Květen 2008

Xenofobie

24. května 2008 v 21:27 Fóbie
Xenofobie je strach z cizinců a všeho cizího.
Charakteristika:Xenofobie je odborný termín ze sociologie, který v doslovném překladu znamená strach z cizinců. Obecně se slovo používá k označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a rozdílné kultuře.
Abstraktně se slovo používá jako strach z neznámého, či z cizích věcí. Na rozdíl od pojmu rasismus se může vztahovat i k jiným (inteligentním) živočišným druhům, i když takové použití se zatím objevuje převážně jen ve sci-fi nebo fantasy.Xenofobie znamená doslovně přeloženo "strach z neznámého". Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to pud sebezáchovy.Většina xenofobních pocitů je naprosto iracionálních a založených na předsudcích. Na opačných předsudcích je založen šovinismus. Xenofobní prohlášení a poznámky jsou v euroatlantické civilizaci považovány oficiálně za nemorální až protizákonné, stejně jako xenofobní humor. Mezi lidmi je povědomí o tom, že xenofobie je oficiálně nekorektní, ale v soukromém životě se většina lidí větších či menších projevů xenofobie nestraní

Triskaidekafobie

24. května 2008 v 21:24 Fóbie
Triskaidekafobie je strach z čísla 13.
Charakteristika: Triskaidekafobie fobie označující chorobný strach z čísla 13. Postižení se obávají jakékoliv přítomnosti čísla třináct - 13. den v měsíci je pro ně nešťastný, nemohou bydlet v hotelovém pokoji s tímto číslem apod.
Strach a pověra ze třináctky jsou tak rozšířené, že se např. v některých hotelech vůbec nevyskytuje pokoj s tímto číslem, jinde zas mezi 12. a 14. patrem zcela chybí 13. patro - na číselníku ve výtahu, fyzicky (jedná se vlastně o podvod, protože třinácté patro bude existovat i když bude označeno jinak) nebo se může jednat o neobytné technické podlaží.Tato fobie je občas mylně ztotožňována s pověrou o nešťastném pátku třináctého, kteří mnozí lidé považují za smolný den. Přitom se, jak zdůrazňují odborníci, jedná o autosugesci - člověk si zafixuje, že se mu v tento den něco nepodaří, což se také často stane.Roli může případně hrát i selektivnost paměti, tedy že kdyby se totéž stalo jiný den, člověk si ani nezapamatujeme kdy to bylo, zatímco pokud se něco stane zrovna pátek 13., takže si konkrétní smůlu s datem spojí.

Sociální fóbie

24. května 2008 v 21:20 Fóbie
Sociální fóbie jestrach z pití, psaní, mluvení, čtení před ostatními.
Charakteristika: Sociální fobie je neurotická porucha, charakteristická strachem z určitého sociálního, mezilidského kontaktu, což je doprovázeno úzkostí, pramenící z vědomých a nevědomých negativních očekávání vlastního selhání v této osobní rovině.Tato očekávání pramení z často hluboce zakořeněných negativních představ o sobě, získaných především výchovou, kdy dítě nebylo rodiči přijato a milovány nepodmíněně a spontánně jakožto jedinečná lidská bytost s právem na chyby a nezískalo tak zdravý a trvalý pocit vlastní hodnoty a lásku k sobě samému. Tak jako bylo od prvopočátku nejistě zacházeno s jeho projevy, tak nejistě očekává chování i od okolí.Postupem času se tento nezdravý sebeobraz natolik vžije, že se stane nevědomým kritickým hlasem, který aniž by si člověk uvědomoval, mu v kritických okamžicích podráží kolena. Výsledkem pak není polemika s tímto hlasem, který by se snažila ospravedlnit a vyprostit z ponížení, ale úzkost.
Léčba:Nejčastěji KBT v kombinaci s farmakoterapií. Dobře léčitelné neurotické onemocnění, vyžadující ovšem rozhodné osobní nasazení.
KBT =Kognitivně behaviorální terapie, člověk zkouší situace, které mu dělají problémy, přičemž již dokáže vědomě rozpoznávat automatické myšlenky, které jej dříve v nevědomí srážely k zemi a držet si od těchto iracionálních myšlenek odstup

Klaustrofobie

24. května 2008 v 21:12 Fóbie
Klaustrofobie je strach z uzavřených prostor.
Charakteristika:Klaustrofobie je strach z uzavřených nebo omezených prostor. Pro klaustrofobiky jsou kritická především místa jako výtahy, letadla, vlaky. Tato choroba se může projevovat pouhými pocity nejistoty, ale také třeba silnými záchvaty.Klaustrofobií trpí na světě asi 5% lidí. Život s touto nemocí nemusí být nijak výrazně odlišný od života nepostiženého člověka, vždy ale představuje jistý psychický blok.
Léčba:Většinou se léčí postupným pobytem ve stále více uzavřenějších prostorách.

