Leden 2011

Mexická vlna

30. ledna 2011 v 9:07 Oblíbený filmy
Popis:Stejně jako každé jiné dítě má i Santiago Munez
svůj velký sen. Na rozdíl od většiny ostatních však dostane ojedinělou příležitost si jej splnit - pokud dokáže překonat strach, odcestovat tisíce mil od domova a vyrovnat se nejlepším z nejlepších. Jak se brzy ukáže, Santiaga přijde jeho rozhodnutí hodně draho - jsou ale oběti tak velké, aby zabránily talentovanému a odhodlanému mladému sportovci vstřelit jeho vítězný gól? Když se Santiago ve svých 10 letech odstěhoval s rodiči do Ameriky, měl s sebou pouze dvě věci: svůj fotbal a potrhaný obrázek Světového poháru. Během dospívání se živil podřadnými pracemi, avšak fotbal zůstal i nadále jeho velkou vášní. Přesvědčit otce, že by se mohl stát mezinárodní sportovní hvězdou, však bylo takřka nemožné: "Na světě existují dva druhy lidí," konstatoval jeho otec. "Lidé, kteří bydlí ve velkých vilách, a lidé jako my, kteří jim sekají trávníky a myjí auta." Vše se ale změní v okamžiku, kdy se na jednom z místních zápasů ukáže bývalý britský fotbalista a příležitostný lovec talentů Glen Foy a všimne si mezi amatérskými hráči hbitého, rychlého a odvážného mladého sportovce - přesně takového, jakého by potřeboval slavný anglický tým Newcastle United. Santiago, který se náhle ocitá v neznámém prostředí, kde je fotbal náboženstvím a stadión St. James' Park svatostánkem, musí nyní dokázat, že má dostatek kuráže na to, aby se stal hráčem jednoho z nejprestižnějších fotbalových klubů na světě. Zablácená hřiště, studený vítr a podpásovky od spoluhráčů jsou jen některými z překážek, které bude muset překonat na své cestě k vítězství v opojném a vzrušujícím světě mezinárodního fotbalu.
Fotky:
osobnosti.cz
Můj názor: Opravdu povedený sportovní film! Poslední dobou se mi žánrově podobné počiny opravdu líbí...

