Leden 2010

Krvinkovky

31. ledna 2010 v 19:27
Podtřída: Krvinkovky (Haematozoea)
Charakteristika:
 • Jsou to specializovaní parazité červených krvinek obratlovců.
 • Jsou rozšířené v subtropech a tropech.
 • Přenašeči vážných onemocnění.
 • Přenašečem těcho parazitů je např. komár Anopheles (přenáší malárii)
Zástupci:
 • zimnička tropická (Plasmodium falciparum)
 • zimnička čtvrtodenní (Plasmodium malariae)
 • zimnička třetidenní (Plasmodium vivax)

Kokcidie

31. ledna 2010 v 19:20
Podtřída: Kokcidie (Coccidiasina)
Charakteristika:
 • Jsou to parazité.
 • Jsou hostitelky specifické.
 • Způsobují vážné nemoci např. u hospodářských zvířat.
 • Mají složité vývojové cykly.
 • Onemocnění, které způsobují se nazývá kokcidióza.
Zástupci:
 • kokcidie jaterní ( Eimeria stiedai)
 • kokcidie kočičí ( Toxoplasma gondii)

Kokcidiovci

31. ledna 2010 v 19:13
Třída: Kokcidiovci (Coccidiomorpha)
Charakteristika:
 • Jsou to parazité.
Dělení:

Hromadinky

31. ledna 2010 v 19:09
Třída: Hromadinky (Gregarinasina)
Charakteristika:
 • Jsou to parazité.
 • Nenapadají člověka, parazitují v těle bezobratlých.
 • Nemají brvy, bičíky ani panožky, přesto jsou schopné pohybu.
Zástupci:
 • hromadinka švábí (Gregarina blattarum)

Výtrusovci

31. ledna 2010 v 19:05
Kmen: Výtrusovci (Apicomplexa)
Charakteristika:
 • Jsou to pouze parazité a to jak vnitřní(nejčastěji), tak vnější.
 • Pronikají do hostitelské buňky → apikální komplex organel.
 • Tělo je kryto pelikulou.
 • Potravu přijímají pasivně pomocí osmózy nebo pinocytózou.
 • Vylučování probíhá celým povrchem těla.
 • Dýchání je anaerobní.
 • Střídá se u nich pohlavní a nepohlavní generace - rodozměna.
 • Rozmnožují se schizogonií, gamogonií nebo sporogonií.
Dělení:

Slunivky

31. ledna 2010 v 18:58
Třída: Slunivky (Centroheliozoa)
Charakteristika:
 • Jsou to vodní organismy.
 • Mají panožky vyztužené pevnými vlákny.
 • Mají křemičitanové schránky.
Zástupci:
 • slunivka obecná (Actinosphaerium eichhorni)

Dírkonošci

31. ledna 2010 v 18:53
Třída: Dírkonošci (Foraminifera)
Charakteristika:
 • Žijí v moři.
 • Vytváří různé často ozdboné schránky s množstvím otvůrků.
 • Z otvůrků vychází panožky.
 • Schránku vyplňuje protoplazma.
 • Dírkonožci se vyskytují od prvohor dodnes.
Zástupci:
 • penízek (Nummulites)
 • kulovinka (Globigerina)

Kryténky

29. ledna 2010 v 19:17
Třída: Kryténky (Arcellinida)
Charakteristika:
 • Jsou to prvoci, kteří mají schránku.
 • Schránky se skládají z organických látek, mohou být vyztuženy anorganickými látkami či částicemi (zrnka písku).
Zástupci:
 • rozlitka hruškovitá (Difflugia oblonga)

Měnavky

29. ledna 2010 v 19:12
Třída: Měnavky
Charakteristika:
 • Mají lalokovité panožky, které jim umožňují pohyb a příjem potravy.
 • Tělo mají nahé nebo kryté pelikulou.
 • Rozmnožují se dělením.
 • Žijí ve vodě, v půdě nebo parazitují.
Zástupci:
 • měňavka velká (Amoeba proteus)
 • měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica)
 • měňavka bahenní (Pelomyxa palustris)
 • měňavka střevní (Entamoeba coli)