Hierofobie

24. května 2008 v 21:09 Fóbie
Hierofobie je strach z posvátných věcí.
Charakteristika: Hierofobie je chorobný strach z posvátných předmětů nebo před kněžími. Patří mezi specifické (izolované) fóbie.Je charakterizována obdobně jako ostatní fobie. Postižený jedinec trpí úzkostnými pocity - bušením srdce, pocením, chvěním, suchem v ústech při spatření sakrálního předmětu. Příčinou může být vrozená úzkostnost nebo traumatický zážitek. Strach je přítomen nejen při vystavení se těmto předmětům, ale i při očekávání (anticipaci) či pomyšlení na takovou situaci.

Hexakosioihexekontahexafobie

24. května 2008 v 21:06 Fóbie
Hexakosioihexekontahexafobie je strach z čísla 666.
Charakteristika: Vznik této fobie umocňují nejrůznější filmy, které toto číslo zprofanovaly jako symbol veškerého zla. V praktickém životě se fobie projevuje např. odmítáním registračních značek s číslem 666, vírou v negativní vliv sídel s tímto číslem popisným či obavou, že dítě narozené 06.06.2006 bude vtělením ďábla.
Lidé trpící touto fobií jsou schopni vidět číslo 666 kdekoliv, např. podle biblického kódování ve zkratce WWW. "Příbuznou" fobií je triskaidekafobie, chorobný strach z čísla 13.

Your Love is a Lie

24. května 2008 v 9:19
Můj svět? Nyní ho vnímám celkem jinak.. Jiným pohledem.. Pohledem přes mříže…
Celý tenhle příběh začal před třemi lety. Tenkrát mi bylo 18 let, byl jsem ještě mladý s nezkušený. A v ten osudový rok mi přišla do cesty dívka, jiná než všechny ostatní - kterou jsem si strašně zamiloval.Byla strašně krásná, ale ještě ke všemu moc hodná a chytrá. Chtěl jsem ji znát a i přes první potíže, se mi to podařilo. Začali jsme se sbližovat a sami víte, jak to dopadlo. Chodili jsme spolu, trávili ty nejkrásnější chvíle… Volali jsme si snad 20krát denně, neudělali bez sebe ani krok. Naprosto jsem jí věřil a ona mě taky. Naše rozhovory trvaly hodiny a já byl v ty chvíle ten nejšťastnější člověk na světě! Měl jsem osobu, které jsem mohl dát svou lásku, starat se o ni a v jejím náručí nacházet teplo a starost. Nebyl dne, kdy bysme zažili nudu, kdy bysme si nevyznali lásku. Plánovali jsme společnou budoucnost, dovolené a děti..Až tam sahali naše plány..Ale po čase se všechno zvrtlo. Nevím co se to tenkrát stalo, ale náš vztah se pomalu začal rozpadat. Všimnul jsem si, že něco je zle - skoro mi nevolala, netrávili jsme spolu tolik času a naše společné chvilky byly protkány ošklivými hádkami, které mi rvaly srdce. Chtěl jsem o tom mluvit, ale vždycky mě jen odbyla, že se nic neděje a že její špatná nálada je způsobená stresem ve škole, hádkou s rodiči…Zpočátku jsem tomu věřil, ale když naše rozepře trvaly už přes půl roku rozhodl jsem se udělat důležitý krok. Věděl jsem, že je to dost nebezpečné - ale nemohl jsem se ovládnout. Jednou když odcházela ze svého domu, čekal jsem schovaný venku a potom ji sledoval na místo kam jde. Šla sama, ale po třech ulicích zahla a vešla to nějakého domu. Ten dům s ní ale neměl nic společného..Čekal jsem venku dvě hodiny, než vyšla. Vypadala jinak než předtím, já nedokážu to popsat…
Další dny se opakoval ten samý rituál - vyšla z domu, já ji sledoval, neznámý dům, dvě hodiny…Napadlo mě něco šíleného - pronajal jsem si na týden pokoj v hotelu na protější straně ulice. V daný čas jsem čekal v pokoji a byl zvědav co uvidím. Po nějaké době opravdu přišla - ale tentokrát už nebyla sama. Vběhla přímo do objetí neznámého muže. Tedy aspoň pro mě byl neznámý, ale jí zřejmě velmi blízký… Objímala ho, hladila po ruce a dokonce mu dala i letmý polibek… Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem právě viděl. Nejprve jsem rozzuřeně běhal po místnosti, pak si zoufale sedl na postel a začal vzlykat do dlaní. Tohle mi srdce úplně vyrvalo - ne jako naše hádky. Tohle bylo stokrát horší, mělo to sílu atomové bomby. Drtilo to všechny buňky mého těla.. Moje láska - ta kterou jsem milovala a pořád miluju - má jiného. Objímá ho jako objímala mě, líbá jako líbala mě a nebo možná ještě vroucněji…Ne tohle jsem nemohl zvládnout. Mým tělem lomcovala žárlivost, zlost, nenávist…Když jsem se přece jen trochu sebral, popošel jsem zpátky o oknu. Na ulici už ale nebyli. Zmateně jsem se rohlížel, když v tom jsem dostal vysvětlení.. V pokoji přímo naproti mému oknu se otevřely dveře a já viděl ji… s ním samozřejmě. Začali se líbat, vášnivě a za chvíli už leželi na posteli.Nevím co mě to v tu chvíli popadlo - jestli to byla bolest nebo zuřivost - ale vstal jsem, sebral svou bundu a vyběhl z pokoje za hlasitého bouchnutí dveří. Seběhl jsem schody a vyhnal se na ulici. Přímo do vedlejšího domu.Schody tam nahoru jsem bral po třech…Rozrazil jsem dveře, slyšel hlasy a namířil do pokoje…Začal jsem na ni křičet, plný dojmů a smutku…Rozbrečel jsem se, z očí mi tryskaly slzy, protože jsem právě teď ztrácel lásku a význam svého života… Snažila se mi to vysvětlit, ale já už dávno pochopil že její láska byla jen lež… Jen něco co člověka opije, ale brzo ho to také zklame a zahubí…Bohužel jsem se rozhodl pro nejhorší krok..Sebral jsem lampu nedaleko postele a začal s ní mlátit všude kolem sebe - včetně do ní a do něj. Až pozdě jsem si uvědomil, co jsem vlastně udělal, co jsem způsobil. Viděl jsem je oba ležet na posteli, zakrvácené hlavy a ruce. Vrhl jsem se k ní, hladil jí po vlasech, křičel ať se vrátí - ale teď jsem jí ztratil už úplně. Život z ní díky mně vyprchal, zabil jsem ji …Teď už mi jí nevrátí nikdo. Sesunul jsem se podél postele a s rukama na kolenou se rozeštkal. Dopadla na mě tíha mého činu, jeho zbytečnost a - viděl jsem pořád její usměvavý obličej, nyní ležící v krvi...Brzo po tomhle činu jsem zavolal policii, ke všemu se přiznal…
Dnes vidím svět jinak - přes mřížované okno a pruhovaný šat… A taky občas v noci vídám její stín, jak tentokrát ona sleduje mě
↑Inspirace...