Příroda

22. ledna 2011 v 10:12 →O všem možném←
*Příroda spasí vás. V té bibli čtěte! Svatopluk Čech
* První, co člověku poskytuje příroda, je přítel. Lope de Vega
* Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu. Finská přísloví
* Láska zušlechťuje vše, čemu příroda odmítla krásu. William Blake
* Nějakou chybu přec dala příroda každému tvoru. Sextus Propertius
* Dva štastní milenci neznají smrt a zánik, rodí se, umírají v životě bez přestání, jak sama příroda zůstávají věční. Pablo Neruda
* Největší pojišťovací podvod v dějinách lidstva - jako náhradu za fyzické nedostatky dala příroda člověku rozum. Gabriel Laub
* Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou. Isaac Newton
* Přirozené právo je takové právo, jemuž příroda naučila všechny živočichy. Ulpian
* Příroda je vychytralá síla, která pomocí několika rafinovaně umístěných oblastí dokáže pro svůj záměr zachování rodu získat i toho, kdo o zachování rodu vůbec neuvažoval. Jiří Suchý
* Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince. Voltaire
* Dějiny nás učí ctnosti, příroda nás ustavičně nabádá k hříchu. Ludwig Börne
* Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama. Friedrich Engels
* Nechá-li příroda v něčím rozumu mezeru, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti. Henry Wadsworth Longfellow
* Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší věže fantazie, zůstává pro mě, stejně jako pro tolik lidí z mé země, velkou knihou moudrosti. Geo Bogza
*Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset nebo za patnáct let "naráz zestárne", jako kdyby na něj příroda zapomněla a pak se zničehonic upamatovala a honem ho posadila na úroveň jeho skutečného stáří. Jean Dutourd
* Příroda je soběstačná, proto menší, ale pevnou silou přemáhá větší sílu naděje. Démokritos
* Nic netrvá věčně, ani příroda ani lidský život, jediná trvalá je změna. August Bebel
* Že příroda nečiní skoků, to je jedna z líbivých lží, jež spolu dohromady nazýváme klasickým vzděláním. Příroda činí vždy skoky. Snad potřebuje dvacet tisíc let, než se k něčemu rozkývá, ale když už se konečně rozhodne, je ten skok velký, že nás přenese do zcela nové doby. G.B.Shaw
* Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost. Juvenal
* Lidé často žijí v dojemné důvěře, že když vedou spořádaný život, tak nemohou onemocnět. Tak spravedlivá příroda bohužel není. Vladimír Vondráček
* Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme. Carl Jung
* Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena. Giacomo Leopardi
* Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst. Antonio Gaudí Y Cornet
* Dobrá vůle nezachrání tam, kde příroda nám brání. Bidpaj
* Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu. Démokritos
* Je zřejmé, že sama příroda dala nám hudbu jako dar, abychom lépe snášeli strasti. Quintilian
* Příroda nám dala iluze jako náhradu za to, co nejsme a smysl pro humor jako náhradu za to, co jsme. Sebastian Roch Chamfort
* To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. Cicero
* Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme. Jaromíra Kolářová
* Příroda cokoliv říká, je moudré. Juvenal
* Lékař léčí, příroda uzdravuje. Staročeské přísloví
* Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo. Michel de Montaigne
* Věda zjistila, že nic nemůže zmizet beze stopy. Příroda nezná zničení, pouze změnu. Wernher von Braun
* Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny. Karel Čapek
* Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje zřídka. Albert Einstein
* Příroda se snaží lhát vám přímo do očí. Charles Darwin
* Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Galileo Galilei
* Příroda neustále začíná znova a stále totéž, roky, dny, hodiny, a rovněž prostory. Blaise Pascal
* Příroda nedovoluje, aby kdokoli z nás byl zcela svoboden. George Bernard Shaw
* Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda bohem ničemů. G.B. Shaw
* Příroda a srdce jsou nevyčerpatelné.
* Rozum nás klame častěji než příroda. Luc Clapiers De Vauvenargues
* Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží. Robert Fulghum
* Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil. Jean Galbert De Campriston
* Jedině příroda ví, co chce… nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. Johann Wolfgang von Goethe
* Jedině příroda dělá velké věci zadarmo. René Descartes
* Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet. Marcel Pagnol
* Příroda nám klade do cesty naši tupost jako past. Grahan Greene
* Jediný azyl, vždy a všude otevřený pro všechny trpící, je příroda. Max Lingner
* Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk. Karel Čapek
* Na milování je příroda štědrá, na lásku skoupá. Largo Francisco Caballero
by Prinzeschen

Honoré de Balzac II.

20. ledna 2011 v 18:24 →O všem možném←
* Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.
* Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus.
*Svědomí … to je hůl, kterou každý obrací na svého souseda, ale na sebe nikdy.
* Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.
* Nejobtížněji snášejí lidé šťastného člověka.
* V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy.
* Milenka, která není vším, není ničím.
* Naděje je paměť, která touží.
* Lhostejnost je jako led na pólu, zabíjí všechno.
* Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu.
* Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem.
* Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.
* Život má takovou cenu, jakou mu člověk přikládá.
* Člověk, který se něčeho dopracuje, budí tolik žárlivosti, kolik závisti!
* Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.
* Láska, která hledí, jak by se ušetřila, není nikdy opravdová.
* City se projevují o to méně, čím jsou hlubší.
*Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí.
* Odpykat neznamená smazat.
* Mít děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.
* Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit.
* Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.
* Není již života tam, kde není lásky.
* Člověk nemůže říci nic zlého o lidech, které nezná.
* I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.
* Nadměrné štěstí se řídí týmiž zákony jako nadměrná bolest.
* Rozkoš je závislá na obrazotvornosti.
* Muži už jsou takoví, že dovedou vzdorovat pádnému argumentu, avšak vzdávají se významnému pohledu.
* Ctnost není absolutní, ale příležitostná.
* Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.
* Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.
* Radost je dokonalost.
* Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.
* Svět je sud zevnitř pobitý noži.
* Talent u člověka je něco podobného, jako krása u ženy. Je to jenom slib.
* Člověk dokáže vyniknout jen pod železným tlakem nutnosti.
* Lichocení nikdy nevyzařuje z velkých duší, je výsadou malých lidí, kterým se podaří se zmenšit ještě víc, aby mohli lépe vejít do životní sféry jiné osoby, kolem níž krouží.
* Láska je poezií činů.
*Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.
* Svět není klášter.
* Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.
* Cit zmenšuje mravní vzdálenost, kterou vytvořila společnost.
* Čest je nad peníze.
* Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem.
by =chriissis

