Únor 2010

Želvušky

28. února 2010 v 10:16
Kmen: Želvušky (Tardigrada)
Charakteristika:
 • Jejich velikost se pohybuje od 0,1 do 1 mm.
 • Žijí v mechu a ve vodě.
 • Mají čtyři páry panožek s drápky.
 • Jejich tělo pokrývá kutikula, kterou svlékají.
 • Ústní ústrojí zahrnuje dlouhé bodce, kterými vysávají potravu.
 • Cévní soustava chybí.
 • Dýchají celým povrchem těla.
 • Jsou to gonochoristé a mají přýmý vývoj.
 • Jsou považovány za nejodolnějšího živočicha na planetě Zemi.
 • Nepříznivé až extrémní podmínky přečkávají ve stavu zvaném anabióza (stav strnulosti).
Zástupci:
 • medvíďátko obecné (Macrobiotus hufelandi)
 • želvuška zrnitá (Echiniscus granulosus)

Drápkovci

28. února 2010 v 10:10
Kmen: Drápkovci (Onychophora)
Charakteristika:
 • Velmi starobylá skupina.
 • Žijí jen na jižní polokouli ve vlhkých tropech.
 • Všichni jsou masožravci, loví pomocí lepkavé tekutiny, kterou vystřikují z úst.
 • Mají nečlánkované končetiny s dvěma drápky na konci.
 • Stejnoměrně článkované tělo pokrývá silná kutikula, kterou jednou za čas svlékají.
 • Při každém svlékání počet článků i panožek.
 • Na hlavě mají pár tykadel a poměrně dobře vyvinuté oči.
 • Nervová soustava je trubicovitá.
 • Cévní soustava je otevřená.
 • Dýchají vzdušnicemi.
 • Vylučovací soustavu tvoří metanefridie.
 • Jsou to gonochoristé, mají vnitřní oplození a přímý vývoj.
Zástupci:
 • drápkonoš kapský (Peripatopsis capensis)

Pijavice

27. února 2010 v 10:02
Podtřída: Pijavice (Hirudinea))
Charakteristika:
 • Jsou velké od 1 do 30 cm.
 • Mají zploštělé tělo bez štětin.
 • Kolem úst mají přísavky.
 • Jsou heteronomně článkované.
 • Jsou to ektoparazité živočichů i člověka.
 • Při sání krve zvyšují svůj objem i 3x.
Zástupci:
 • chobotnatka rybí (Pisicola geometra)
 • pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)
 • pijavka koňská (Haemopis sanguisuga)
 • hltanovka bahenní ( Erpobdella octoculata)

Máloštětinatci

27. února 2010 v 9:56
Podtřída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
Charakteristika:
 • Mají článkované tělo, okolo každého článku jsou 4 svazky štětinek umožňujících pohyb.
 • Na povrchu mají pokožku, pod ní svalový vak.
 • Cévní soustavu tvoří hřbetní a břišní krevní céva. Mají nadhltanovou a podhltanovou uzlinu.
 • Nervová soustava je žebříčkovitá.
 • Vylučovací soustava je tvořena metanefridiemi.
 • Trávicí soustava je trubicovitá. V jícnu mají vápenité žlázy a řasu typhlotolis.
 • Jsou to hermafrodité; mají oddělené vývody vaječníků a smačích žláz.
 • Vývoj je přímý.
 • Mají regenerační schopnost.
 • Jejich význam je v tom, že provzdušňují půdu a napomáhají tvorbě humusu.
Zástupci:
 • nitěnka větší (Tubifex tubifex)
 • žížala obecná (Lumbricus terrestris)
 • roupice (Enchytraeus)

Opaskovci

27. února 2010 v 9:46
Třída: Opaskovci (Clitellata)
Charakteristika:
 • Jsou to sladkovodní a půdní živočichové.
 • Mají články bez výběžku (parapodií).
 • Dýchají celým povrchem těla.
 • Mají opasek - ten vylučuje slizové látky, které usnadňují pohyb, přenos spermií a tvoří obal kolem vajíček (kokon)
Dělení:

Mnohoštětinatí

27. února 2010 v 9:40
Třída: Mnohoštětinatí (Polychaeta)
Charakteristika:
 • Jsou starší třídou kmene kroužkovci.
 • Někteří mají homogenní segmentaci, jiná však mají heterogenní segmentaci.
 • Většinou jsou to mořští živočichové.
 • Po stranách každého článku mají výběžky (parapodia) a štětinky. Ty slouží k pohybu, smyslovému vnímání a jsou na nich žábry.
 • Jsou to gonochoristé.
 • Mají nepřímý vývoj přes larvu trochoforu.
 • Mohou se rozmnožovat i nepohlavně - odškrcováním.
Zástupci:
 • nereidka hnědá (Nereis pelagica)
 • palolo zelený (Eunice viridis)

Dvoužábří

24. února 2010 v 19:11
Podtřída: Dvoužábří (Coleoidea)
Charakteristika:
 • Mají jeden pár žaber.
 • Patří sem několik řádů.
Zástupci:
 • sépie obecná (Sepia officinalis)
 • chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)
 • krakatice obrovská (Architeuthis dux)
 • oliheň obecná (Loligo vulgaris)

Čtyřžábří

24. února 2010 v 19:07
Podtřída: Čtyřžábří (Nautiloidea)
Charakteristika:
 • Jsou to živé fosilie.
 • Mají 2 páry žaber.
Zástupci:
 • loděnka

