 8:35 Mix
Popis:Film 300: Bitva u Thermopyl vychází ze stejnojmenného komiksu scenáristy Franka Millera a malířky Lynn Varley, který je dravým převyprávěním příběhu bitvy u Thermopyl, kde se král Leonidas a jeho 300 věrných bojovníků ze Sparty utká s mnohonásobnou přesilou Peršanů pod vedením krále Xerxa (Rodrigo Santoro). Odvážní Sparťané bojují až do poslední kapky krve, jejich odvaha a sebeoběť způsobí sjednocení Řeků, motivuje k porážce Peršanů a přispěje rozvoji demokracie na Peloponéském poloostrově.
Fotky:
Můj názor:Četla jsem knihu Ohnivá brána a tou jsem byla nadšená. Proto jsem si nemohla nechat ujít tento film o statečných Sparťanech bojujících až do posledního dechu. Čekala jsem trošku béčkový film - aspoň podle toho, jak mi ho prezentovali ostatní. Ale vůbec to nebylo tak špatné. Hudba, efekty, spád - to všechno se mi líbilo. Je sice pravda, že film se dost odklonil od reality - ale to se děje v každém historickém filmu, který se musí prodávat. Můj konečný verdikt je rozhodně kladný.

Krátký druhý život Bree Tannerové

1. června 2011 v 18:54 →Knížky←

DĚJ:

V další neodolatelné kombinaci nebezpečí, tajemství a romantiky rozehrává Stephenie Meyerová strhující příběh Bree Tannerové, členky armády novorozených, kteří se připravují k útoku na Bellu Swanovou a Cullenovy a na nevyhnutelný střet, jenž přinese tragické vyvrcholení. Bree Tannerová si život, který žila předtím, než získala dokonalé smysly, nadlidské reflexy, ohromnou sílu a neodolatelnou touhu po krvi, sotva pamatuje. Zato ví, že život, který žije s ostatními novorozenými upíry, má několik jistot a několik pravidel: hlídej si záda, nepřitahuj na sebe pozornost a hlavně to stihni domů do úsvitu, jinak zemřeš. Bree získá mezi novorozenými nečekaného spojence a přítele v Diegovi, který se stejně e jako ona snaží zjistit něco víc o jejich stvořitelce. Jakmile si oba uvědomí, že novorození jsou jen figurky v partii větší, než si vůbec dokázali představit, musí se Bree a Diego rozhodnout, na kterou stranu se postaví a komu budou věřit. Ale když je všechno, co víš o upírech, založeno na lži, jak poznáš pravdu?

Moje hodnocení: 98%