Kořenonožci

29. ledna 2010 v 19:06
Podkmen: Kořenonožci (Rhizopoda)
Charakteristika:
 • Nepříbuzné jednobuněčné organismy.
 • Na svém povrchu mohou mít panožky, díky kterým se mohou pohybovat a přijímat potravu pomocí fagocytózy.
 • Mohou mít 1 - 2 bičíky, které jim umožňují pohyb.
 • Někteří kořenonožci mohou tvořit schránky.
 • Žijí volně nebo parazitují.
 • Mohou měnit tvar svého těla.
Dělení:

Bičenky

29. ledna 2010 v 19:01
Řád: Bičenky (Trichomonadida)
Charakteristika:
 • Jsou to většinou parazité.
 • Tělo je vyztužené tyčinkou - axostylem.
 • Mají 4-6 bičíků.
 • Jeden z bičíků tvoří undulující membránu, která slouží k pohybu.
Zástupci:
 • lamblie střevní (Giardia intestinalis)
 • bičenka poševní (Trichomonas vaginalis)

Bičivky

29. ledna 2010 v 18:57
Řád: Bičivky (Kinetoplastida)
Charakteristika:
 • Mají jedno buněčné jádro a obsahují kinetoplast.
 • Obvykle mají 1-2 bičíky.
 • Kolem těla mají undulující membránu, která umožňuje pohyb.
Zástupci:
 • bodo edax (Bodo edax)
 • bičivka rybí (Costia necatrix)
 • trypanozóma spavičná (Trypanosoma gambiense)
 • ničivka útrobní (Leishmania donovani)

Trubénky

29. ledna 2010 v 18:51
Řád: Trubénky (Choanozoa)
Charakteristika:
 • Jsou to vodní organismy.
 • Mohou být přisedlé i pohyblivé.
 • Mají jedno jádro.
 • Často tvoří kolonie - jednotliví prvoci jsou spojeni slizem.
 • Mají jeden bičík, který je obklopený límečkovitou obrubou (z pelikuly).
Zástupci:
 • trubénka Haeckelova (Protospongia heckeli)

Zoomastigophora

29. ledna 2010 v 18:45
Třída: Zoomastigophora
Dělení:


Bičíkovci

29. ledna 2010 v 18:29
Podkmen: Bičíkovci (Mastigophara)
Charakteristika:
 • Umělá skupina vzájemně nepříbuzných organismů.
 • Heterotrofní jedinci nemají plastidy.
 • Pohybují se pomocí bičíků.
 • Žijí ve všech prostředích.
Dělení:

Praprvoci

29. ledna 2010 v 18:23
Kmen: Praprvoci (Archeozoa)
Charakteristika:
 • Mají jedno jádro.
 • Pohybují se pomocí panožek.
Dělení:

Charakteristika prvoků

29. ledna 2010 v 18:06 Prvoci
Popis:
 • Jsou to heterotrofní organismy (nejsou schopné fotosyntézy).
 • Tělo je tvořeno jedno eukaryotní buňkou.
 • Velikost se pohybuje od 0,001 - 1 mm
 • Mohou vytvářet mnohojaderné útvary - plazmódia.
 • Na povrchu těla mají různě zesílenou membránu, která se nazývá pelikula.
 • Buňka zajišťuje všechny funkce (dýchání, reakce na podráždění, pohyb).
 • Jsou to vodní organismy nebo cizopasníci mnohobuněčných organismů.
 • Živí se bakteriemi, sinicemi, jinými prvoky anebo látkami hostitele.
 • Potravu přijímají celým tělem nebo mechanismem faqocytózy.
 • Prvoci žijící ve sladkých vodách mají tzv. pulzující vakuolu.
Rozmnožování:
 • Prvoci se rozmnožují nepohlavně i pohlavně.
 • Do nepohlavního rozmnožování patří dělení, pučení a schizogonie.
 • Do pohlavního rozmnožování patří gamogonie a konjugace.
Buňky se specifickými funkcemi:
 • Opora a ochrana - pelikula, schránky, pancířky
 • Pohyb - panožky, bičíky, brvy, vlnivé membrány
 • Trávení - buněčná ústa, buněčný hltan, potravní vakuola, buněčňá řiť
 • Smysly - stigma, brvy, bičíky