Kryštof - Plán

23. května 2008 v 21:29 →Music←

Mám jen svůj plán,
že postavím vzducholoď,
s ní obletíme celý svět,
aspoň jednou tam a zpět
ty se ptáš co ti dám víc
a myslíš vůni slunečnic,
spíše než výlet na Měsíc,
chceš bílé klapky klavírů,
soukromý tryskáč z papíru,
krepové růže ze střelnic,
mlčky se ptáš co ti dám víc.

Klesáme výš, stoupáme hloubš
jsme tlaková níž a zároveň souš,
letíme nebezpečně
chcem´ ať to trvá věčně
když jsme si blíž mačkáme spoušť
už vím co s tím, mám totiž plán...

že tě vezmu ke hvězdám a
na dlani dám celý svět
pokaždé, znovu, naposled.
Ty se ptáš, co ti dám víc
nechceš plátno jen pár skic
a radši širák než hotel Ritz,
pusu, ne výšku katedrál,
jen tanec ve dvou,
žádný bál, jsi má neznámá do rovnic
a mlčky se ptáš co ti dám víc.

Klesáme výš, stoupáme hloubš
jsme tlaková níž a zároveň souš,
letíme nebezpečně,
chcem´ ať to trvá věčně,
když jsme si blíž, mačkáme spoušť.
klesáme výš, stoupáme hloubš
to nevysvětlíš
jsme moře i poušť, letíme nebezpečně
chcem´ ať to trvá věčně, kdo ví, kdo dřív,
už vím, co s tím, mám totiž plán...