Honoré de Balzac

20. ledna 2011 v 18:22 →O všem možném←
* Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.
* Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
* Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene.
* Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.
* Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.
* Nejslavnější lidé své doby bývají nuceni žít v ústraní. Jsou jak ptáci v lese, zpívají, oblažují přírodu a nikdo je nevidí.
* Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořena právě z Adamova žebra.
* Láska je jediná věc, při níž i hlupáci nabývají jisté velikosti.
* Bez velké vůle neexistují velké talenty.
* Nenávist má lepší paměť než láska.
* Ideje mohou být zneškodněny zase jenom idejemi...
* Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
* Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.
* Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší.
* Kritika je jako kartáč. U příliš jemných látek se nedá použít, protože pak by z nich nic nezbylo.
* Láska se nikdy nechodí dívat do matriky. Nikdo nemiluje ženu proto, že je tak a tak stará, proto, že je krásná nebo ošklivá, hloupá nebo duchaplná. Miluje, protože miluje.
* Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.
* Co se dělá, má se vždycky dělat pořádně, i když je to pošetilost.
* Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.
* Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.
* Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?
* Sobectví je jed každého přátelství.
* Láska žije jen z důvěry.
* Není špatných dětí bez špatných matek.
* V pozadí každého velkého majetku je zločin.
* Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.
* Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát.
* Sláva se získává jen útrapami.
* Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.
* Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.
* Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.
* Copak má dnes někdo názory! Dnes jsou jen zájmy.
* Svět je prostě krutý. Možná, že je závistivější jako celek, než jako jedinec.
* Jaké štěstí mít každý okamžik naplněný obrovským zájmem, jímž srdce roste a rozšiřuje se, když člověk nemůže být k ničemu lhostejný.
* Závist rozváže právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.
*Klíč ke vší vědě je otazník.
* Člověk je často šťastnější v neštěstí než ve štěstí: jen si vzpomeňte na mučedníky.
* Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.
* Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.
by ~s-o-f-i-e

Sigmund Freud

20. ledna 2011 v 17:34 →O všem možném←
*Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
*Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je "dobrým" v určitém vztahu a v jiném "zlým", nebo je "dobrým" za takových a takových  vnějších podmínek a za jiných  jednoznačně "zlým".
* Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.
* Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
* Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.
*Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
* Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.
* V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
* Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.
* Nesmíme se nechat zmást důkazy.
* Pravá láska je velké umění být činným v duši.
* Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.
* Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...
*Jako by se probudil dříve, když ostatní ještě spali. (o Leonardu da Vincim)
* Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.
* Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.
* Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.
* Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.
* Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.
* Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.
* Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.
* Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.
* Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.
* Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.
* Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.
* Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.
* Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.
by sourcow

Émile Zola

20. ledna 2011 v 16:16 →O všem možném←
*První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.
*Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti.
* Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
* Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným.
* Duch skrývající se za tělesnou schránkou, a ne tělesná dokonalost, vyzdvihuje ženu nad její ostatní družky.
* Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmi.
* Jací jsou padouši, ti počestní lidé!
* Nevědomost, blud a nízká pověra činí člověka celkem bezmocným.
* Se dvěma láskami v srdci, k ženě a ke krásnu, není k zoufalství pražádný důvod.
* Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!
by StyxCornix