Hlavonožci

24. února 2010 v 19:04
Třída: Hlavonožci (Cephalopoda)
Charakteristika:
 • Jsou nejdokonalejší třídou měkkýšů.
 • Jsou to mořští draví živočichové.
 • Stavba těla : zřetelně formovaná hlava, na které jsou zobákovité čelisti, oči a mozek, je chráněná chrupavčitým obalem; nohy - 8 nebo 10 chapadel; mají redukovanou schránku
 • Pohybují se pomocí ramen.
 • Jsou to gonochoristé.
 • Mají přímý vývoj.
 • Najdeme u nich pohlavní dimorfismus - samec má hektokylové rameno.
Dělení:

Mlži

24. února 2010 v 18:59
Třída: Mlži (Bivalvia)
Charakteristika:
 • Jsou to mořské a sladkovodní organismy.
 • Jsou dvoustranně souměrní.
 • Jejich tělo se skládá z kýlovité nohy a pláště. Hlavu mají značně redukovanou.
 • Schránka se nazývá lastura, její pravá levá část je spojena ligamentem.
 • Dýchají žábrami.
 • Jsou to gonochoristé.
 • Mají nepřímý vývoj přes larvu veliger a glochidii.
Zástupci:
 • perlotvorka mořská (Pteris margaritifera)
 • perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
 • škeble rybničná (Anodonta cygnea)
 • velevrub malířský (Unio pictorum)
 • slávka jedlá (Mytilus edulis)
 • ústřice jedlá (Ostrea edulis)
 • srdcovka jedlá (Cardium edule)
 • zévy

Stopkoocí

21. února 2010 v 10:24
Řád: Stopkoocí (Stylommatophora)
Charakteristika:
 • Mají dva páry tykadel.
 • Druhý pár má na konci oči.
 • První pár má hmatovou funkci.
Zástupci:
 • hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
 • plzák španělský (Arion lusitanicus)
 • slimák popelavý (Limax cinereoniger)

Spodnoocí

21. února 2010 v 10:16
Řád: Spodnoocí (Basommatophora)
Charakteristika:
 • Mají jeden pár tykadel a oči u báze.
Zástupci:
 • plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis)
 • okružák ploský ((Planorbarius corneus)
 • bahnatka malá (Galba truncatula)

Plicnatí

21. února 2010 v 10:12
Podtřída: Plicnatí (Pulmonata)
Charakteristika:
 • Jsou to sladkovodní i suchozemské organismy.
 • Dýchají plicním vakem.
 • Mají dočasné víčko - epifragma.
Dělení:

Zadožábří

21. února 2010 v 10:08
Podtřída: Zadožábří (Opistobranchia)
Charakteristika:
 • Zadožábří mají žábry umístěné za srdcem.
 • Na hlavě mají dva páry tykadel.
 • Skořápka je redukována nebo úplně chybí.
 • Jsou to hermafrodité.
Zástupci:
 • zej obrovský (Aplysia depilans)

Předožábří

21. února 2010 v 10:05
Podtřída: Předožábří (Orthogastropoda)
Charakteristika:
 • Předožábří mají žábry umístěné před srdcem.
 • Na hlavě mají jeden pár tykalde, na bázi jsou umístěné oči.
 • Jsou to gonochoristé.
 • Ulita je uzavíratelné trvalým víčkem.
Zástupci:
 • homolice síťkovaná (Conus textile)
 • ostranka jaderská (Murex brandaris)
 • useň mořská (Haliotis tuberculata)
 • zavinutec
 • bahenka živorodá (Viviparus contectus)

Plži

21. února 2010 v 9:58
Třída: Plži (Gastropoda)
Charakteristika:
 • Druhově nejbohatší třída měkkýšů.
 • Vyskytují se na souši, ve slaných i sladkých vodách.
 • Stavba těla - hlava s jedním nebo dvěma páry tykadel a očima + noha se slizovými žlázami; u mořských se setkáme s tzv. křídlovými výrůstky.
 • Mají schránku - ulitu. Ta kryje útrobní vak, spirálově se stáčí → to působí ztrátu dvoustranné souměrnosti. Ulita je uzavřena víčkem - buď dočasným nebo trvalým.
 • Jejich potrava je jak rostlinná tak živočišná..
Dělení:

Přílipkovci

14. února 2010 v 9:24
Třída: Přílipkovci (Monoplacophora)
Charakteristika:
 • Jsou to prastaré organismy, které byly považovány za vyhynulé.
 • Dnes jsou známy dva recentní druhy, které žiji v hlubinách Tichého moře.
 • Jejich schránka se skládá jen z jedné části.
 • Jsou velmi primitivní.
 • Jejich tělo je článkované, mají několik párů žeber, svaly a metanefridie.
 • Nervová soustava se skládá z ganglií a nervových prstenců, které jsou v hlavové části.
 • Mají červovité tělo kryté miskovitou schránkou.
 • Hlava je redukovaná, nemají oči.
 • Oba recentní druhy žijí na dně moře, kde se živí organickými zbytky.
Zástupci:
 • přílipka miskovitá (Patella vulgata)

Skořápkatci

14. února 2010 v 9:16
Podkmen: Skořápkatci nebo Schránkovci (Conchifera)
Charakteristika:
 • Mají vyvinutou schránku.
 • Schránka může druhotně chybět.
Dělení:


Paplži

13. února 2010 v 18:55
Podkmen: Paplži (Amphineura)
Charakteristika:
 • Jsou to velmi primitivní měkkýši.
 • Dělí se na dvě třídy chroustnatky a červovce.