Haylie Williams

22. května 2008 v 20:41 →Obrázky←
Já prostě zbožňuju její vlasy :D Já chci taky takovýýýý. . Možná ne oranžový, ale taky nějaký bláznivý

Paramore

22. května 2008 v 20:28 →Music←
Paramore...
...po malé ochutnávce nyní přichází více hitů od skupiny jménem Paramore. V mé sbírce CD jsou Paramore taky nováčkem, ale za tu dobu jsem si je stihla dost oblíbit a jejich cédéčko vlastně poslouchám téměr nonstop.. Mají dokonalé pecky!
Misery Businessmoje nejoblíbenější písnička..Správně veselá, od rány, která mě dokáže povzbudit.. S dokonalým textem, krásnou hudbou a ..Co víc říct - ta písnička je prostě stylová a mám jí strášně ráda :)
Stuck on you → další z oblíbených, která mě dostává hudbou.. Má takovej zvláštní nádech a úplně se mi zaryla do kůže, už po jednom poslechu.. Je strašně zvláštní..
CrushCrushCrushstrašná pecka tenhle song! Ten ve vás rozproudí energii snad i proti vaší vůli! Tak jen do toho "kraškraškraš"
We are brokenpomalá krásná baladka, s nádherným textem a možná i poselstvím...
When it rainspohodovka, prostě dobrá písnička :)
Never let this gomá strašně dobrej text, hezkou melodii a pořád je tu Haylie :)
That's what you getoptimistická pohodovka :) Aspoň co melodie se týče :) Tahle písnička mě dokáže roztancovat a občas když to potřebuju vlejt optimismus do žil :)
Whoa!ta je ale veselá, co? Člověk se začne kroutit ani neví jak. Zaručeně zvedne náladu.
Decode → to nejlepší na konec. A to o tomhle songu říct můžu. Song s energií a náladou.

Within Tempatiton

22. května 2008 v 20:11 →Music←
Within Temptation...
...výborná kapelka, které jsem dlouhou dobu nemohla přijít na jméno - ale to už je všechno pryč. Obdivuju hlas zpěvačky Sharon den Andel. Jejich písničky mi přijdou, jako když mají duši a jsou podpořené naprosto dokonalýma klipama, kde má hlavní zpěvačka vždy dokonalý šaty...
Frozenjedna z prvních písniček, které jsem znala a taky že mě hned chytla. Má krásnou melodii a úžasnej klip...
Memoriestuhle píseň vystihne jen slovo dokonalost.. Málokdy se mě nějaká písnička dotkla tak jako právě Memories...Hlavní zásluhu na tom má asi jedinečnej klip, který hned pro začátek navodí tu nejlepší atmosféru...Úžasná písnička, která pro mě byla velkou inspirací...
Angelsona má úžasnej hlas..a to obzvlášť v téhle písničce... Která má mimochodem úžasnou melodii a klip s příběhem...
Ice Queenjedna z těch energičtějších, ale o nic míň pěkná...
Forgivennaprosto úžasná balada, která se hodí pro romatiku nebo prostě jen pro nostalgickou chvíli...Opět zpěvačka prokazuje dokonalý hlas...
Fear → další z těch energických, melodických a přesto tolik říkajících písniček

Lev

22. května 2008 v 18:09 Savcip

Žirafa

21. května 2008 v 20:11 Savcip

Bridge

21. května 2008 v 19:56 →Na téma←

Dysmorfofobie

19. května 2008 v 19:34 Fóbie
Dysmorfofobie je strach z deformace či vlastní ošklivosti.
Charakteristika: Dysmorfofobická porucha je onemocnění charakterizované tím, že daný jedinec je přesvědčený o tom, že má jednu či více deformit na povrchu těla. V důsledku toho opakovaně vyhledává lékaře - zejména dermatology , plastické chirurgy a stomatology k odstranění různých nedostatků. I přes opakované zákroky pacient není nikdy s výkonem spokojen.
Jedná se vlastně o poruchu hodnocení vlastního těla a jako taková přetrvává po jakémkoliv zdokonalení. Toto může dosáhnout až takové intenzity, kdy to splňuje kritéria pro jinou chorobu - poruchu s bludy
Typické je kontrolování, zakrývání, líčení, vyhýbání se styku s lidmi apod.
Jiná varianta: Variantou dysmorfofobické poruchy je muskulární dysmorfie, která je charakterizovaná tím, že daný jedinec je přesvědčen, že má nedostatečně vyvinuté svalstvo. Tito jedinci často navštěvují posilovny a i přes enormní nárůst svalové hmoty jsou stále přesvědčení, že jejich svalstvo je nevyvinuté. Rovněž často užívají anabolika.

U2 - Electrical storm

17. května 2008 v 9:59 →Music←

Docela stará písnička, ale mám jí ráda... Vyvolává ve mně takový zvláštní pocity...

Slon

17. května 2008 v 9:55 Savcip

Hamsters 4

17. května 2008 v 9:48 | Hoschie |  Křečci

Vlk

17. května 2008 v 9:44 Savcip

Zebra

17. května 2008 v 9:41 Savcip