Salvator Dalí

20. ledna 2011 v 16:12 →O všem možném←
*Žárlivost ostatních malířů byla vždy teploměrem mého úspěchu.
* Jen hlupák si může myslet, že se řídím radami, které dávám jiným.
* Slzy velkých lidí jsou z krve.
* Sláva, podobně jako slunce, se odráží ve všech vodách, v těch nejčistších i v těch zahnívajících.
*Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter.
* Krutost je přímočarostí lásky.
* Opravdová sláva, to je skutečná nesmrtelnost.
* Sláva se má ke krutosti jako růže k růžovému keři.
by HiLaRioNxx87

Poezie

17. ledna 2011 v 19:28 →O všem možném←
*Poezie je samou krví svobody. František Halas
* Poezie vytváří druhou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských smyslů. Josef Hora
* Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí. Karel Čapek
* Dějiny jsou vlastně realizovaná poezie. Jan Neruda
* Poezie musí být stará jako skála a mladá jako příboj. R.W. Emerson
* Boj za právo je poezie života. Karolina Světlá
* Poezie žije z ustavičné nespavosti. René Cher
*Poezie je láva obraznosti, jejíž výbuch odvrací zemětřesení. George Gordon Byrne
* Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna. František Halas
* Duch poezie se skládá z hlubokomyslnosti filozofa a z radosti dítěte nad pestrými obrázky. Franz Grillparzer
* Láska a poezie jsou vlastně spojenci na život a na smrt - poezie je láskou ducha a láska poezií těla. F.P.Guizot
*Pravda zbavuje život veškeré poezie. Konfucius
* Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. T. Mommsen
* Malířství je poezie, která se vidí, ale necítí. Poezie je malířství, které se cítí, ale nevidí. Leonardo da Vinci
* Každý zdravý člověk vydrží dva dny bez jídla, ale ne bez poezie. Charles Baudelaire
* Představivost je velkým nástrojem dobra; a poezie k tomu notně přispívá. Charles Baudelaire
* Poezie navrací slova tichu. Otakar Matušek
by anniecarter

Básník

17. ledna 2011 v 19:21 →O všem možném←
* Co říká jeden básník o druhém, lze říci, aniž by byl člověk básníkem. Stanisław Jerzy Lec
* Básník musí víc než kdokoliv jiný svá slova dokázat. Salvator Dalí
* V umělci jsou dva lidé - básník a dělník. Básníkem se člověk rodí, dělníkem se teprve stává. Émile Zola
* Básník cítí se hloupým nejspíš tenkráte, když má napsat nad prostičkou lyrickou píseň titul. Jan Neruda
* Básník - věčné světlo svobody v zlé době. Sándor Petőfi
* Opravdový básník se málo stará o poezii. Stejně tak zahradník neparfémuje své růže. Podrobí je určitému řádu, který dá jejich vzhledu a jejich dechu maximum barvy a vůně. Jean Cocteau
* Poezie podstupuje boj, aby svedla dohromady lidi. Básník si chce zasloužit jméno člověk. Jean Paul Eluard
* Básník musí být záměrným kormidlem své lodi, v poezii musí přijít ke slovu i mocný a důsledný intelekt, třebas podřízený obraznosti.  Podřízený? Ne. Sloučený s ní v jednotu. František Xaver Šalda
* Každý básník je do jisté míry reformátor, který se snaží zachránit svět před hříchem ošklivosti. George Gordon Byrne
* Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti. Sigmund Freud
* Básník neumírá svým tělem, ale na nezájem čtenářů. Miroslav Horníček
* Básník, který čte, vypadá jako kuchař, který jí. Karl Kraus
* V každém člověku je skryt básník. Ale musí bezpodmínečně ven? Claus Wendt
* Básník se nesmí opakovat. Karel Čapek
* Jde o to, aby básník ukázal to, po čem sklouzává denně jeho zrak a jeho srdce, pod takovým zorným úhlem a s takovou rychlostí, aby se mu zdálo, že to vidí a dojímá se tím poprvé. Jean Cocteau
* Básník je ten, kdo inspiruje, mnohem spíše než ten, kdo je inspirován. Jean Paul Eluard
* Básník bez lásky - to by byla fyzická i metafyzická nemožnost. Thomas Carlyle
* Básník si nehlídá, co objevuje; záhy po napsání to ztrácí. V tom spočívá jeho novost, jeho nekonečnost, jeho nebezpečí. René Cher
* Krásný verš je jako smyčec klouzající po našich ozvučných strunách. Básník v nás nerozeznívá své myšlenky, nýbrž naše. Anatole France
* Básník rozumí přírodě lépe než učenecká hlava. Novalis
by junest

Guillaume Apollinaire

17. ledna 2011 v 19:12 →O všem možném←
*Láska pohnula mým životem, jako se hýbe zemí ve válečné zóně.
* Tělo je stvořeno pro rozkoš, ale není v něm láska. A tak se teď marně pokouším obejmout svého ducha.
* Básníci nejsou jenom lidé krásna. Jsou také - a především - lidé pravdy.
* Ženy jsou stvořeny jen pro mír.
* Překvapení, to co je nečekané, je jedna z hlavních vzpruh poezie dneška.
* V lásce nastává tatáž situace jako při dobré večeři. Chceme-li mít dlouho chuť, nesmíme se přejídat.
* Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat.
* Básník je ten, kdo objevuje nové radosti, i když je obtížné je snášet.
* Pravda umožňuje pronikat do neznáma.
* Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli.
by Fashistt

Victor Hugo

17. ledna 2011 v 19:04 →O všem možném←
*Nelétej příliš vysoko: všimnou si toho!
*Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.
* Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.
* Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.
* Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje.
* Čas je stín, do něhož jsme řetězy zatahováni.
* Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni.
* Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.
* Lidem nechybí síla, ale vůle.
* Zvědavost je forma ženské odvahy.
* Dej ránu první a vyhraješ…
* Muži chodí na lov, ženy loví.
* Věda říká první slovo o všem, ale poslední o ničem.
* Hlavní je milovat a neptat se proč!
* K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.
* Láska je mocnější než zapomenutí.
* Zemřít je snadnější než žít!
* Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.
* Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za ztracený.
* Slovo má lehkost větru a sílu hromů.
* Když se o někom říká: jeho politické myšlení se za čtyřicet let nezměnilo - je to špatná chvála. Znamená to, že pro něho neexistovala ani každodenní zkušenost, ani přemýšlení.
* Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše.
* Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek.
* Největším uměním je ve štěstí neztratit rozvahu a v neštěstí klid.
* Co je polibek? Olíznutí plamene.
* Srdce je malá věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu celý svět není dost.
* Láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
* Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá. Pro statečné je nadějná.
by ahermin

O básních

17. ledna 2011 v 18:53 →O všem možném←
* Zdravého člověka vždy polije ruměnec, když napíše báseň. Frank Wedekind
* Optimista činí ze svého života báseň, píseň. Pesimista, ačkoli má po ruce tytéž prostředky, činí z něho nejsušší, nejtrudnější prózu. Orison
Swett Mardem
* Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru. Karel Čapek
* Napsat báseň je buď docela snadné, nebo zhola nemožné.
Victor Hugo
* Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda. E.A.Poe
* Kdo nikdy nemiloval, může napsat velký román o lásce, nikoliv však prostou báseň o ní. Guillaume Apollinaire
* Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca
*Nepíše ten, jehož básně nikdo nečte.Martialis
* Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně. Jean Dutourd
*Špatného kritika poznáte podle toho, že začne mluvit o básníkovi, a ne o básni. Eszra Pound
*Je těžké vytáhnout z básní nějaké zprávy, přesto však lidé každodenně bídně umírají z nedostatku toho, co by v básních našli. Tennessee Williams
*Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky. Antoine de Exupéry
*Krása je jediným pravým úkolem básnictví. E.A. Poe
by norynn

Simone de Beauvoirová

17. ledna 2011 v 18:46 →O všem možném←
*Skutečné vítězství muže nastává, když ho žena dobrovolně uznává za svůj osud.
* S láskou se nerodíme, ale s láskou se stáváme lidmi.
* Být ženou je něco tak zvláštního, tak smíšeného, tak složitého, že to žádný přívlastek nevyjádří, a mnoho přívlastků, které bychom chtěli vyslovit, by si odporovalo do té míry, že to může snést jenom žena.
* Být na okraji světa není příznivá situace pro toho, kdo chce svět přetvořit.
* Radosti a utrpení člověka jsou přiměřené jeho zásluhám.
* Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li používán v upřímnosti a beze strachu.
* Lidstvo nepřiznává nadřazenost tomu pohlaví, které rodí, ale tomu, které zabíjí.
* Místo, aby si milenci uhájili dynamický vztah jeden k druhému, staticky se sobě přizpůsobují. Tím dochází k tomu, že si nemají co duševně vyměňovat a sexuálně co nabídnout.
* Pravda může být nespravedlivá.
* Manželství je kariéra výhodnější než mnohé jiné.
* Praxe lásky může v sobě uchovat její teorii jen s vypětím posledních sil.
* Cit je závazek, který neplatí jen pro dobrý okamžik.
* Literatura poskytuje možnost pomstít se skutečnosti tím, že ji podřídíme fikci.
* Manželství zabíjí lásku.
*Manželský pár je často společenstvím, jehož členové utratili samostatnost a nevyprostili se přitom ze svého osamění.
*Vedle intimních doteků dvou těl je k lásce ještě třeba něžných slov. Nemají-li si muž a žena co říci, je mezi nimi láska nemožná.
* Moderní manželství můžeme pochopit jen ve světle minulosti, jež v něm přežívá.
by iNeedChemicalX

Platón

17. ledna 2011 v 18:35 →O všem možném←
*Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.
* Začátek je ta nejdůležitější součást každé práce.
* Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
* Sebekázeň je společnicí samoty.
* Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen a přibit na kříž, aby si uvědomil, že není žádoucí chtít být spravedlivým, nýbrž jeviti se tak.
* Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.
* Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.
* Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.
* Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.
* Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.
* Tak jako feny a psi vykonávají stejné služby při hlídání i lovu, tak v dokonalé obci mají být ženy účastny týchž prací jako muži.
* Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.
* Život se všemi svými starostmi a hrůzami není konec konců nic tak velkého, nýbrž pouhá bublina na hladině řeky, něco s čím si člověk může pohazovat a hrát.
* Pravda je krásná a trvalá věc.
* Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.
* Ženy mají mít s muži stejná práva občanská a stejnou výchovu.
* Všechny války vznikají pro hmotné statky.
* Znalost slov vede ke znalosti věci.
* Žena je muž, který byl potrestán.
* Člověk je nejmírnější a nejbožštější živočich, je-li zjemněn pravým cvičením; pakli žádným nebo klamným, je nejdivočejší ze všech tvorů, jež země rodí.
* Každý, kdo se snaží být velikým, musí ukázat, co velikost vyžaduje.
* Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby člověk byl počat, jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován.
by muskawo

Sokrates

17. ledna 2011 v 18:28 →O všem možném←
*Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.
* Jediné, co vím je, že nic nevím.
*Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.
* Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.
* Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.
* Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.
* Neplačte, drazí, umírat se má v klidu.
* Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.
* V každém člověku je slunce, jenom je nechat plát…
*Nyní je čas - pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.
* Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.
* Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: 'Ať uděláte to či ono, budete litovat.'.
* Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.
* Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude použito k čemukoliv.
* Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.
*Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit.
* Krásná je filosofie, která rodí nové myšlenky.
* Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.
* Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.
* Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa.
* Krásná a nedosažitelná - dokonalost člověka.
* Řeč člověka je jako jeho život.
* Chceme-li se přiblížit pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.
*Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.

by kittyvane

Princezna ledu

17. ledna 2011 v 18:06 Komedie
Popis:Veselá, romantická komedie nám přináší příběh nadějné studentky Casey, jejímž snem vždy bylo dostat se na Harward. Aby získala stipendium, musí předložit přijímací komisi originální projekt. Rozhodne se tedy o kombinaci dvou svých vášní: fyziky a krasobruslení. Pro poznání fyzikálních zákonitostí závodního krasobruslení však musí udělat víc než jen pozorovat spolužačky. A tak se rozhodne také závodit, aby výsledky svého projektu mohla dokázat přímo sobě samé. Její přirozený talent a píle z ní udělají nadějnou krasobruslařku. Jenže její matce se nová vášeň její dcery vůbec nelíbí. Čí sen nakonec zvítězí?
Fotky:
osobnosti.cz
Můj názor: Další z řady naivních romantických komedií s dobrým koncem, který autoři okořenili o prostředí ledu a světových šampionátů a o pěknou hudbu. Byla jsem vcelku spokojená :)

Kdo se líbá naposled...

17. ledna 2011 v 18:04 →Knížky←
google.cz

DĚJ:

Jojo už není blond a nechce být ani bloud - fikaný Eberhard totiž způsobil, že vystřízlivěla. Dopomohla jí k tomu ovšem i potřeštěná sestřička Flippi a nevymyšlený Sven z masa a kostí. Od té doby, co s ním chodí, má však plno starostí: spolužačky za ní pořád běhají, aby jim poradila, jak sbalit toho či onoho kluka, tím spíš, že najednou se sama stala středem zájmu všech kluků! Ale ani Sven není bez starostí a velká láska se najednou nečekaně zašmodrchá…

Moje hodnocení: 92%

Nebuď přece blond

17. ledna 2011 v 18:02 →Knížky←
google.cz

DĚJ:

S třináctiletou Jojo, s její roztržitou maminkou, praštěnou mladší sestrou Flippi a s Jojinými klukovskými idoly se setkáváme už počtvrté a opět nás čeká kolotoč neuvěřitelných výmyslů a úsměvných trapasů. V jejím tajném deníku je tentokrát jedničkou okouzlující Eberhard, i když s ním má fůru trablů. Kvůli Eberhardovi neustále něco podniká a dokonce se nechá odbarvit na blond. Jenže nakonec je všechno úplně jinak. Eberhard se totiž tak úplně nejmenuje Eberhard (a dokonce ani Sven, jak ho Jojo překřtila), ale je to podvodník, který vydělává na hlouposti dívek, které mu den co den venčí psy. Ještě, že Jojo má nejen svou chytrou sestru Flippi, ale i opravdového Svena, který je prostě tááák boží...

Moje hodnocení: 90%

O umění

14. ledna 2011 v 19:31 →O všem možném←
*Kýč je umění ovládané duchem věčnosti. Václav Bělohradský
*Umění - toto slovo nelze definovat. Ambrose Bierce
* Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
*Život je krátký, umění dlouhé. Seneca
* Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života. Robert Fulghum
*Umění nám může pomoci s primitivními potřebami, může nás vést opatrnou, vytrvalou, podivnou, uklidňující i oživující cestou ke sladkému rozumu. Ale rozum nás, můj bože, nemůže vést k vášni. On cestu nezná. Ray Bradbury
* Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokrates
* Umění je květ života celé společnosti. L.N.Tolstoj
* Umění má plné právo stavět na představách, básnických licencích i nadsázkách, která patří k jeho stavebním kamenům. Bohuslav Linka
* Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karel Marx
* Umění je pro mne především duševním stavem. Marc Chagall
* Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež. Josef Čapek
* Umění, jen si to přiznejme, je v moderním světě hodně nedbalou věcí. Ale právě tak vysoce vzácnou, hodnou vysoké náruživosti. Josef Čapek
* Umění se nás musí zmocňovat, musí nás strhnout. Tímto způsobem sděluje umělec ostatním své vášnivé fluidum. Pierre-Auguste Renoir
* Cílem umění není sen, nýbrž život. Romain Rolland
* Ví se vůbec v umění, kdo je blázen? Émile Zola
* V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku. Josef Čapek
* Umění je alegorický obraz tvoření. Paul Klee
* Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal
* Vůči umění existují pouze dva nefalšované pocity, rozhořčení nebo úchvat. Robert Walser
* Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther Von Der Vegelweide
* Jen umění nám dává možnost vypovědět i to, co sami nevíme. Gabriel Laub
* Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné. Paul Klee
* Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii. Maxim Gorkij
* Umění je více nepokoj než jistota: vždycky je v něm veliká složka touhy. Karel Čapek
* Umění není věc, je to cesta. Elbert Hubbard
* Umění je lež, jež nám pomáhá pochopit pravdu. Pablo Picasso
* Umění je únik z chaosu. Herbert Read
* Věřím v obnovení hudby jejím vnitřním spojením s básnictvím, což umožní volnější rozvoj umění, které by více odpovídalo duchu doby. Franz Liszt
* I chrám umění má své kostelníky a své žebráky. Gabriel Laub
* Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. Jan Werich
* Cílem umění je dělat člověka šťastným. Michelangelo
* Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu. Herbert Read
* Jen naprostý ignorant nenávidí umění. Latinské přísloví
* Umění je tak veliké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert
* Idealismus je základem umění. Den je stejně reálný jako skutečnost. Poezie je věcí snu. Stéphane Mallarmé
* Umění je lidské, ne božské; světské, ne svaté. Herbert Read
* Všechno pomíjí, silné umění je věčné: busta přežije město, verš přečká bohy. Théophile Gautier
*Umění je cit. Alfred de Musset
* Umění má říkat to, co má být řečeno, a nemá se zdržovat tím, co nestojí za řeč. Jan Procházka
* Umění je věčný pokus překročit všechny hranice, a tato odvaha je zdrojem krásna. Jan Bauch
* Kritika je lehká, umění těžké.
Phillipe Néricault Destouches
* Neříkej, že kritici umění nerozumějí. Víme to dávno. Mikuláš Galanda
* V obchodě a v umění nejvíce zdržují lidé, kteří nevědí, co chtějí, ale chtějí jen to a nic jiného. Gabriel Laub
* Umění musí být více než fotografický aparát, duši vyjádřiti musí. Mikoláš Aleš
* Umění vyvolává přání uskutečnit sen. Dává důvěru, že ten sen uskutečnitelný je. Jiří Mucha
* První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, ne to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus
* Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto. Ernst Fischer
* Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde
* Umění je tím zvláštní a krásné, že v něm nelze lhát. Je možno lhát v lásce, v politice, v medicíně, je možno oklamat lidi i samotného Pánaboha, avšak v umění klamat nelze. A.P. Čechov
* V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém. Romain Rolland
* Vše krásné umírá s člověkem, ne však umění. Leonardo da Vinci
* V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší. Paul Cézanne
by BenHeine

Citáty slavných 3

13. ledna 2011 v 19:31 →O všem možném←
*Pokud je nejlepším přítelem člověka jeho pes, tak se ten pes dostal do potíží. -Edward Abbey
*Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot
*Smrt je černý velbloud, který klečí u brány každého z nás. Abd al-Kádir
*Být churav láskou - to je důvod zemřít. Dante Alighieri
*Němé díky za svou lásku je přesvědčivější než krásná slova a velké dary. Dante Alighieri
* Aby existovali velcí básníci, musí existovat velcí čtenáři. Walt Whitman
 *Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe. Musíš po ní jít sám. Walt Whitman
*Každou lidskou chybu je možno odpustit, jen nelidskost ne. Walt Whitman
*Co s přáteli? Dnes pil jsem s nimi, a v nouzi pětku nepůjčí mi. František Gellner
*Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je. František Gellner
*Tento život je jediný! Naštěstí! Arthur Rimbaud
*Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. Mark Twain
*Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. F. Scott Fitzgerald
* Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné. Hans Urs Von Balthasar
*Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Mark Twain
* Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca
* Ustavičně se bát smrti je krutější než zemřít. Seneca
*Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními. J.J Rosseau
by xessencex